Lakásfelújítási tanácsok

Bútorok felújítása házilag bútorfestéssel

bútorfestés munkafolyamat
A bútorfestés tökéletes módszer a szoba színvilágának lágyításához, a székek és bármely más bútordarab illesztése a berendezésbe.

Sokféle régi bútordarabot nagysze­rűen felújíthatunk egy-két réteg festékkel, sőt az újabbakat is szépen felfrissíthetjük. A bútorfestésnek szá­mos módozata van. Ahhoz, hogy új küllemű bútort kapjunk, elég lehet csupán átfesteni, de ódon hatásút is készíthetünk, ha átcsiszoljuk a festett felületet. A képeken bemutatott pél­dánkban egy egyszerű széket antik darabbá varázsoltunk ezzel a mód­szerrel.

A további díszítéshez segítségül hívhatjuk a pecsétnyomót. A szín és a pecsét mintája egyéni ízlésünket tükrözze, de feltétlenül illeszkedjen a szoba színvilágába. Pecsételéskor könnyű túlzásba esni, úgyhogy le­gyünk visszafogottak, ne borítsuk be mintával az egész széket. Sokszor az egyszerű mintázat kelti a legjobb hatást.

Szükséges eszközök: Durva és finom csiszolópapír, Törlőruha, Festőecset, Pecsétnyomó(k), Festékezőhenger, Finom fémszálas, dörzsszivacs Szükséges anyagok: Emulziós festék, Pecsétnyomó festék, Viaszos felületkezelő
bútorfestés munkafolyamat

  1. Csiszoljuk le tel­jesen a széket először durva, majd finomabb csiszoló­papírral. Ezzel meg­szüntetjük a hibákat, eltávolítjuk a lepattogzó régi festéket, és megfelelő alapot teremtünk az új fes­tésnek. Töröljük le nedves ronggyal a csiszolás nyomán keletkező port.
  2. Felülről lefelé ha­ladva, fessük le teljesen a széket, ügyelve közben az egyenletes festékel­oszlásra. Amikor az első réteg megszá­radt, felvihetjük a most már tökéletesen fedő második réteget. Fes­tés közben figyeljük a megfolyásokat, és azonnal simítsuk el az ecsettel.
  3. Hengerrel vi­gyünk fel festé­ket a pecsétnyomóra. Győződjünk meg ró­la, hogy a pecsét tel­jes felületét egyenle­tesen fedi festékréteg. Mielőtt a székhez kezdenénk, próbáljuk ki egy darab papíron, hogy szépen, egyen­letesen fog-e.
  4. Helyezzük a pe­csétet a szék ülőlapján a kívánt helyre és irányba. Nyomjuk egyenlete­sen, vigyázva, ne­hogy elkenődjön a minta.bútorfestés munkafolyamat
  5. Függőleges moz­dulattal emeljük fel a pecsétet, ne­hogy elkenődjön. Minden pecsételés előtt, fessük be újra a pecsétnyomót. Többféle méretű pe­csét alkalmazásával alakítsunk ki egyedi mintát, ahogy ezt a képen is láthatjuk.
  6. Amikor megszá­radt a pecsételés, finom csiszolópapír­ral enyhén hangsú­lyozzuk a kiemelke­dő részeket. Szentel­jünk külön figyelmet a széleknek és a bú­tor faragott részletei­nek, mivel ezek hasz­nálódnak el a legha­marabb.
  7. Végül a finom fémszálas dörzs-szivacs segítségével kenjük át felületke­zelő bútorviasszal, hogy a festéket meg­védje. Ezzel egy ke­vés festéket óhatat­lanul ledörzsölünk a székről, még a pe­csételt részekről is, ami tovább fokozza a régies hatást.

Egyedi díszítés

A személyessé varázsolt bú­tordarab hozzájárulhat a szo­ba egyedi összképének a megteremtéséhez, mint pél­dául ebben a konyhában, ahol a konyhaasztal színei máshol is visszaköszönnek. Az asztal lábré­szét több réteg pasztellzöld festékkel festették át az anti­kolt hatás kedvéért, majd rá­pecsételték a halmotívumot