Lakásfelújítási tanácsok

Bútorok festősablonozása – lakberendezés

Bútorok festősablonozása
Az egyedi sablonozás egy olyan egyszerű bú­tordarabot is érdekessé tehet, mint ez a kis fiókosszekrény. A gon­dosan kidolgozott min­ták egységes kompozí­ciót alkotnak.

Sablonozással jól díszíthetők az ön­magukban álló bútorok. Alkal­mazhatjuk például régebbi bútorokon, hogy érdekesebbé tegyük őket, vagy elfedjük kopottságukat. A sablonmin­ta tetszés szerint lehet egyszerű vagy bonyolult. Amint azt példánkban be­mutatjuk, a jellegtelen fiókosszek­rényt saját ízlésünk szerint egyedire festhetjük a megfelelő sablonok segít­ségével úgy, hogy az a végén kifeje­zetten tetszetős bútordarab lesz.Bútorok festősablonozása

  1. Finoman csiszol­juk le a szek­rényt, áthaladva az összes durvább felületen, majd töröl­jük le nedves ronggyal a port és az apró szilánkokat. Szentel­jünk külön figyelmet a fiókok előlapjainak, a szekrény oldalai­nak, valamint a tete­jének.
  2. Vegyük ki a fió­kokat. Fessük le a szekrényt, majd egyenként a fiókokat is fehér emulziós ala­pozófestékkel. Ha a fa nagyon gyantás, ajánlatos először le­alapozni, de az emul­ziós festék legtöbb­ször megfelelő ala­pozás az akrilfesték alatt.
  3. Keverjünk ki két­féle festéket a színezőanyagokkal. Példánkban a hal­ványzöld és a közép­kék szín szerepel. Vigyünk fel a hal­ványzöldből egy réte­get egyenletesen a szekrény külső felére.
  4. Fessünk be négy fiókot halvány­zöldre, a másik né­gyet pedig kékre. A fiókok oldalait és peremeit is fessük le. A belsejüket tetszés szerint festhetjük, vagy natúran is hagy­hatjuk.Bútorok festősablonozása
  5. Válasszuk ki az egyik visszatérő mintát, és kezdjük az egyik fiókkal. Fek­tessük a fiókot a hát­lapjára, és rögzítsük néhány ragasztó­csíkkal a sablont az előlapján.
  6. Kezdjük a sablonozást a minta nagyobb részén, a nagyobb sablonozó ecsettel. Mindig tartsuk függőlegesen az ecsetet, és fel-le irányuló ütögető mozgással vigyük fel a festéket a bútorra. Az ecsetről húzzuk le előtte a felesleges festéket.
  7. Az ecseteket tisztítsuk rendszere­sen, hogy a különbö­ző színű festékek ne keveredjenek egy­mással. A részletek kidolgozására és ki­emelésre használjunk kis sablonozóecsetet vagy vékony művész­ecsetet.
  8. Amikor kész a minta, óvatosan húzzuk le a sablont, és kezdjünk hozzá a szekrény következő részletéhez. Használ­junk más sablonokat is. Ha megszáradt a festék, lelakkozhatjuk, vagy egyéb védő­anyaggal is bevon­hatjuk a szekrényt.