Lakásfelújítási tanácsok

Egyszerű képkeret készítése

Egyszerű képkeret készítése
A világos képkeret jól mutat a színpadias tónusú háttér előtt, és harmonikus összhatást nyújt.

A képek, festmények és nyomatok fontos díszítőelemei lakásunk­nak. Egyéni ízlésünktől függ, hogy mekkora falfelületen alkalmazzuk őket. A képeket többnyire bekeretezzük, ezért megéri megtanulni a kép­keretezést, ezzel nem csekély összeget takaríthatunk meg.

Példánkban egy nyomatot keretez­tünk be paszpartupapírral és faragott szegélyléccel. Paszpartupapírból és szegélylécből is számtalan különböző minőségű és színű létezik. Mindez azt jelenti, hogy nemcsak szép hátte­ret adunk képünknek, hanem hozzá is illesztjük szobánk stílusához. Még nagyobb súlya van a helyes anyagok kiválasztásának, ha összefüggő képek csoportját szeretnénk felrakni a falra. Mivel jelentősen befolyásolják a szo­ba hangulatát, érdemes időt szánni a megfelelő keret és paszpartupapír kiválasztására.

Szükséges eszközök: mérőszalag, olló vagy snitzer, fémvonalzó, ceruza, paszpartuvágó, szögben vágó fűrész (gérvágó), tűzőgép, harántélű kalapács, lyukfúró ár Szükséges anyagok: paszpartupapír, faragott keretléc, faragasztó, kapcsok a tűzőgépbe képüveg, takaró, ragasztószalag, szögek, karton- vagy farostlemez,  képtartó karika zsinór
Egyszerű képkeret készítése munkafolyamat

  1. Mérjük le ponto­san a keretezen­dő képet mérőszalag­gal. Ha nem egyenes a széle, vagy le sze­retnénk vágni belőle, ezt a mérés előtt fém­vonalzó mentén olló­val vagy snitzerrel vé­gezzük el.
  2. Hegyes ceruzával pontosan vigyük át a kép méreteit a paszpartupapír köze­pére. Vágjuk ki paszpartuvágóval, precí­zen haladva a vonal mentén. Emeljük ki a középső, kivágott részt, amelynek he­lyére majd a kép.
  3. Mérjük le a paszpartupapír külső éleit, ezek adják majd a fakeret méretét. Vágjuk le ennek alap­ján a négy lécdarabot szögben vágó fűrész­szel, a sarkokat 45°-ra állítva (gérvágás). Ellenőrizzük, hogy jó irányban vágjuk a 45°-os szöget. (Min­dig a külső él a hosszabb.)
  4. Kenjünk kevés fa-ragasztót a keret­lécek végeire, és il­lesszük össze őket. A keret megerősíté­sére tűzőgéppel fog­juk össze a hátsó oldalon két-két ka­poccsal a sarkokat ott, ahol nem látsza­nak. Hagyjuk meg­száradni a ragasztót.Egyszerű képkeret készítése munkafolyamat
  5. Süvegessel vágas­sunk megfelelő méretű üveget a ke­retbe. Illesszük pon­tosan a keret belső peremére. Tegyük rá a kivágott paszpartu papírt, és illesszük ezt is helyére. Ha kis­sé nagy lenne, vág­junk le a széléből. Ha túl sokat vágtunk, csináljunk másik paszpartu keretet.
  6. Helyezzük a ké­pet vagy nyoma­tot a paszpartu papír közepére, körben ragasztószalaggal rögzítve. Ez eltarthat egy ideig, mire a kép elölről nézve éppen a paszpartu közepé­re kerül.
  7. Vágjunk méretre egy darab kartont vagy farostlemezt, és illesszük a keretbe, lefedve a paszpartu papírt és a képet. Rögzítsük néhány vé­kony szöggel a kép­keret belső széle mentén.
  8. Ragasztószalaggal ragasszuk körbe a keret és a hátlap találkozását, majd tegyünk a képre akasztót. Árral fúrjunk jelölőlyukakat a kép­keret hátoldalára, és csavarozzuk be a képtartó karikát, majd hurkoljuk bele a függesztőzsinórt.