Lakásfelújítási tanácsok

Képkeret aranyozása

Képkeret aranyozása
Az aranyozott keret klasszikus eleganciát és stílust visz bármi­lyen enteriőrbe. Kiegészítheti a többi lakberendezési tárgyat, vagy egyedülálló elem­ként lehet szobánk dísze.

Régi, fából készült kép- vagy tü­körkereteinket érdemes újjávará­zsolni. Ezt megtehetjük azzal is, hogy egyszerűen átfestjük őket, de ismer­tek más, igényesebb eljárások is, mint például az itt bemutatott aranyozási technika. Az aranyozást régen még kizárólag valódi aranylapocskákkal, aranyfüst­lemezzel végezték, de manapság ez már helyettesíthető más anyaggal, például tombakkal (kevés cinket tar­talmazó rézötvözet) is, amelynek ugyanolyan aranyos színe van, de lé­nyegesen olcsóbb. A vékony fémhár­tyát az erre a célra szolgáló ragasztó­rétegre kell rásimítanunk, amely a keret felszínéhez köti a fémlapot. Antik hatás elérésére nyers umbrával dörzsöljük át a keretet.

Szükséges eszközök: ecsetek, kis művészecset, törlőruha Szükséges anyagok: emulziós festék, fémragasztó, aranyfüstlemez vagy hamis arany (tombakleméz), nyers umbra
Képkeret aranyozása
  1. Az aranyozáshoz fessük be a ke­retet valamilyen sötét árnyalatú festékkel. Példánkban sötétvö­rös emulziós festéket használtunk. Kis ecsettel vigyük fel a festéket úgy, hogy az a keret apró rész­leteibe is be tudjon jutni.
  2. Miután megszá­radt az alapfes­ték, vigyünk fel egy réteg ragasztót az először aranyozandó felületre. Egyszerre csak a képkeret egyik oldalát kenjük be ragasztóval, hogy ne száradjon meg teljesen az aranyo­zás előtt.
  3. Hagyjuk a ra­gasztót megszá­radni annyira, hogy még éppen ragadjon. Akkor kezdhetünk az aranyozáshoz, ami­kor a ragasztó el­veszti a kezdeti fátyo­losságát, és víztisz­tává válik. Simítsunk egy vékony arany­lapot (tombaklapot) a keretre a hordozó­papír lehúzása után (ha van ilyen).Képkeret aranyozása
  4. Kicsi művész­ecsettel finoman nyomkodjuk rá a la­pocskát a keret apró részleteire, hogy le­hetőleg mindenütt megtapadjon. Ennek ellenére lehet, hogy néhány pici dombo­rulaton mégsem ma­rad meg a fém. Ké­sőbb javíthatjuk a hi­bát, vagy úgy is hagy­hatjuk, hogy patiná­sabban nézzen ki.
  5. Távolítsuk el a széleken túl­nyúló, fölösleges ara­nyat (rendkívül könnyen szakad a hár­tya), és fedjünk vele más, még szabadon maradt területeket, de csak annyira, amennyire azt a kí­vánt hatáshoz szeret­nénk.
  6. Ha az egész ke­retet bearanyoz­tuk, előfordulhatnak még rajta apró, laza pikkelyecskék, kiálló anyagmaradványok, amelyeket tiszta, száraz, puha sörtéjű ecsettel egyszerűen lekefélhetünk.
  7. Az aranyozás kí­vánt patinás ha­tásának elérésére mártsunk egy darab ruhát nyers umbrába, és óvatosan bele­nyomkodva a minták­ba, dörzsöljük át vele a keretet. Az antikolt keret kissé sötétebb, tompább csillogású lesz.

A keretek összehangolása

A képek meleg, otthonos at­moszférát teremtenek laká­sunkban. An­nak ellenére, hogy a képek külön-külön is fókuszpontok a falfelületeken, a keretekkel megtervezhetjük az összké­pet. Ugyanolyan színű kere­tek különböző stílusú képek­kel kombinálva változatosak, mégis megmarad a szerve­zettség, egyöntetűség ér­zése.