Lakásfelújítási tanácsok

Konyhaszekrény újjávarázsolása

Konyhaszekrény újjávarázsolása
A konyhaszekrény ajtajának új felülete alapvetően megváltoztatja a bútor külsejét. Példánkban sötétzöld az ajtó alapszíne. A sötéten maradó helyeket ragasztószalaggal lefedték, a szabad részeket világosabb zölddel lefújták, majd eltávolították a takaró szalagdarabokat.

Ha stílusváltást szeretnénk a kony­hánkban, a szekrények kicseré­lésénél sokkal gazdaságosabb megol­dás a külsejük (színük, díszítésük) megváltoztatása. A konyhaszekrények belső részei általában nem láthatók, úgyhogy leginkább az ajtókat kell kezelésbe vennünk. A fogantyúk lecserélése, szegélyek és faragványok felrakása és az átfestés az egyszerűbb átalakítások közé tartoznak. Példánk­ban egy konyhaszekrényajtót „öltöz­tetünk át”. A készen vásárolt, gazda­gon díszített festősablonnal anélkül varázsolhatunk új stílust a konyhánk­ba, hogy új bútort vennénk.

Szükséges eszközök: csavarhúzó, tömítő- és glettanyag, törlőruha, közepes finomságú csiszolópapír, mintás festősablon, szögben vágó fűrész (gérvágó), akkumulátoros fúrógép és fúrószárak Szükséges anyagok: alapozófesték, emulziós festék, aeroszolos festék, kétoldalú öntapadós ragasztó

Konyhaszekrény újjávarázsolása munkafolyamat

  1. Szereljük le az aj­tót a konyhaszek­rényről. Vegyük le a zsanérokat és a fo­gantyút. (A fogantyú­kat általában csava­rokkal rögzítik az ajtó­lap belső oldalán.) Fektessük az ajtót a külső oldalára, hogy könnyen hozzáférjünk a csavarokhoz.
  2. Fordítsuk át az ajtót, és hé­zagkitöltő vagy glettanyaggal töltsük ki a fogantyú lyukait. Ha megszáradt a töl­tőanyag, csiszoljuk le az egész felületet. A laminált lapot, mint példánkban is, a fes­tés előtt alapozzuk megfelelő alapozó festékkel, a haszná­lati útmutató szerint hígítva.
  3. A lealapozott ajtó külső felületét most már lefesthetjük az alapszínnel. Hasz­nálhatunk erre a célra emulziós vagy olaj­festéket is. Az emul­ziós festék előnye, hogy gyorsabban szárad, így ugyanaz­nap két réteget vihe­tünk fel.
  4. Helyezzük az aj­tóra a mintás fes­tősablont, pontosan illesztve az ajtó szé­leihez. Rázzuk fel ala­posan a spray-t, és szórjuk a festéket vé­kony, egyenletes ré­tegben a felületre úgy, hogy a fedetlen részeket mindenütt érje, egyetlen részlet se maradjon ki.konyhaszekreny ujjavarazsolasa_
  5. Óvatosan emel­jük fel az ajtóról a festősablont, vi­gyázva, nehogy el­csússzon oldalt vala­melyik irányba, mert csúnyán elkenné a még nedves festéket. A sablont a többi aj­tóhoz ugyanígy hasz­nálhatjuk.
  6. Vágjunk a szek­rényajtó magas­ságával és szélessé­gével egyező hosszú­ságú szegélyléceket. Vágjuk le a sarkokat 45°-osra, hogy pon­tos legyen az illesz­tésük. Fessük be a léceket a spray-vel. Amikor megszárad­tak, ragasszuk őket az ajtó szélére két­oldalas öntapadós csíkok segítségével.
  7. Alaposan nyom­juk a szegélylé­ceket a helyükre, a sarkokat szépen összeillesztve. Ha nem egészen ponto­san ragasztottuk fel a szegélyeket, egy rövid ideig még iga­zíthatunk rajtuk, mi­előtt megkeményedik a ragasztó.
  8. Jelöljük be az új fogantyúk helyét az ajtó külsején, fúr­junk lyukakat és csa­varozzuk felazokat. Csavarozzuk vissza a zsanérokat a he­lyükre, és illesszük vissza az ajtót a szek­rényre.