Lakásfelújítási tanácsok

Előre gyártott polcrendszer

 

Előre gyártott polcrendszer
Az előre gyártott polc­elemek jól használha­tók a tetőterekben, ahol a polcokat úgy szerelhetjük, hogy azok kövessék a tető dőlésszögét.

Sokféle kész polcszerkezet kapható, amelyek annyiban hasonlítanak egymásra, hogy különböző hosszúsá­gú tartósíneket kell a falra rögzíteni, és a rájuk akasztható konzolokon nyugszanak a polcok. Mivel összesze­relésük viszonylag egyszerű, és sokfé­le méretű elemet tartalmaznak, ezek­kel a polcrendszerekkel nagyszerűen kihasználhatók a ferde mennyezet alatti helyek. Hagyományos módon is összeállíthatjuk a rendszert, azaz képezhetünk az alkatrészekből egy­szerű polcsort is. Mint bármely más polc összeszerelésekor, itt is az a leg­fontosabb, hogy a konzolokat ponto­san vízszintesre állítsuk, különben a polcok feltűnően lejtenek.

Szükséges eszközök: vízmérték, ceruza, lyukfúró, ár fúró-csavarozó gép és fúrószárak Szükséges anyagok: előre gyártott polcelemek, facsavarok, tiplik
Előre gyártott polcrendszer
  1. Vízmérték mellett ceruzával húz­zunk a megfelelő he­lyekre a felszerelendő polctartó sínek hosszával megegyező függőleges vonalakat a falra. A gyártók ál­talában megadják a sínek egymás közti ajánlott távolságát.
  2. Szorítsuk a sínt a falhoz a ceru­zával megjelölt he­lyen, és árral, vagy bármilyen hegyes, vékony, kemény tárggyal jelöljük meg a falon a csavarok helyét a sínen lévő lyukakon át. Ceru­zával is jelölhetünk, ha elég vékony.
  3. Most egyelőre te­gyük félre a sínt, és a megjelölt ponto­kon fúrjuk olyan át­mérőjű lyukakat a fal­ba (téglába, betonba ütve fúró géppel), amilyen átmérőjű tip­liket akarunk hasz­nálni. A lyukakba üssük bele a tipliket.
  4. Tegyük vissza a sínt a falhoz, és illesszük a sínen jelölt csavarhelyeket a tiplik fölé. Használ­junk vízmértéket a függőleges irány pontos beállítására, amikor a sínt a he­lyére csavarozzuk.Előre gyártott polcrendszer
  5. Tartsuk a követ­kező sínt a falon a jelöléshez, és el­lenőrizzük újra a he­lyét úgy, hogy a víz­mértéket a sínek te­tejére fektetjük. Jelöl­jük be a lyukak he­lyét, fúrjuk ki, üssük be a tipliket, majd csavarozzuk a he­lyére a második sínt.
  6. Karmaikkal illesszük a konzolo­kat, tartókarokat a sín réseibe, a kívánt ma­gasságban, és pat­tintsuk be a helyükre. Hagyjunk elég nagy távolságot a tartóka­rok között, hogy a polcon kényelmesen elhelyezhetők legye­nek a könyvek és az egyéb tárgyak.
  7. Egyes konzoltí­pusokra rá is csavarozhatjuk a fa-polcokat, hogy bizto­sabban tartsanak, de ha üvegpolcot hasz­nálunk, akkor kis, pu­ha műanyag alátá­masztó darabokat (az egységcsomag­ban ezt is mellékelik) illesszünk a konzolok felső élére.
  8. Helyezzük a pol­cokat a konzolokra, és vízmértékkel ellenőrizzük, hogy a polcvégek pontosan egymás alatt legye­nek. A polcok távol­ságát a tartókonzolok új helyre illesztésével tudjuk megváltoztatni.