Lakásfelújítási tanácsok

Polcok tartóléceken

 

Polcok tartóléceken
A tartóléceken nyugvó polcok egyszerű vonalúak, de tökéletesen megfelelnek a célnak. Takaróléccel tetsze­tősebbé tehetők. Ebben a helységben ilyen polcokat szereltek a falmélyedésbe, amin egységes dobozokba rendezték tárgyaikat.

A tartóléceken nyugvó polcrend­szer olyan olcsó és jól használ­ható tárolóhely, amelyet viszonylag egyszerűen elkészíthetünk. Elenged­hetetlen a polcok és a tartók szinte­zése, mivel az apró pontatlanságok is szembeszökőek. A beugró oldalfalai és hátsó fala megfelelően tartják a polcokat, úgyhogy nyugodtan lehet őket terhelni súlyos könyvekkel. Példánkban 5,5 cm széles és 2,5 cm vastag tartóléceket használtunk, de a polc méreteitől és a tervezett ter­heléstől függően, ez más méretű is lehet.Polcok tartóléceken

  1. A vízmérték men­tén ceruzával je­löljük meg a falon a polcok helyét. Gon­dosan tervezzük meg a polcok kiosztását, mert a későbbiekben ezen nemigen tudunk változtatni. A mérete­zésnél elsősorban azt vegyük figyelembe, milyen méretű tárgya­kat akarunk elhelyez­ni rajtuk.
  2. Állítható, külön­böző szögekben vágó fűrésszel (gér­vágó) vagy kézifű­résszel vágjuk mé­retre a tartóléceket. Szögben vágó fű­résszel könnyebb pontosan vágni. A lécek végeitől 25 mm-re fúrjunk lyukat a csavarok számára.
  3. Tegyük a rövid tartóléceket a fal­nyílás két oldalára, a ceruzával korábban megjelölt helyre, és vízmértékkel ellenő­rizzük. Árral vagy fú­róval jelöljük meg a falon a tiplik helyét és fúrjuk ki a lyukakat. Tegyük bele a tipliket, és csavarozzuk fel a léceket.
  4. A hátsó fal léceit is ugyanilyen módon csavarozzuk fel a falra. Mindig el­lenőrizzük magunkat, hogy megfelelően szinteztük-e a léce­ket, és az egymás­hoz viszonyított távol­ságukat jó! mértük-e ki, nehogy a szere­lés után derüljön ki a hiba.Polcok tartóléceken
  5. Mérjük le a pol­cokat egyenként úgy, hogy a szélessé­güket és a hosszúsá­gukat is megmérjük mindkét oldalukon. A beugrók mérete általában nem minde­nütt egyforma, és falaik sem feltétlenül függőlegesek, ezért polconként kell mér­nünk.
  6. Miután kivágtuk a polcokat a bú­torlapból, nem kell őket feltétlenül a tar­tólécekre szögez­nünk, csak abban az esetben, ha nem mozdítható és átla­gon felüli erős teher­hordó szerkezetet szeretnénk.
  7. Befejezésként apró szögekkel erősítsük fel a polc elejére a puhafából készült díszléceket, amelyek mindenkép­pen olyan szélesek legyenek, mint a tar­tólécek magassága és a polc vastagsága együttesen. A taka­rószegély elrejti a tar­tószerkezetet, és ez­zel csinosabbá teszi a polcot.

Hasznos tanácsok

Ha a falnyílások nem teljesen szabályosak, nehéz úgy kivágni a polcokat, hogy ponto­san illeszkedjenek a sarkokba. Ha rés van a fal és a polc között, azt kitölthetjük valami­lyen rugalmas (szilikon vagy akrilalapú) és megfelelő színű tömítőanyaggal. Némelyik fajta tömítőanyag festhető (ha nem találnánk odaillő színűt).

A rugalmas tömítőanyag elviseli a polcok mozgását még festés után is. Rugalmatlan anyag ilyen helyre nem való, mert hamar megrepedezik, kipereg, és az ottmaradó lyukak csúnyák.