Lakásfelújítási tanácsok

Rejtett felfüggesztésű polcok készítése

Rejtett felfüggesztésű polcok készítése
A mindig szem előtt lévő otthoni dolgozó­sarokban látványnak is kellemes a rejtett felfüggesztésű polc­rendszer.

Bár a polcoknak általában gyakor­lati szerepük van, tervezhetjük és díszíthetjük úgy, hogy a lakás be­rendezésének díszévé váljanak. A pol­cok lényegesen szebben néznek ki, ha a felfüggesztés elemeit elrejtjük. Példaként két rejtett szerelési módszert mutatunk be. Az egyik esetben tiplibe csavarozott kampóra ültették a hátsó élbe süllyesztett tartót, a másikban pedig speciális ragasztóval rögzített rúd tartja a polcelemet.

Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, vízmérték, fúró-csavarozó gép és fúrószárak Szükséges anyagok: polcelemek, kampós csavarok, tiplik, ragasztó, a polc terhelésének megfelelő vastagságú csavarmenetes rúd

Hátsó akasztóRejtett felfüggesztésű polcok készítése

  1. Két függőleges polcelem hátul­jának a felső részére, egyenlő magasságra csavarozzunk fel egy-egy tartólemezt (sze­relvényboltokban kapható), amelyekbe majd a falikampót akasztjuk. Mérősza­laggal mérjük meg a lemezek nyílása közötti távolságot.
  2. Vízmérték mentén húzzunk egy vízszintes vonalat a falon, amilyen ma­gasra szeretnénk akasztani a polcot.(a ceruzavonalat ké­sőbb falfestékkel el­tüntethetjük.) Mérjük fel a vonalra a két rögzítési pont helyét, azaz a lemeznyílások közötti távolságot.
  3. Fúrjunk a falba a kijelölt ponto­kon, és helyezzük be a tipliket. Hajtsuk be a kampós csavarokat olyan mélyre, hogy erősen tartsanak, de függőleges helyzetű fejük még eléggé kiálljon ahhoz, hogy a tartólemezek nyílását rájuk illeszthessük.
  4. Kissé megdönt­ve, akasszuk fel a polcot a helyére. Ha pontosan mér­tünk, a kampókra éppen ráilleszthetek a tartólemezek. A kisebb pontatlan­ságokat korrigálhat­juk a kampók fejé­nek csekély elfordí­tásával.

Rögzítés ragasztóvalRejtett felfüggesztésű polcok készítése

  1. Ezt a rögzítésmódot tömör fából készült, vastagabb polchoz ajánljuk. Húzzunk vízszintes vonalat a falra, ahova majd a polc kerül. A polc hosszánál 10…20 cm-rel kisebb távolságra fúrjunk a vonalon két 10… 15 cm mély lyu­kat a falba. Nyom­junk a lyukakba fém­ragasztót.
  2. Vágjunk le a menetes rúdból két darabot, amelyek hossza valamivel na­gyobb legyen a polc szélességénél. Nyomjuk a rudakat a ragasztóval feltöl­tött lyukakba úgy, hogy a felük kiálljon. Vízmértékkel ellenő­rizzük, hogy a pálcák vízszintesek-e. Hagy­juk a ragasztót meg­szilárdulni.
  3. Szorítsuk a polcot satuba a munkapadon a hátsó élével felfelé. Fúrjunk két lyukat az élbe a falba erősített rudak helyzetének megfele­lően. A lyukak átmé­rője egyezzen meg a rudakéval, mélysé­ge pedig legyen va­lamivel nagyobb, mint a rudak falból kiálló része.
  4. Tegyük a polcot a falra úgy, hogy a pálcák belecsússzanak a lyukakba. Ha erősebb tartást szeretnénk, nyom­junk ragasztót a polc lyukaiba is, mielőtt feltesszük a falra. Az egyszerű vonalú polc felfüggesztése teljesen láthatatlan lesz.