Lakásfelújítási tanácsok

Erős színek a lakásban -mire figyeljünk színválasztásnál?

Miután eleget tanulmányoztuk a színeket, és már nem félünk a merész használatuktól sem, kipróbálhatunk különböző intenzitású színárnyalatokat. A sötét, telített vagy az élénk árnyala­tok alkalmazása nem mindig helyénvaló, de kifejezetten hatásosak lehetnek a nagy terekben. Mivel feltétlenül uralják a teret, rendel­keznek azzal a képességgel, hogy egy kopott, furcsa alakú vagy jel­legtelen szobát ellenállhatatlanul csábítóvá tegyenek.

Az erős szí­nek több fényt nyelnek el, mint a halványak, és optikailag sötétít­hetik, illetve kicsinyíthetik a teret. Emlékezzünk azonban a lenyű­göző enteriőrökre, amelyek tervezésekor a fő szempont a kénye­lem, az intim vagy a színpadias légkör kialakítása volt.Erős színek használata

Ebben a szobá­ban a meleg narancs, világító árnyalatai uralkodnak, de egy­idejűleg kellemes, otthonos légkört is teremtenek, ami meg­nyugtató hatású. Az ajtónyílás és a lá­bazat finom korall színe merészen eltér a hagyományos fehér, illetve krémszíntől, és erősíti a szoba egzotikus jellegét

Választás a színskáláról

Az intenzív színek bizonyos stíluselemek hangsú­lyozására kifejezetten alkalmasak. Ha sugárzó színekkel szeretnénk megtölteni ott­honunkat, fedezzük fel azok eredetét a trópusi, ázsiai, keleti, mór, mexikói vagy bármely más meleg éghajlatú kultúrában, így megtalálhatjuk az élénkrózsaszínt, a mélykéket, a krókuszsárgát, a pálma zöldjét vagy a tüzes salsa árnyalatait. Teremtsünk provance-i enteriőrt földszínű vörösek­kel, barnákkal, napraforgósárgával, a fák, szőlős­kertek, dombok zöldjeivel és az égkékjeivel. Választhatjuk a 60-as és a 70-es évek élénk színeit is. Tanulmányozzuk a kor művészetét, divatos anyagait, bútorait, kerámiáit.

Erős színek használata

Jól illenek egy­máshoz a terrakotta gazdag árnyalatai és a lombok zöldje, amelyek ezt a feltűnő összeállítást uralják. Ez részben azzal in­dokolható, hogy az alapárnyalatok a színkörben ponto­san szemben helyez­kednek el egymás­sal, másrészt pedig a mélység és az in­tenzitás szempont­jából hatásos egyen­súlyt hoznak létre. A végeredmény, hogy egyik sem uralkodik a másikon, vagy a be­rendezésen. A semle­ges árnyalatú sző­nyeg és az egyszerű formák bölcsen hát­térbe vonulnak.Erős színek használata

Gondtalan vaká­ciós hangulatban fo­gyaszthatjuk ebédün­ket ebben a térben néhány liter égszín­kék festék és egy egyszerű, tengerparti hangulatú csíkos füg­göny áráért.Erős színek használata

A színpadias ha­tás teljességét nyújtja a bonyolult faragású, hófehérre festett bútor a bársonyos, tenge­részkék fal előtt. A díszpárnák sárgás­zöldje újabb színt visz a képbe.