Lakásfelújítási tanácsok

Színhatások a lakásban – Optikai trükkök a tónussal

A szín nemcsak a szoba légkörét változtatja meg, hanem módo­síthatja az optikai hatását is. A meleg, nagy hullámhosszúságú színek, mint a vörös és a sötét, fényelnyelő színek, úgy tűnik, mint­ha közelítenének hozzánk, ezért optikailag kicsinyítik a teret. Ezzel szemben a kis hullámhosszúságú, hideg színek, pl. a kék vagy a vi­lágos, erősen visszatükröződő színek látszólag távolodnak, és a na­gyobb tér hatását keltik.

A különböző kontrasztos színárnyalatok vagy a tónusok kombinációja alkalmas egy szoba optikai arányai­nak a megváltoztatására. A fényes, napsütötte szobák nagyobbnak tűnnek, mint a sötét, napfényt sosem látó helyiségek.

A színek jellemzői

  • Vörös – A vörös a legmelegebb szín. A tiszta vöröset gyakran össze­függésbe hozzák a veszéllyel és az izgalommal. A rózsaszín és a vörös más, világosabb árnyalata kevésbé agresszív. A sötétebb árnyalatok, mint pl. a burgundi vörös, a gazdag­ságra, fényűzésre utalnak.
  • Kék – A telített kék a leghidegebb szín, hatása merőben ellentétes a vö­rössel, hidegséget kelt. A kék világo­sabb árnyalatai friss, tiszta érzetet sugallnak, míg a sötétebbek méltó­ságteljesek és megbízhatóak.
  • Sárga – Teljes intenzitásában a sárga átütően vidám szín. Világo­sabb árnyalatai ragyogóak és frissítő hatásúak, míg a tompább sárgák földszerűbbek és visszafogottabbak.
  • Ibolya – A kék és vörös keveréke, az ibolya kihívó szín. Sötétebb árnya­latát, a lilát sokáig királyi színnek tar­tották, míg a világosabbak nosztal­gikus hangulatot idéznek.
  • Narancs – A vörös és a sárga vib­ráló keveréke. Meleg, olyannyira barátságos szín, hogy tiszta formája a biztonság nemzetközi jelképe lett. A narancs sötétebb árnyalatai föld-szerűek, míg a világosabbak vidá­mak és megnyugtatóak.
  • Zöld – A kék és a sárga szín meg­nyugtató keveréke a természetet idézi. A sötétzöldek visszafogottak, hagyományos minőséget idéznek,a világosak élénkebbek, játéko­sabbak.
  • Szürke – Semleges szín; élénk szí­nekkel társítva, a nyugtató szín sze­repét tölti be.

A fény hatása

A természetes fény a spektrum színeiből tevődik össze: vörös, narancs, sárga, zöld, kék, sötétkék és ibolya. A színek szerepe változik a nap folyamán. Reg­gel melegek a sugarak, délben, amikor a Nap a legfényesebb, semlegesek, a naplemente felé haladva vöröseseb­bek, párás időben pedig kékesebbek. A mesterséges világítás színei is külön­bözőek: az izzólámpa fénye sárga, a leggyakrabban használt fénycsöveké kékes, a halogénlámpáé ragyogó fehér.szinhatasok_feny_hatasai_I

A fény fajtája és erőssége megváltoz­tatja a festés és az anyagok felületének a benyomását. A déli napfényben a szoba megtartja az eredeti színeit, és a színek árnyalatainak finom rétegződését figyel­hetjük meg. Érde­kes a fény-árnyék játéka is!Szinhatások

Az izzólámpával megvilágított szobá­ban karakteresen sár­ga szín uralkodik. Olyan a hatása, mint a meleg, semleges és a halvány színeké, intimmé varázsolja a szobát. A fénycsö­vek és a halogénlám­pák erős színekkel mutatnak jól, a sem­leges és a halvány színeket szürkítik

Optikai trükkök a tónussal

Egy tér optikai képét leginkább a tónusegyensúly megváltoztatásával tudjuk variálni. Az összes halvány szín, beleértve a meleg színeket is, nagyobbnak mu­tatják a szobát. Ezzel szemben a sötét színek, beleértve a hideg színeket is, a kisebb tér érzetét keltik. Egy szoba többféle festésével bemutatjuk, hogy a sötét és világos tónusok különböző arányú felhasználásával hogyan lehet befolyásolni a tér méretének érzékelését.Szinhatások

Ugyanazt a színt használva az egész szobában, a tér megőrzi arányait. Ha világos színt haszná­lunk, nagyobbnak tűnik a szoba, mintha sötét lenne.SzinhatásokEgy falat sötétre festve, úgy tűnik, mintha az kö­zeledne. Ezt a hatást hosszú folyosók optikai rö­vidítésére lehet használni a zárófal sötétre fes­tésével.Szinhatások

Egy falat a többinél világosabbra színezve, úgy tűnik, mintha az távolodna. Ezt a hatást a kocka alakú szobákban alkalmazzuk, hogy ne hassanak dobozszerűnek.Szinhatások

A sötét színek a padlót optikailag kicsinyítik. A kis szoba sötét padlóval zsúfolt hatást kelthet még akkor is, ha a falak világosak.Szinhatások

Ha a mennyezetet alacsonyabbnak akarjuk lát­ni, fessük sötétebbre a falaknál. Ez a módszer hatásos az aránytalanul nagy belmagasságú szobákban.szinhatasok_optikai_trukkok_a_tonussal_6

A belmagasság további optikai csökkenését érhetjük el, ha az ajtó keretéig levisszük a sötét színt. Ha ez alatt világos színt használunk, az tágítja a szobát.Szinhatások

Ha egy szobában a falak és a mennyezet söté­tek, a világos padló segít elkerülni a zsúfoltság benyomását és a nyomasztó érzetet.Szinhatások

Ha magasítani akarunk egy szobát, fessük a mennyezetet világosabbra, mint a falakat. A sötét szín optikailag összehúzza a falakat.Szinhatások

A világos mennyezet belmagasság-növelő hatása eltűnik, ha a színt – és ezzel együtt a tekintetet – levisszük egészen az ajtókeretig.