Lakásfelújítási tanácsok

Fal mintázása ronggyal – lakberendezési praktikák

mintazas roggyal munkafolyamat
A szabályos vagy szabálytalan textilhatású falfelületek határozottan színpadias benyomást keltenek

A plasztikus falfelület készítésének ismert módja a ronggyal vég­zett festés. Ennek három alapvető technikája ismert. Egy maroknyi, összegyűrt ronggyal visszük fel a falra a festéket, vagy az előzetesen felhor­dott nedves festék egy részét töröljük le tamponozó mozdulatokkal. A har­madik módszer szerint egy rongyhen­gert görgetünk végig egy irányban a festett falon, kialakítva ezzel a min­tázatot. Ha maszkolásra ragasztósza­lagot használunk, csíkos mintát ka­punk.

Szükséges eszközök: gumikesztyű, festőecset, festőedény, pamutrongy, ragasztószalag Szükségese anyagok: emulziós festék, akrilf festék, színezőanyagok

Mintázás száraz falon

mintazas roggyal munkafolyamat

  1. Festéskor visel­jünk gumikesz­tyűt, különben sokáig sikálhatjuk a kezün­ket. Vigyünk fel egy réteg emulziós fes­téket a falra, és hagy­juk megszáradni. Keverjük össze az ak­rilf festéket a színező­anyagokkal. Nedvesít­sük meg a rongyot, és összegyűrve márt­suk a festékbe. Nyomjuk ki belőle a felesleget.
  2. Összegyűrve nyomkodjuk a rongyot a falhoz. Minden egyes nyo­mat után vegyük át a másik kezünkbe, és változtassunk csuklónk állásán is, így véletlenszerűbbek lesznek a min­ták. Ha halványodik a minta, mártsuk be újra a festékbe.

Mintázás nedves falon

mintazas roggyal munkafolyamat

  1. Vigyünk fel egy réteg emulziós festéket a falra, és hagyjuk megszárad­ni. Ellenőrizzük, hogy az egész falat fedi-e az alapozófesték. Vi­gyük fel rá az akril-festéket széles ecset­tel, de egyszerre mindig csak egy-egy négyzetmétert, külön­ben megszárad, mi­előtt megmintázzuk.
  2. Tamponozó moz­dulatokkal alakít­sunk ki nyomatokat a friss festésen az összegyűrt, benedvesí­tett ronggyal. Minden egyes nyomat után vegyük másik kézbe a rongyot, hogy vál­tozzon a mintája, a ráncok elhelyezkedé­se. Amikor a rongy tel­jesen átitatódott, mos­suk ki tiszta vízben.

Rongygörgetés

mintazas roggyal munkafolyamat

  1. Vágjunk fel egy textildarabot 25 x 25 cm-es négy­zetekre. Hajtsuk be egy ilyen rongydarab két szélét, és henge­resen csavarjuk fel. Nagyjából azonos méretű hengereket készítsünk. Ellenőriz­zük, hogy ne lógjon ki szál az anyagból.
  2. Először is nedve­sítsük meg a hen­gerré csavart rongyot, majd görgessük lefelé a frissen festett falré­szen, vigyázva, hogy mindig függőlegesen haladjunk. A képző­dött sávokat kis átfe­déssel mintázzuk. Amikor festékkel telí­tődött a rongy, tisz­títsuk ki, vagy hasz­náljunk másikat.

Takarásos módszer

mintazas roggyal munkafolyamat

  1. Ragasztószalag­gal osszuk fel a falat függőleges csíkokra. Fessük fel az akrilfestéket a sza­lagok közötti kiha­gyott részekre. Gör­gessük végig a mintázórongyot, vigyáz­va, hogy a frissen festett részen, a ragasztócsíkok között maradjunk.
  2. Ha kész a mintá­zat, óvatosan húzzuk le a ragasztót. A mintás csík élesen válik el a környeze­tétől, ízlésünk szerinti felosztásban és távol­ságra folytassuk a csíkok festését a fal többi részén.