Lakásfelújítási tanácsok

Habalátétes padlószőnyeg fektetése

Habalátétes padlószőnyeg fektetése
A habalátétes szőnyeg a puhasága, melegsége révén jó választás a hálószobába, ahol gyakran járunk mezítláb.

A faltól-falig érő szőnyeg kényel­mes, puha és jó hangszigetelő. Ezekre a jó tulajdonságokra a lakás nagy részén szükségünk is van. A sző­nyeg színe, mintája, anyaga egyébként nagyban meghatározza a szoba stílu­sát. A legtöbb padlószőnyeg hab- vagy jutaalátétes. A habalátétes szőnyeg általában olcsóbb, könnyebb a fektetése, és kevesebb előkészületet igényel. A jutaalátétes szőnyeg többnyire jobb minőséget takar, jóllehet nehézkesebb vele dol­gozni.

Habalátétes szőnyegekből igen szé­les a választék, így a döntést ízlésünk­höz és pénztárcánkhoz igazíthatjuk.

Mivel a szőnyegek hátoldalára már a gyárban puha habszivacs alátét ra­gasztottak, nem szükséges fektetése­kor még egy réteget alátenni. Régeb­ben újságpapírt terítettek alá, de a mai szőnyegek minőségét ismerve, erre már nincs szükség.

Ha az általában kissé egyenetlen fapadlóra szeretnénk fektetni a sző­nyeget, ajánlatos farostlemezt rakni alá, mivel ez kiegyenlíti a felületi hi­bákat, és ezzel meghosszabbítja a habalátétes szőnyeg élettartamát.

Szükséges eszközök: snitzer, olló széles fejű véső Szükségese anyagok: kétoldalas szőnyegragasztó csík, habalátétes szőnyeg
Habalátétes padlószőnyeg fektetése

  1. Ragasszunk két­oldalas ragasztó­csíkot a falak mentén, végig az aljzatra, de egyelőre ne húzzuk le róla a felső védőré­teget. Ez a ragasztó­csík tartja majd a he­lyén a szőnyeget a fektetés után.
  2. Göngyölítsük ki és nagyjából illesszük a helyére a szőnyeget, enged­ve, hogy a felesleges anyag felfusson a falra a szélek men­tén. Igazítsuk a sző­nyeget a helyére az egész szoba területén. Ellenőrizzük, hogy lefedi-e az egész felületet.
  3. Simítsuk el a szőnyeget és snitzerrel vagy erős ollóval vágjuk le a széleit 2…5 cm-es ráhagyással a lábazat mentén. Emeljük fel a szőnyeg egyik szé­lét, húzzuk le a ra­gasztó védőpapírját, és nyomjuk vissza a szőnyeget a helyére.
  4. Egyengessük el a szőnyeget a falak mentén körben, a szobában.Simítsuk el és nyomjuk le jó erősen, hogy meg­fogja mindenütt a széle alatt a ragasz­tócsík.Habalátétes padlószőnyeg fektetése
  5. Vágjuk le ponto­san a szélét, és illesszük a lábazati díszléc és a padló találkozásához. Hasz­náljunk snitzert, de óvatosan, nehogy megsértsük a lába­zatot.
  6. Tisztogassuk meg a széleket a szőnyegdarabkák­tól, és igazítsuk ki, ahol még szükséges. Széles fejű véső élé­vel nyomkodjuk be a szőnyeg szélét a lábazati díszléc éle alá.
  7. Főleg nagyobbhelyiségekben előfordulhat, hogy szőnyegrészeket kell összeilleszteni. Pon­tosabb lesz az illesz­tés, ha az eredeti, gyárilag vágott szélek kerülnek egymás mellé. Az illesztés alá tegyünk kétoldalas ragasztót, húzzuk le róla a védőpapírt, és nyomjuk rá mindkét szőnyegdarab szélét.

Hasznos tanácsok

Miután leraktuk a szőnyeget, ellenőrizzük a széleit a lábazat élénél. A szőnyegek szélei gyakran kirojtosodnak, ha az illesztéssel vanvalami baj. Menjünk hát újra végig a snitzerrel, és igazítsuk el vele azt a darabot, ahol kilóg szál, vagy más egyéb hibát tapasztalunk, ami rontja az összhatást. Ez nemcsak a habalátétes, hanem a jutaalátétes szőnyegekre is vonatkozik. Ugyanígy ellenőrizzük a ragasztásokat is.