Lakásfelújítási tanácsok

Pvc-tekercs fektetése

Pvc-tekercs fektetése
A jó minőségű PVC-burkolat kényelmes, szép és könnyen tisztítható

A PVC-tekercs tulajdonságaiban gyakorlatilag megegyezik a PVC-lappal, csak a lerakási módban külön­bözik. Mivel itt egy vagy több nagy felületű sávot illesztünk az aljzatra, és ehhez a széleket hosszan vágjuk, ez a munka is nagy precizitást igé­nyel. A PVC-tekercs fektetését előre meg kell terveznünk, amit az esetle­ges, a fallal is összeillesztendő minták még tovább bonyolítanak. Példánk­ban a harmonikus kép érdekében a kerámialap-mintás PVC-t úgy fek­tettük le, hogy a fugarajzolat párhu­zamosan fusson a fallal.

Szükséges eszközök: újságpapír vagy csomagolópapír, ragasztószalag, ceruza, olló, snitzer Szükséges  anyagok: pvc-tekercs pvc-ragasztó
Pvc-tekercs fektetése

  1. Újságpapírból vagy csomagoló­papírból előre kimér­hetjük a burkolat tel­jes felületét. Fektes­sük a papírt az alj­zatra, és a lapok szé­lei mentén ragasszuk össze őket ragasztó­szalaggal.
  2. A fal széleinél hajtsuk be, és ceruzával rajzoljuk körül pontosan az éleket. Ezután ollóval vágjuk körbe a vona­lakat, ezzel megkap­juk a PVC-burkolat pontos mását.
  3. Terítsük ki a PVC-tekercset, és helyezzük rá a pa­pírsablont. A szélek mentén 5-7 cm rá­hagyással vágjuk kör­be a PVC-t. Ezt aján­latos egy nagyobb szobában csinálni, amelynek a padlóját a vágás miatt takar­juk le védőfóliával.Pvc-tekercs fektetése
  4. Távolítsuk el a sablont, és a ki­vágott PVC-t tegyük nagyjából a helyére úgy, hogy kissé fel­feküdjenek a szélei a falakra. Vonalzó mentén jelöljük meg és vágjuk el a PVC-t a lábazat mentén.
  5. A PVC-lapból ki kell vágni a be­rendezés egyes ele­meinek – például a mosdó lábának – a körvonalát. Ezt több kis vágással, aprán­ként tegyük, hogy jobban odamérhes­sük az anyagot, majd pontosan jelöljük meg a vágás kör­vonalát.
  6. Illesszük a mos­dó talapzata köré a nagyjából kivágott PVC-t, és snitzerrel vágjuk körbe egé­szen pontosan. Ez­után folytassuk az anyag vágását a lá­bazat széle mentén.
  7. Ahol sávokat kell egymáshoz illesz­tenünk, ezt tegyük az eredeti, gyári vágású szélek mentén, így pontosabb lesz a vég­eredmény. (Figyel­jünk a minták össze­illesztésére is.) Az il­leszkedés alá ken­jünk ragasztót vagy kétoldalú ragasztó­csíkot.

Hasznos tanácsok

  • Annak ellenére, hogy a PVC-tekercset -különösen a nehezebb fajtákat – nem kell leragasztani a teljes padlófelületen, a falak mentén a széleket mindenképpen érdemes az aljzathoz rögzíteni. Ugyanúgy járjunk el, mint a 7. pontban. Ha a helyére került a PVC, egyszerűen emeljük fel a széleket, sarkokat, kenjünk rá ragasztót, és nyomjuk vissza a helyére.
  • A másik terület a lépcső, ahol mindenkép­pen le kell ragasztanunk a PVC-t ahhoz, hogy ne csússzon ki a lábunk alól.