Lakásfelújítási tanácsok

Hogyan figyeljünk az arányokra a lakberendezésnél?

Mielőtt egy szobát berendezünk, vagy bú­tort vásárolunk, elgondolkodunk a stílu­son, a színen és a méreten. Ha találunk olyan széket vagy szekrényt, amely megfelel az igé­nyeinknek, akkor még figyelembe kell vennünk, hogy a meglévő bútorainkhoz és a szobához ará­nyos méretűek-e.

Az arányoknak is megvannak a szigorú szabá­lyaik, valamint több építészeti stílusnak bizonyos mértékig megvan a saját köve­telményrendszere. A viktoriánus fogadószobának magasabb a mennyezete, mint a modern lakáso­kénak, ezért csak tiszteletet parancsoló, nagymé­retű bútor helyezhető el benne, amely viszont egy kis földszintes házban rosszul nézne ki.

ArányokA viktoriánus szo­ba tulajdonosai ma­gas, korabeli bútorok helyett inkább ala­csony keleti darabo­kat helyeztek el, így nyugodt, egzotikus légkört teremtettek. A földön fekvő heve­rők hangsúlyozzák a függőleges vonal­vezetést, amit a nagy­méretű képek és tex­tíliák ellensúlyoznak a falon. A meleg szín­összeállítás erősíti az etnikus megjelenést, és kellemesebb han­gulatot áraszt, mint pl. a fehér vagy a vilá­goskék.

ArányokA nagyméretű ülő­helyek sokszor jól mutatnak kisebb tér­ben is. Itt egy kanapé teljesen betölti a do­bozszerű szoba egyik falát. A gyerekfotel és a zsámoly további já­ték a térarányokkal.Arányok

A hatalmas, dí­szes ágyat egy vi­szonylag kisméretű szobában helyezték el.

Az élénk színek uralkodnak: a szoba falát élénkzöldre fes­tették, míg a padlót nem fedi semmi.

ArányokA modern, nagy ágy jól illik a nagy belmagasságú szobá­ba. A különböző ma­gasságban lévő tár­gyak (mint pl. a kró­mozott kis lámpák) révén a szoba nem nyomasztó, nem túl­ságosan tiszteletet parancsoló.

Hasznos tanácsok

  • Nem ajánlatos kicsi, keskeny bú­torokat tenni nagy alapterületű vagy belmagasságú szobába, mert ott szinte eltűnnek.
  • Az átlagosnál nagyobb méretű, ré­gi bútorok (szekrények, polcok stb.) jól mutathatnak, ha egy teljes falfe­lületet befednek. Ha nem értékes antik darabokról van szó, színezzük úgy, mintha azok lennének, így olyan lesz a jellege, mintha oda építették volna őket.
  • Az alacsony bútor növeli a belma­gasságot, úgyhogy ha nyomasztó­nak érezzük a mennyezetet, válasszuk a bútorok méretét ennek meg­felelően.
  • A kicsi, alacsony szobát optikailag kitágíthatjuk a mennyezettől a pad­lóig és faltól falig érő függöny hasz­nálatával.
  • A túl magas szobákban helyezzünk el egy-két magas bútordarabot.