Lakásfelújítási tanácsok

Az anyagok felületeinek kiválasztása lakberendezésnél

A vizuális érzékelésen túl tapintással is tapasz­talhatunk, amikor az anyagokkal kezdünk foglalkozni. A kő, a tégla, a vakolat, a szizál és a nyersvászon durva felülete kellemesen termé­szetes, háromdimenziós hatású. A barátságos anyagú fapadló színt és melegséget visz a semle­ges színekkel berendezett otthonba, míg a bár­sonypárnák, a puha luxusplédek, a csomózott szőnyegek, a terrakotta cserepek, vagy egy fa­törzs további érdekes felületeket hoz létre.

Textíliák

A textilek felszíne igen különböző lehet a fényes selyemtől a szaté­non, a tafton át a durvább anyago­kig, amilyen például a zsákvászon. Vegyük számba a szobánk jellemző felületeit, amikor új anyagot vásá­rolunk. A felületek minőségét is ugyanúgy össze kell hangolni, mint a színeket. A selyem például jól illik a durvább anyagokhoz és a finom, fényesekhez is, mint a lakkozott sötét fa vagy a króm.

Az anyagok felületeJól válasszuk meg az anyagok egymás­hoz viszonyított he­lyét. Ebben a háló­szobában az ágy fa­anyaga és a fejvég ellensúlyozza az ágy­takaró, a díszpárnák és a függöny fényűző jellegét.

Az anyagok felületeA felületek válto­zatossága különösen olyan szobákban fon­tos, ahol kevés szín van jelen. Ebben a fe­hér hálószobában a felületek finom kont­rasztját a könnyű füg­göny, a ropogós ágy­nemű, az alacsony, fűzvesszőből font tál­ca és a szárazvirág adja.Az anyagok felülete

 A felületek minő­sége sokszor nem olyan szembeötlő, mint a színek, vagy a minták, de ösztö­nösen érzékeljük, hogy a különböző anyagok hidegek-e vagy melegek, durva vagy finom a felszí­nük. Ebben a semle­ges képben a fotel huzatát, a függönyö­ket és az asztalterítőt az edények, a kövek és a képek fakerete ellensúlyozza, így a felületek több fajtája is jelen lehet.

Falfelületek

Lakásbelsőnk díszítésében a falnak elsődleges szerepe van. Kialakít­hatjuk a szobában alkalmazott szí­nek és felületek semleges háttere­ként, de mint érdekes felületet, ki is emelhetjük. Díszíthetjük képek­kel, lambériával, készen kapható dekorációs panelekkel, vagy tapé­tázhatjuk, festhetjük. Különösen a régebbi házak falain mutatnak szépen a nagy felületet megosztó alsó borítások, lábazatok.

Az anyagok felülete

Ebben az osztott padlástérben, amelyet egy régi raktárból, alakítottak ki, a natúr kőfal érdekes rajzo­latú felületével olyan otthonos, amit egyet­len sima vakolat sem tudna nyújtani. A durva felület a fél­emelet mennyeze­tének simaságával feltűnő kontrasztot alkot.

Padlózat

anyagok_padlozat_natur_szonyeg

Az aljzat nagy területe lehetőséget ad többféle felület kialakítására. Választásunkat a praktikus szem­pontok és a stílus befolyásolja. Gondoljuk végig, hogy milyen fizikai megterhelésnek lesz kitéve a felület, és mely anyagokhoz von­zódunk.

A kerámialap például jó választás a fürdőszobába, feltéve, ha nem vagyunk fázós lábúak.Ez utóbbi esetben válasszunk inkább valamilyen melegebb anyagot.

A szellősen beren­dezett nappaliban a natúr hatású, nagy kopásállóságú sző­nyeg meghatározó elem. A kandalló és a cserépedények vál­tozatossá teszik a fe­lületeket.

Az anyagok felülete

A fa felülete olyan hívogató, hogy szinte meg szeretnénk érin­teni. A falak vidám sárga színe kiemeli a fapadló és a fenyő­bútor erezetét.

A felületek kontrasztja

Különösen a semleges színhatású, kevéssé díszített terekben játszik nagyobb szerepet a különböző fe­lületek összhatása. A természetes anyagoknak, mint a matt fa, a fűz­vessző, a tengerifű, a terrakotta, a parafa vagy a gyapjú, meleg, megnyugtató hatásuk van, és némi színt visznek a képbe. A kemény, fényes felületek, mint az üveg, a márvány vagy a mázas kerámia, tükrözik a fényt, így fényesebbnek és hűvösebbnek mutatják a szobát.

Érdekes falfelületek

A falak ideális alapot jelentenek a különböző felületek kikísérletezé­sére. A textúráit felületet adó festé­kek új generációja kelthet fémes, kréta- és homokszerű benyomást is, ami hangsúlyossá teszi a falat, és különös módon veri vissza a termé­szetes fényt. Ezekkel a festékekkel befedhetjük az egész falat, vagy érdekes hatások előidézésére kom­binálhatók más festékekkel.

Az anyagok felülete

A természetes anyagok – bőr, már­vány, kő, pamut, gyapjú – kellemes kombinációjaként jött létre ez az ügyesen berendezett, hívogató nappali, amely szeré­nyebbnek látszik, mint amilyen valójában.Az anyagok felülete

Ékszerszerű ha­tást kelt a patchwork-ként felrakott élénk színű lapok együtte­se. Az ágytakaróval és a párnákkal együtt az összbenyomás egyenesen fényűző.Az anyagok felülete

A króm kiegészí­tők, az üvegből ké­szült mosdó, az üveg­szerű csempe és a tükör fényvisszaverő tulajdonságuk miatt kerültek ebbe a fürdő­szobába, ahol nincs természetes világítás. A berendezés a szűk, szabálytalan alakú teret teljesen átfor­málta fényes, modern helyiséggé. A matt, vízálló, rácsos fapad­ló érdekes kontrasztot alkot a fényes felüle­tekkel.rusztikus hálószoba

A rusztikus háló­szobában az antik ágytakaró és a falra függesztett szőnyeg ellensúlyozza a fa, a kerámia és a fűz halványabb árnya­latait.

Lakástextíliák

A fényes anyagok, a selyem, a taft, a moaré visszaverik a fényt, ezért pár­na, ágytakaró és függöny alapanya­gának kiválóak.

Természetes, érdekes hatású sző­nyegeket készítenek durva felületű anyagokból: a jutából, szizálból, kó-kuszrostból, tengerifűből. Hasonló látványt nyújtanak a különböző gyap­júszőnyegek. Ellensúlyként szolgálhat a sima felületű linóleum, gumipadló vagy PVC.

A futószőnyegek, a plédek, a kelmék és a dhurrik kis felületen hozzá­járulnak a felületi változatosság kiala­kításához.

A legelterjedtebb mintás anyagok: a skót kockás szövet, a brokát, a damaszt, a festett vászon, a go­belin, a hímzett anyagok, a buklé és a köpper.