Lakásfelújítási tanácsok

Világítás a lakásban – megvilágítás lakberendezés során

Bármennyi időt és pénzt szánunk otthonunk szépítésére, sosem fogjuk ott jól érezni magunkat, ha a világítás nem megfelelő. A szoba tervezésekor az egyik elsődleges szempont, hogy megfe­lelő típusú és mennyiségű világítótestet használjunk.

Vizsgáljuk meg a szobát különböző szögekből a nap egyes szakaszaiban. Még annak a szobának is szüksége van mesterséges világításra a söté­tebb napokon, amelyik különben fényárban úszik. Gondoljuk vé­gig, hogy mikor és mire szeretnénk használni a szobát, és melyik részletet vagy bútort kívánjuk kiemelni.

Azt is számításba kell ven­ni, hogy a fényhatások hogyan befolyásolják a szoba arányait és az egész tér optikai hatását. A nagy belmagasságú szobákban kellemes érzést kelt és kevésbé hivatal jellegű az összhatás, ha a világítás le­felé irányul, míg az alacsony szobákban inkább fölfelé szóródjon a fény. A tükör elé helyezett gyertyák szintén a tágítják a teret.vilagitas egyszeru mecsesek

Az egyszerű kis mécsesekből szokat­lan és tetszetős pad­lóvilágítást készíthe­tünk. Figyeljük meg a fény tükröződését a kerámiákon és a vulkanikus eredetű köveken.

vilagitas_foldig_ero_fuggony
Világítás: földig érő függönyök

A földig érő, félig áttetsző függönyök úgy szűrik meg az erős napfényt, hogy a szoba nem borul közben sötétségbe. A beáramló fényt jól szabályozó római re­dőny is jól illene ebbe a modern nappaliba, hatásos fényjátékot idézve elő. Figyeljük meg a két, felfelé vilá­gító állólámpát, ame­lyek éjjel-nappal fény­ben fürdetik a mennyezetet. A mennye­zeti ablak még több fényt enged be.

Hasznos tanácsok

  • A szabályozókapcsolóval változtat­hatjuk a fény erősségét. A kapcsoló­kat használhatjuk asztali, álló-, mennyezeti és falilámpákkal, így lehetővé válik, hogy egyszerre több lámpa fé­nyét is szabályozzuk.
  • Szereljünk fel több foglalatot, ha a helyzet ezt kívánja.
  • A káprázás és az éles árnyékok el­kerülésére mindig használjunk ernyőt az izzó körül. Az asztali lámpákat úgy kell elhelyezni, hogy magát az izzót a használó ne lássa.
  • Tervezzük úgy a világítást, hogy a lámpákat külön-külön vagy csopor­tokra osztva működtethessük. A fali­kapcsolókat a szoba bejáratánál he­lyezzük el.
vilagitas_termeszetes_feny_mint_diszitoelem

A természetes fény, mint díszítőelem teljesedik ki ebben a magas mennyezetű padlástérben. A fény­áradat tetszetős ár­nyakat vet a hatalmas fehér falfelületre.

vilagitas_mennyezetbe_sullyesztett_vilagitasA természetes fény nélküli fürdőszo­bában a mennyezet­be süllyesztett világí­tás elegendő fényt ad anélkül, hogy a tér steril jelleget öltene. Az üveg-, fém- és ke­rámiafelületek vissza­tükrözik a fényt. A fürdőszobai lámpá­kat feltétlenül védjük a víztől, és alkalmaz­zunk húzózsinórt a kapcsolásukra. Ha fényszabályozó kapcsolót haszná­lunk, azt helyezzük el a fürdőszobán kívül

Természetes fény

A fény-árnyék játék erőssége nap­szakonként és évszakonként is vál­tozik. Ez befolyásolja a szoba han­gulatát és színeit, így lakberende­zéskor nem hagyható figyelmen kívül. Ha lehetséges, válasszuk meg a szoba funkcióját aszerint, hogy a nap melyik szakában kap természetes fényt.

A természetes világítást nélkülöző helyiségekben, mint pl. a fürdőszoba, megfonto­landó napfénytető, illetve ablak beépítése, ha műszakilag lehetsé­ges. A fény nagy részét visszaverő anyagokat válasszunk: tiszta üveg­ből vagy színtelen műanyagból ké­szült polcokat szereljünk fel, hasz­náljunk tükröket, krómot és vilá­gos árnyalatú fát. A festéshez csil­logó olaj festék ajánlott.vilagitas_termeszetes_feny_ivelt_ablakA nagy, ívelt ablak világossá teszi ezt a brüsszeli tetőtéri szobát. A levegős ha­tást erősíti a szoba festése és a csillogó parketta. Zsalugá­terek pótolják a füg­gönyt. A mesterséges világítást az art deco lámpák nyújtják.

VilágításÜdítő a fehér eb­ben a padlástérben, amit szinte egész nap természetes fény áraszt el. A kevésbé napos helyiségekben inkább alkalmazzunk púderrózsaszín vagy halványsárga színeket

Mesterséges világítás

A mennyezetről lógatott magányos égő nemcsak csúnya megoldás, de nem is felel meg a célnak. Ideális esetben háromféle világítást alkal­mazunk. Az általános világításra csillárok szolgálnak. Ezek lefelé vagy felfelé irányított lámpák, amelyek nagy tereket fognak be, és az alapmegvilágítás szerepét töltik be. A helyi világítás mindig valamely helyhez kötött tevékeny­séget szolgál; erre valók például az asztali lámpák és a konyhaszek­rény világítótestjei. Előnyös, ha a helyi világítás iránya állítható. A hangulatvilágítás érdekes részle­teket emel* ki. Ilyenek egyebek között a spotlámpák és a képeket megvilágító fénycsövek.vilagitas_mesterseges_vilagitas_ugyesen_elhelyezett_fenyek

Az ügyesen elhe­lyezett fények mintát és tónuskontrasztot visznek a puszta, mi-nimalista előtérbe. A rejtett világítás op­tikailag jót tesz a lép­csősornak. A bizton­sághoz mindig vilá­gítsuk meg a legalsó és a legfelső lépcső­fokokat.vilagitas_mesterseges_vilagitas_falikar

Az ódon hangula­tot árasztó előtérben a vörös lámpa vissza­fogott fénye kelleme­sen kiegészíti a fagerendák árnyalatait. A falikar a dekorációs tányérkészletet világít­ja meg.

Világítótestek

  • A volfrámizzók finom sárgás fénye jól mutatja a színeket.
  • A fénycsövek hosszú élettarta­múak és kevés hőt bocsátanak ki, de hűvös kék fényük nem kellemes a szemnek.
  • A halogénlámpák sokkal kisebbek, mint a többi fényforrás. Erős, tiszta fényt adnak, kifejezett meleg vagy hideg hatás nélkül.