Lakásfelújítási tanácsok

Hogyan tervezzük meg a nappalit? Tanácsok és tippek!

Nappalink a lakás egyik legfontosabb része. Ez elsősorban a barátokkal, a családdal való együttlét, vagy egyedül a ki­kapcsolódás, a pihenés helye, így a kényelem elsődleges szempont. Mielőtt bármilyen nagy beruházásba fognánk, gondoljuk végig, hogy ki használja majd a szobát, és milyen légkört szeretnénk ki­alakítani könyvek, gyűjtemények, dísztárgyak és egyéb elemek fel­használásával.

Hagyjunk elegendő időt magunknak a döntésre, mi­vel a hibák kijavítása utólag költséges és időben is elhúzódhat. Min­dig a falon ellenőrizzük a színeket, és egy darabig szokjuk azokat. Szőnyegvásárláskor szerezzünk be mintákat, és figyeljük meg, illenek-e a lakásunkba. Bútorok vásárlása előtt mindent pontosan mér­jünk le, és vegyük figyelembe a bútor arányait a szobához képest.

Tervezési megfontolások

  • Mekkora a szobánk? Hány embert tudunk itt fogadni egyszerre?
  • Milyen típusú nappalit szeretnénk? Kényelmes, tévénéző családi szobára vágyunk, vagy inkább egy nyugodt, visszavonulásra, meditációra alkalmas helyiségre? Esetleg olyan szobára, ahol jó benyomást kelthetünk hivatalos vendégeinkben?
  • Mennyi természetes fényt kap a szo­ba, és milyen napszakban? Milyen típu­sú mesterséges világítást választanánk?
  • Láthatóvá akarjuk-e tenni könyveinket és egyéb tárgyainkat? Ha inkább el­rejtjük őket szem elől, csináltassunk olyan zárt szekrényeket, amelyek ajtói besimulnak a falba.
  • Elegünk van a bútorainkból? Van egyáltalán elég bútorunk? Netán ke­vés? Tudunk újat venni, esetleg a meg­lévőket újrakárpitozni, vagy más mó­don felfrissíteni?
  • Milyen építészeti stílust képvisel ott­honunk? Tetszenek-e nekünk e stílus jegyei? Meg kell-e szabadulnunk va­lamitől? Változtassunk-e a beosztás arányain vagy a külső arányokon?
  • Hogyan néz ki lakásunk ahhoz ké­pest, amilyennek elképzeltünk? Ha például a 17. századi rokokó hangulat pompáját szeretnénk megteremteni, kétszer is gondoljuk meg, érdemes-e belevágni, ha modern, alacsony bel­magasságú lakásunk van.
  • Melyek azok a stílusok, amelyeket megcsodálunk mások lakásában és lakberendezési magazinokban? Ele­mezzük ezeket az enteriőröket. Lehet hogy nem is kerül egy vagyonba, hogy valami hasonlót hozzunk létre.

Esettanulmány: Hogyan bánjuk a hellyel?

A nappali tervezése

A nagy belmagasságú, teremszerű helyiségek­ben is ugyanolyan nehéz tervezni, mint bármely más zárt helyen. Nem akarjuk elveszettnek érez­ni magunkat, de azt sem, hogy a környezet nyo­masztóan hasson ránk. E tágas, nyílt gerendázatú padlástérből kialakított nappali tulajdonosai megőrizték a tér természetes levegősségét, mégis egyfajta intim légkört hoztak létre. A kan­dalló a szoba középpontja, és két oldalán, az ablak felső vonaláig könyvespolcok fedik a falat, megállítva felfelé irányuló tekintetünket. Ezt a ha­tást erősíti ugyanebben a magasságban a falon a merész poszter (jobbra). A kandalló formája és a kazettás szerkezetű polcrendszer plasztikusan benyúlik a térbe, így optikailag rövidíti a nappalit.

A tér életre keltése

Nagyobb felújításokat többnyire akkor végzünk, ami­kor új helyre költözünk. Gondoljuk végig, hogy me­lyek azok a szerkezeti és díszítőrészletek, amelyeket megtartanánk és amelyeket nem. Bizonyos részleteket továbbépítenénk, másokból előbb elvennénk, mielőtt megkezdjük a díszítését. Elemezzünk alaposan, és le­gyünk türelmesek. Dönthetünk úgy, hogy várunk a nappali végleges képének kialakításával, és majd akkor veszünk bútort, amikor lesz rá pénzünk, de kell hogy legyen valamilyen elképzelésünk arról, amit szeretnénk. Mit akarunk látni, amikor leülünk? Milyen a kilátás az ablakból? Érdemes látni, vagy inkább eltakarnánk? Dolgozzuk ki gondolatban ezeket a részleteket.

  1. Ez a nappali egy nagyobb nyílt tér ré­sze. Az előtérben lévő ülőke térelválasztó­ként működik. A fó­kuszpont a kandalló és a magas ablak. A függönyök hiánya a tekintetet a csodá­latos kilátásra irányítja.A nappali tervezése
  2. Bár ezt a mediter­rán stílusú nappalit átjáróként használják, a kandallót a közép­pontba állítva kelle­mes, intim teret te­remtettek. A kandalló­párkány környékén sok érdekes tárgyat találunkA nappali tervezése

Padlózat

A nappalink padlózatának kialakítása és kezelése legalább olyan fontos, mint a falaké. Színek szempontjából úgy te­kinthetjük a padlót, mint az ötödik falat: a kis szobát a sötét színű padló még kisebbnek mutatja. A tervezők közül sokan a természetben fellelhető színe­ket részesítik előnyben. így a barnák, a szürkék, az arany, a vörösréz árnyala­tai, az okker mind jó választásnak bizo­nyulnak, míg az élénk vörös és sárga inkább ijesztő. Tegyük fel magunknak a kérdést: milyen padlónk van most?

Tudjuk-e csiszolni, lakkozni, festeni? Jó tudni, hogy a többlakásos házban a csupasz parketta nem a legjobb pad­lóborítás, mert megfelelő hangszigete­lés híján az alattunk lévők tisztán hallják a léptek koppanását és az egyéb zajo­kat. A hangszigetelő rétegre fektetett vékony laminált parketta megoldást jelenthet erre a problémára. Parkettánk legyen összhangban bútorainkkal. Vizs­gáljuk meg. hogy a padlóborítás felülete milyen érzetet kelt a talpunkban, és tud­nunk kell azt is, milyen a kopásállósága.