Lakásfelújítási tanácsok

Lambériázás csaphornyos lécekkel

Lambériázás csaphornyos lécekkel
A pasztellszínű csaphornyos lambéria nyugodt, kellemes hangulatot ad a szobának

A csaphornyos lécekkel végzett lambériázás hagyományosnak nevezhető módszer, ennek ellenére a modern otthonokban is megállja a helyét. Kifejezetten tetszetős és tartós burkolatot lehet vele kialakítani, amely jobban viseli a mindennapi élet és használat okozta sérüléseket, mint a festett vagy tapétázott falak. Többnyire csak a fal egy részét lambériázzuk, körülbelül mellmagasságig, de befedhető vele egész falfelület, illetve mennyezet is. Az egyik leghálásabb burkolat, amely jó hatással van a la­kás atmoszférájára is.

Számtalan módon díszíthetjük to­vább lambériánkat: festhetjük, nyo­matolhatjuk, de hagyhatjuk natúran is. Saját ízlésünkön múlik, milyen fe­lületet alakítunk ki.

Csaphornyos illesztéssel a lambéria külső, dekoratív felülete sértetlen ma­rad, mivel a technika lényege, hogy a lambériát „láthatatlanul” rögzítjük a falhoz. Az itt bemutatott rejtett szögelési eljárás a legalkalmasabb mód­szer az ilyen „érintetlen felület” ki­alakítására. A lambériát párnafáknak nevezett lécekre rögzítjük, amelyeket előzetesen fel kell csavaroznunk a fal­ra, mielőtt hozzákezdünk a lambéria­lécek felrakásához.

Szükséges eszközök: mérőszalag, ceruza, vízmérték, fúró-csavarozó gép és hozzá való szárak, kalapács, szög beütő Szükséges anyagok: párnafák, facsavarok, tiplik, csaphornyos lambérialécek, szögek, ragasztóanyag, szegélylécek, díszlécek
Lambériázás csaphornyos lécekkel

 

  1. A kb. 1 m magas lambériaborítás­hoz célszerűen há­rom vízszintes párna­fát kell a falra erősíte­nünk. Mérőszalag mellett jelöljük be a falon a középső és a felső párnafa helyét. Az alsó párnafát va­lamivel a padló fölött rögzítjük.
  2. Vízmértéket használva, húz­zunk vízszintes vona­lat a falon, amelyhez majd a párnafát il­lesztjük. Győződjünk meg róla, hogy egye­nesek, nem veteme­dettek, csavarodot­tak a párnafák, hogy a burkolat szépen, egyenletesen feküd­jön majd rajtuk.
  3. Fúrjunk lyukakat a párnafákba, és illesszük a falra a ce­ruzavonalak mentén. A párnafák lyukait jelöljük a falon, majd ütve fúróval fúrjunk lyukakat a falon is. Tiplikkel és facsava­rokkal erősítsük fel sorban a párnafákat.Lambériázás csaphornyos lécekkel
  4. Vágjuk le a lam­bériaelemeket pontosan ugyanolyan magasságúra. Felső élük éppen a felső párnafa felső széléig érjen. Az elemeket először kézzel csúsz­tassuk egymásba. Ellenőrizzük, hogy könnyen illeszthetők, nem torzultak-e.
  5. Valamennyi lécet a csap felőli ol­dalán, a csap tövénél szögeljünk a párna­fákra, ferdén ütve be a szögeket. Használ­junk vékony szög­beütő szerszámot, hogy a kalapáccsal ne sértsük meg a lécet. Minden újabb elem fedi az előzőleg rögzített elem szélét.
  6. A lambériafal te­tejére illesszünk egy pontosan levá­gott záróelemet a fal teljes hosszában, és szögezzük le a lam­bérialécek tetejére, vigyázva, nehogy elrepesszék a léceket függőlegesen beütött szögek.
  7. Ragasztóval fel­erősített díszléc­cel takarjuk el elölről a záróelemet, hogy továbbra se látszód­jon semmilyen rög­zítőelem. A lambéria alapjához is ragaszt­hatunk egy díszes szegélylécet, amely befejezetté teszi a látványt.

Csempézés helyett

A csaphornyos lambérialé­cekből álló falburkolatot csempézés helyett is alkal­mazhatjuk a fürdőszobában. A kétféle burkolatot együtt is használhatjuk, amint a ké­pen is látható, bár így elég szokatlan a látvány. A kád mögötti fa lambériát fessük le olaj alapú fedőfestékkel, így a nedvességet és a pá­rát is elviseli.