Lakásfelújítási tanácsok

Sarokpolc készítése

 

Sarokpolc készítése
A sarokpolc igen praktikus kis bútordarab például a fürdőszobában, a mosdókagyló közelében.

Helykihasználás szempontjából a sarkok elég mostohán kezelt helyek, pedig kisebb tárgyak tárolásá­ra ideálisak. Sarokpolcokat és sarok­szekrényeket vásárolhatunk készen is, de érdemes saját kezűleg elkészíteni, ha egy adott helyre kell beilleszteni, vagy egyszerűen egyedi bútordarabot szeretnénk, ízlésünk szerinti kivitel ben. A kerekített polcéi ellensúlyozza a sarok szögletességét, és nagyobb a rakodófelülete, mint az egyenes szélű polcoké.

Példánkban a két oldallapot és a polcokat egy körből vágták ki, anyaga bútor minőségű farostlemez (MDF lap). Az anyagszükségletet úgy tudjuk kiszámolni, hogy a saroktól lemérjük a falon az alsó polc kívánt mélységét. Ezt vegyük kétszer, és mindkét oldalon számoljunk 5 cm-t a levágásra.

A polcok széleinek a formázására használhatunk kézi felsőmarót. Ve­gyük figyelembe a barkácsgépekre vonatkozó biztonsági előírásokat, és mielőtt hozzákezdünk a szélek mará­sához, gyakoroljuk a műveletet egy darab hulladék MDF lapon.

Szükséges eszközök: rajzszög, zsineg, ceruza, fémvonalzó, szúrófűrész vagy kézifűrész, arcmaszk por ellen, marógép, fúró-csavarozó gép, vízmérték Szükséges anyagok: farostlemez (mdf), facsavarok, tiplik
Sarokpolc készítése
  1. Kör rajzolásához kössünk ceruzát a zsinór egyik végére, és rajzszöggel rögzít­sük a másik végét, mint a kör közép­pontját, majd rajzol­junk a készítendő polcnak megfelelő átmérőjű kört az MDF lapra. Példánkban a zsinór hossza (a kör sugara) 40 cm.
  2. Fémvonalzó mentén húzott, egymásra merőleges két vonallal osszuk a kört negyedekre. Ezekből a negyedek­ből lesznek a polcok és az oldalfalak, ezért fontos, hogy egyenlőek legyenek, különben ferde vagy részaránytalan lesz a polc.
  3. Szúrófűrésszel vágjuk ki a kört. Használhatunk kézi­fűrészt is, de a barkácsgéppel ponto­sabb munkát végez­hetünk. Az MDF lap kivágásakor mindig viseljünk arcvédő maszkot, hogy a fi­nom fűrészport ne lélegezzük be.
  4. Vágjuk a kört negyedekre, és az egyik negye­den a középponttól 25 cm-re húzzunk egy másik körívet ceruzával. Ez utóbbi lesz majd a kisebb polc. Szúrófűrésszel ezt is vágjuk ki.Sarokpolc készítése
  5. Tartsuk a masz­kot az arcunkon, és felsőmaróval mar­juk körbe a negyedek szélét élmarófejjel, amivel dekoratív, szinte faragott hatá­sú élt kapunk. Ne marjuk végig egé­szen az ívek széléig, mert csak így tudjuk pontosan összeillesz­teni a részeket.
  6. Csavarozzuk össze a nagyobb MDF lapokat, de előt­te fúrjuk elő a facsa­varok helyét. Az első rétegen átfúrt csava­rok egyharmada éri el a második réteget. Mivel alulról és hátul­ról hajtjuk be a csa­varokat, azok nem láthatók a kész pol­con.
  7. Hasonló módon csavarozzuk fel a megfelelő helyre a kis polcot is. Víz­mértékkel ellenőriz­zük, hogy vízszinte­sen álljon, nehogy ferdeségével elrontsa az összképet.

Hasznos tanácsok

  • A három nagyobb elem összeillesztésekor jól látszik, hogy az éleken hol végződik a dí­szítő marás, ezért ennek a helyét előre ki kell mérni. Lehet, hogy az elemek vastagsá­ga miatt utólag le kell vágni valamennyit az egyik elem hátsó részéből. Legyünk türel­mesek a polc összeállításánál, és végezzünk pontos, precíz munkát.
  • Ha végeztünk a szereléssel, lefesthetjük a polcunkat. Miután megszáradt a festék, tiplikkel, facsavarokkal vagy akasztókkal rögzítsük a falra.