Lakásfelújítási tanácsok

Könyvszekrény falmélyedésbe

Könyvszekrény falmélyedésbe
A díszes keretléccel szerelt könyvszekrény tökéletesen illik az antik bútorokkal berendezett enteriőrbe.

A beépített könyvszekrény helyta­karékos megoldás, és egyben dekoratív bútor, amely lehet egyszerű polcos felépítésű, de zárt résszel kombinált is. Állhat bármely falmé­lyedésben, alkóvban, beszögellésben, mivel a keret rögzítésére itt adottak az oldalfalak. A beépítés kétszeres haszonnal jár, mivel ezt a helyet egyébként is nehezen lehetne kihasz­nálni. A falmélyedést célszerű körben bú­torlappal keretezni, hogy beépített hatású legyen. Ezek a bútorlapok lesznek egyben a könyvszekrény ol­dalfalai. Példánkban az alkóv kissé szabálytalan oldalait optikailag ki­egyenesítik a bútorlapok, amelyekre a polctartó síneket és a keretet is sze­relték. Az alsó részére ajtók kerültek, így a bútor nemcsak könyvespolc, hanem tároló is. A könyvszekrényt, ha akarjuk, be­festhetjük a fallal egyező, vagy azzal kontrasztos színnel, így optikailag kiemelkedik a környezetéből.

Szükséges eszközök: kézifűrész, vízmérték, fúrógép és fúrószárak, csavarhúzó, mérőszalag, ceruza szögben, vágó fűrész (gérvágó), kalapács Szükséges anyagok: falécek, facsavarok, tiplik, bútorlapok tartósín, polctartó rudacskák vagy lapocskák, keretlécek, szögek
Könyvszekrény falmélyedésbe munkafolyamat
  1. Vágjunk le a beugró mélységénél annyival rövidebb faléceket, mint amilyen vastag a végén a felszerelendő díszkeret. Fúrjunk lyukat a csavaroknak a léc két végébe. Vízmértékkel illesszük a léceket a helyükre, jelöljük a falon ceruzával az alsó élüket és a lyukakat.
  2. Tégla- vagy be­tonfalba tiplit kell használnunk. Ehhez a munkához a leg­praktikusabb kézi­szerszám a fúró-csavarozó gép. A fal egyenetlenségét korrigálhatjuk a léc mögé helyezett kis fadarabbal. A léce­ket mindkét oldalon egymástól 30 cm tá­volságra csavaroz­zuk a falra.
  3. A szekrény oldal­falai bútorlapból vagy farostlemezből (MDF) készülnek, amelyek hossza a szekrény magas­sága, szélessége pe­dig a falra erősített lécek hosszúsága. A bútorlapon ceruzá­val jelöljük be a polc­tartó sín helyét. Olda­lanként két sínre van szükség, a lap szé­létől 5 cm-re.
  4. A síneket egye­lőre tegyük félre, majd az oldalfalnak szánt bútorlapokat két-két facsavarral rögzítsük a tartólé­cekhez, 5 cm-re a szélétől. Ezeket a csavarokat a polc­tartó sínek később elfedik.konyvszekreny_falmelyedesbe_5-8
  5. Vízmérték mellett függőlegesen csavarozzuk fel a he­lyükre a polctartó síneket. Ezt a bútor­lap vastagságánál valamivel, kisebb fa­csavarokkal is meg­tehetjük, ill. a sínek­hez az egységcso­magban kapott csa­varokat is használ­hatjuk.
  6. Vágjuk méretre a külső díszítő­szegélyt, és szögel­jük a tartólécek vé­géhez. Ha felső sze­gélyt is szánunk a szekrénynek, felülre, a falfülke tetejére is kell szerelnünk bú­torlapot.
  7. A polctartó la­pocskák a sínek nyílásaiba illesztve szilárdan állnak, biz­tonságosan megtart­ják a polcokat. Mivel a síneken sok nyílás van, ez lehetővé te­szi, hogy igény sze­rint változtassuk a polcok magasságát.
  8. A szerelés utol­só fázisa, hogy a méretre vágott (bú­torlapból vagy ke­ményfából készült) polclapokat a helyük­re tesszük. Ha min­den kész, le is fest­hetjük a könyvespol­cot. A polcokat ta­nácsos a behelyezés előtt festeni.