Lakásfelújítási tanácsok

Mozaik asztallap készítése

Mozaik asztallap készítése munkafolyamat
Asztallapunk mozaikborítása látványos módja egy régi bútordarab felújításának.

Mozaikkészítéshez vásárolhatunk kifejezetten erre a célra készí­tett mozaiklapokat. Válasszunk egy­forma vastagságúakat, hogy egy síkban maradjon a felület. Készíthetünk ma­gunknak saját mozaiklapocskákat is hagyományos csempéből úgy, hogy szabálytalan alakúra vágjuk fel őket vagy, ahogy példánk mutatja, vágjuk a csempéket ugyanolyan méretű dara­bokra a szabályos mintázat kialakítá­sához. Ügyességünktől függően, kiala­kíthatunk bonyolult mintákat is, akár a fenti asztallap lepkés képét. Az egy­szerű minták, például a koncentrikus körök is kifejezetten jól mutatnak.

Szükséges eszközök: csavarhúzó, csiszolópapír, törlőruha, ceruza, zsineg, filctoll, vagy jelölőceruza, mérőszalag, csempevágó gép, kenőlap, csípőfogó, fugázólap Szükséges anyagok: csempék, csemperagasztó, fugázóanyag, lakk
Mozaik asztallap készítése
  1. Példánkban az eredeti asztal széle ferdére vágott, úgyhogy a másik ol­dalát jobban tudjuk használni. Csavaroz­zuk le az asztallapot, és csiszoljuk le tel­jesen a munkafelüle­tet. Nedves ruhával tisztítsuk meg a portól.
  2. Döntsük el, hogy hány kör vagy sáv mozaikot szeret­nénk lerakni. Kössük a ceruzát a zsinegre, fogjuk a kör közepé­re, és körzőként használva, húzzuk meg a tervezett mo­zaikmintáknak meg­felelő átmérőjű kö­röket.
  3. Filctollal vagy ce­ruzával jelöljük be a csempén a kí­vánt mozaikok mé­retét, ami természe­tesen a mintától függ. Ebben az esetben az 1 cm-es oldalhosszú­ságú négyzetek mu­tatnak a legjobban.
  4. A bejelölt csem­pét tegyük a csempevágó gépbe, és karcoljuk végig a kivágandó vonalak mentén. Jó erősen nyomjuk rá a kart, hogy a vágókerék megtörje a csempe mázát. Fordítsuk el a csempét, és a má­sik irányban is karcol­junk bele vonalakat.Mozaik asztallap készítése
  5. Ha kijelöltük az összes elvá­gandó élt, állítsuk be megfelelően a csem­pét a gépbe, szorít­suk a sínek közé, és erősen nyomjuk le a kart, hogy sávonként eltörje a csempét.
  6. A sávokat ezután illesszük be ke­resztirányban a csem­pevágóba, és jelölé­sek mentén törjük kis mozaiklapokra. Vé­gezzük el a művele­tet ugyanígy a többi csempével is.
  7. A minta kirakását kezdjük az asztal kerületén. Tegyünk a lapocska aljára egy kis ragasztót, majd nyomjuk az asztalra. Az eredetileg csem­peszélen lévő dara­bokat itt is helyezzük az asztal szélére, így oldalról a mázas él lesz látható.
  8. Alakítsuk ki O a mintát a mo­zaikok egyenkénti felrakásával. Lehet, hogy a sorok találko­zásánál kisebb elem kell, itt csípőfogóval lekicsinyíthetjük a darabokat. Ha kész a minta, fugázás előtt hagyjuk megszáradni a ragasztót. A kész mozaikot a fugázás után lakkozzuk le.