Lakásfelújítási tanácsok

Falburkolás panelekkel

Falburkolás panelekkel
A panelekből álló fal­burkolatot alkalmaz­hatjuk egy szinten belül, de követhetjük vele a lépcső vonalát is. Mindkét megoldás tetszetős. A panelek, ajtók és egyéb tárgyak stílusát érdemes össze­hangolni.

A panelekből álló falburkolat összhatásában kissé különbözik a csaphornyos lambériától, de nem kevésbé dekoratív. Régen ezt hozzáértő és nagy gya­korlattal rendelkező mesterek készí­tették, de ma már sokféle előre gyár­tott panel kapható készen (egységcso­magban), amelyeket akár magunk is felrakhatunk. A készlet elemeit egy­szerűen össze kell illeszteni, és fel kell ragasztani a falra. Ezzel gyakorlatilag levették a vállunkról a szerelés nehéz­ségeit, és a feladat alig valamivel több, mint az előre gyártott elemek helyes sorrendben történő felrakása a falra. Az elemek rögzítéséhez párnafákra sincs szükség.

Szükséges eszközök: mérőszalag, kézifűrész, nyomópisztoly, vízmérték, szögben vágó fűrész (gérvágó) Szükséges anyagok: panelelemek, ragasztó
Falburkolás panelekkel

  1. Mielőtt hozzákez­dünk a munká­hoz, szedjük le a fal­ról a régi lábazatot, parkettaszegélyt. Vágjuk méretre az új burkolat lábazatele­mét, és ragasszuk a falra. A panelele­meket majd be kell csúsztatni a lábazat felső résébe.
  2. Nyomjuk jól a helyére az új lábazati lécet a fai alján. Vízmértékkel ellenőrizzük, hogy egyenes-e a teteje, mert a padló általá­ban nem egészen vízszintes, sőt gyak­ran hepehupás. Sajnos olykor a fal sem egészen sík.
  3. Nyomjunk spe­ciálisan erre a célra készült ragasz­tót az elem hátoldalán azokra a részekre, amelyek felrakáskor közvet­lenül érintkeznek a fallal.Falburkolás panelekkel
  4. Illesszük az ele­met a lábazat tetejére, csúsztassuk annak a résébe, és nyomjuk a falhoz, hogy a ragasztó meg­fogja. Ha a lábazat szintbe van állítva, az elemek maguktól beállnak a megfelelő helyzetbe.
  5. Az elemek közé összekötő sze­gélylécek kerülnek, amelyeket ugyan­azzal a ragasztóval szintén felragasztunk a falra. A szomszé­dos elemek az össze­kötő lécek hornyaiba illeszkednek.
  6. Folytassuk az elemek és az összekötő szegélylé­cek felrakását. Vág­juk pontosan méretre a sarokba kerülő ele­meket. A felső sze­gélylécet szögben vágó fűrésszel szab­juk le (gérvágás), hogy szépen illesz­kedjen a sarkokon.
  7. Nyomjunk ra­gasztót a felső szegélyléc hátolda­lára, és illesszük a már felragasztott ele­mek tetejére. Amikor már mindenhol meg­száradt a ragasztó, nézzük meg, hogy vannak-e még valahol rések, amelyeket fes­tés előtt ki kell tölte­nünk.

Hasznos tanácsok

  • Előre tervezzük meg, hová kerüljenek a vá­gott (nem egész) elemek. Az egyensúly ked­véért érdemes az ajtó két oldalát használni kiindulási pontnak.
  • Ha lépcső mellett is burkolunk az elemek­kel, próbáljunk teljes elemmel kezdeni a lép­csőfeljáró alján, és lépcsőfokonként fél ele­mekkel haladni fölfelé.
  • Ha itt-ott az elemek osztására kényszerü­lünk, próbáljuk ezt olyan helyre tenni a falon, ahol nem feltűnő, vagy egy bútor mögött ta­karásba kerül.