Lakásfelújítási tanácsok

Mozaikpanelek összeillesztése

Mozaikpanelek összeillesztése munkafolyamat
Mozaiklapokkal feltűnően dekoratív mintákat készíthetünk akár nagy felületen is.

Az apró csempékből készült mo­zaiklapokkal is szép felületeket alakíthatunk ki. A mozaik teljesen más hatást kelt, mint a hagyomá­nyos csempe, és elemei apró méreté­nek köszönhetően, finoman tagolt felszínt képez. Fizikai tulajdonságait tekintve pedig rendkívül ellenálló. A mozaikokat egyszínű, nagyméretű panelekben is lerakhatjuk úgy, hogy egy másik színből szegélyt futtatunk át rajta, vagy „összeolvasztjuk” egy másik panel elemeivel. Ez a megoldás olyan felületeken mutat jól, ahol az egész falat mozaikkal borítjuk, illet­ve némi színes, szabálytalan foltot vi­szünk az összképbe.

Mivel a mozaikok kisméretűek, nagy hálóra ragasztva hozzák forgalomba, így egyszerre hatékonyabban tudjuk lerakni. Egyes darabokat vagy sorokat is kivághatunk belőle, hogy azt a má­sik színbe illesztve, szabálytalan szín­hatást keltsünk. Még így is alapos ter­vezést igényel az eljárás, tehát ajánla­tos a paneleket felrakás előtt kiteríte­ni a padlón. Ha nagy felületen dolgo­zunk, érdemes csempézősablont is ké­szíteni.

Szükséges eszközök: tapétavágó kés (snitzer), jelölőceruza, faléc, mérőszalag, vízmérték, ceruza, fogazott simítólap, kis simítóhenger fugázólap ,szivacs törlőruha Szükséges anyagok: mozaiklapok, csemperagasztó, fugázóanyag
Mozaikpanelek összeillesztése

  1. Mielőtt felrakjuk a mozaikpanelt a falra, döntsük el, hogy a paneleket ho­gyan osztjuk fel. He­lyezzük valamilyen lapos felületre vagy munkaasztalra, úgy hogy átfedjék egy­mást, és a fugák egy­más fölé kerüljenek, mivel a háló egy ré­szét el kell vágni.
  2. Snitzerrel vágjuk ki egyszerre mindkét panel háló­jából a mintázatot. A szabálytalan foltok és csíkok kialakítá­sához soronként vágjunk ki egy, leg­feljebb öt mozaikda­rabból álló sort.
  3. A szükséges he­lyen cseréljük ki a kivágott mozaikda­rabokat és az aszta­lon alakítsuk ki a kez­dő mintázatot. Ezt később mindkét szín­ből megismételhetjük a panelek belső ré­szén is. Jelöljük meg, hova szeretnénk ten­ni még egy-egy da­rab mozaikot.
  4. Ragasszuk fel az első panelt a falra csempézősablon (faléc) használa­tával. Kis simítóhengerrel egyenletesen és erősen a helyükre nyomhatjuk a mo­zaikdarabokat.Mozaikpanelek összeillesztése
  5. Tegyük fel a má­sodik mozaikpa­nelt, és illesszük össze az első színnel, ahogy terveztük. Megint egyengessük el a kis simítóhengerrel a lapocskákat, különös tekintettel a két szín találkozá­sánál.
  6. Mielőtt megszá­rad a ragasztó, snitzerrel vágjuk ki a megjelölt mozaik­darabokat. Ezt azért tanácsos ebben a szakaszban csinálni, mert ha korábban vágjuk ki őket, a há­lót nehezebben tud­juk kezelni.
  7. Illesszük be az egyes mozaik­lapokat a megfelelő helyekre a tervezett minta alapján. Foly­tassuk a panelek fel­rakását hasonlóan szabálytalan mintá­zattal. Ha megszáradt a ragasztó, fugáz­zunk a már ismert módon.

Felületek kombinációi

Itt úszómedenceszerű ha­tást idéztek elő a mozaikkal. Ez különösen jól mutat a fürdőszobában. A szín és a felület érdekes összhatása teszi vonzóvá a hely hangu­latát. A kis fürdőszobában a mozai­kot üvegtéglával párosították.