Lakásfelújítási tanácsok

Padlócsiszolás és lakkozás

padló csiszolás
A natúr színű, pácolt padló természetes hatású, és jól illik a hasonlóan kezelt bútorokhoz

Padlónkat nemcsak festhetjük, ha­nem csiszolhatjuk, pácolhatjuk és lakkozhatjuk is. Padlócsiszoló gépre mindenképpen szükség van, amit na­pidíj fejében bérelhetünk, szél- és sa­rokcsiszoló géppel együtt.

A padló csiszolása sajnos sok por­ral, piszokkal jár, ezért ajánlatos leszigetelni az ajtókat. Nyissuk ki az ablakot a szobában, ahol dolgozunk, és vegyünk arcvédő maszkot, védőszemüveget és fülvédőt. A padlócsi­szolók általában ugyanazon az alap­elven működnek, de mindig kövessük a használati utasítást.padlocsiszolas_1234

  1. Rögzítsük ala­posan a padló­deszkákat, mielőtt elkezdjük a munkát, és üssük be a szögek fejét szögbeütővel és kalapáccsal. Ha kell, cseréljük újakra a régi szögeket, és vigyázzunk, nehogy megsértsünk valami­lyen kábelt a szöge­lés közben.
  2. Először átlósan csiszoljuk végig a szobát, majd fejezzük be a fa erezetének irányában. Munka közben cseréljük a csiszolópapírt egyre finomabbra. A por nagy része a porzsákban gyűlik össze.
  3. A nagy padlócsi­szoló géppel nem tudjuk elérni a széleket, ezért a fal mentén lévő része­ken erre a célra al­kalmas szélcsiszo­lóval kell végigmenni. Munka közben keményen fogjuk a gé­pet, mert könnyen ki­ugorhat a kezünkből.
  4. A szélcsiszoló géppel sem érünk el a sarkokba ott kisméretű sarok­csiszolót kell használ­nunk, amellyel elvé­gezhetjük a munkát egészen a falak ta­lálkozásáig.padlócsiszolás
  5. A csiszolás be­fejezése után tö­röljük fel az ottmaradt port a padlóról. A nagy részét felsö­pörhetjük, és oldó­szerbe (lakkbenzin­be) mártott ruhával feltörölhetjük. Ezzel többször töröljük át a felületet.
  6. Amennyiben viaszt akarunk használni, azt ebben a fázisban kell felken­ni a padlóra. Ha fest­jük a padlót, halad­junk végig egyenként a deszkákon, ahogy a képen is látszik. Mindig legyen ned­ves az ecset, és a fa erezetének irányában haladjunk.
  7. Miután a festék réteg megszá­radt, a megfelelő vé­delem érdekében lelakkozhatjuk padlónkat. A vizes alapú lakkok kiváló tulaj­donságúak, és gyors száradásuk lehetővé teszi, hogy egy nap alatt több réteget is felvigyünk.

Színes pácok

A legtöbb padló puhafából készül, amely jellemzően halvány tónusú. Színes pác­cal azonban sötétíthetjük, ami egyben azt az illúziót is kelti, hogy keményfából ké­szült. A különböző színű pá­cokkal alkalmazkodhatunk az enteriőr összképéhez.