Lakásfelújítási tanácsok

Szoba tapétázás lépésről lépésre

Szoba tapétázása munkafolyamat
A fal díszítésének legelterjedtebb módja a viszonylag egyszerűen elvégezhető tapétázás, ami színt és mintát visz az unalmas felületekre.

Ha rászánjuk az időt, figyelmesen tervezünk és betartunk néhány egyszerű szabályt, a tapétázás problé­mamentes munka. Mindig olvassuk el a gyártó haszná­lati utasításait, mert ezek adják meg a legpontosabb instrukciókat. Ebben olvashatjuk, hogy ajánlanak-e a tapé­ta alá makulatúrát. Ha kétségeink vannak, azzal nem követünk el hibát, ha vízszintesen makulatúrát ragasz­tunk a tapéta alá.

Szükséges eszközök Ragasztáshoz: munkaasztal, közepes szélességű ecset Ragasztós tapétához: áztatótál Tapéta felrakásához: ceruza mérőszalag vízmérték simítókefe, snitzer vagy tapétavágó olló, szivacs Szükséges anyagok: tapétaragasztó

A ragasztó felkenése

Szoba tapétázása: A ragasztó felkenése

A ragasztandó papír­tapétákhoz keverjük ki a tapéta tömegé­nek megfelelő és a használati útmutató­ban ajánlott ragasztó­mennyiséget. Az olló­val méretre vágott tapétacsíkokra a kö­zepétől kifelé halad­va kenjük fel a ra­gasztót, és dolgoz­zuk el egyenletesen.

Ragasztós hátú tapétaszoba_tapetazasa_munkafolyamat_ragasztos_hatu_tapeta

A felrakásra kész, ra­gasztós hátú tapétá­hoz nincs szüksé­günk külön ragasz­tóra, csak áztatótálra és hideg vízre. Csa­varjuk fel a méretre vágott tapétacsíkot, és áztassuk be, mi­előtt kiterítjük a mun­kaasztalon. A víz ak­tiválja a papíron lévő száraz ragasztót.

Tapéta felrakásaSzoba tapétázása munkafolyamat

  1. Bármilyen papír­tapétát is haszná­lunk, felagasztásá­nak módja mindig hasonló. A kezdő­pontnál húzzunk ce­ruzával egy függőle­ges vonalat a falra. Illesszük ehhez az első tapétasávot, amelynek a vége kissé ráfuthat a mennyezet szélére.
  2. Használjunk simítókefét az egyenletes elsimítás­hoz és az illesztés­hez az élek mentén. Az éleknél kisebb gyűrődést okozhat­nak a kefe szálai, de ezzel nem kell törőd­nünk, mert a végső levágás után a szélek is szépen ráfeksze­nek majd a falra.szoba tapetazasa munkafolyamat
  3. Először mindig a tapétacsík fel­ső része legyen a he­lyén, és könnyed mozdulatokkal, felül­ről lefelé és középről kifelé haladva simít­suk a papírt a falra a kefével, kinyomva alóla a levegőbubo­rékokat.
  4. Ha a tapétát fel­ragasztottuk és elsimítottuk egészen a fal aljáig, pontosan levághatjuk a túlnyú­ló, fölösleges széleit az éles késpengével. Kezdjük a vágást a mennyezetnél, és folytassuk a padló széle mentén.
  5. Folytassuk a sá­vok felrakását egészen pontos il­lesztéssel (átlapolás nélkül) végig a falon, és használjuk a simítókefét. Az illesztés nem csak a szélekre, hanem a mintákra is vonatkozik. A feles­leges ragasztót tiszta, nedves szivaccsal töröljük le.

Hasznos tanácsok

A tapétasávok leszabásakor vegyük figyelembe az ismétlődő minta nagyságát. A leg-
több gyártó ezt feltünteti a csomagoláson, de mérjük le magunk is. A tapétasáv lemérését mindig a mintának megfelelő helyen kell kezdeni, így össze tudjuk illeszteni az egy más melletti sávokon lévő mintákat. Vannak ívben lefelé hajló minták, amelyeknél még többet kell ráhagyni a tapétából. A nagyobb hulladékhányad miatt egy-két tekerccsel több szükséges az ilyen tapétákból.