Lakásfelújítási tanácsok

Falrészlet tapétázása – tapétázási trükkök

falrészlet tapétázása munkafolyamat
A bordűrrel keretezett, tapétázott falrészlet önmagában is szépen díszítő, de festmények és tükrök háttere is lehet.

Hatásos lehet a falunk, ha csupán kisebb-nagyobb felületet tapé­tázunk le. Kivitelezése nem nehéz, de előre meg kell tervezni tapéta felraká­sát, és pontosan kell méretezni ah­hoz, hogy az összkép igazán harmonikus legyen. A tapéta mintáját kiegé­szíti a megfelelően kiválasztott sze­gély, a bordűr. A gyártók az adott min­tájú tapétáikhoz hozzájuk illő bordű­röket kínálnak, de képszerű falrészlet keretezésére mégsem mindegyik al­kalmas. A bordűr mintázatának alkal­masnak kell lennie arra is, hogy a sar­koknál 45°-os szögben levághassuk, illeszthessük. Számos jellegzetesen geometrikus mintát nem lehet jól összeilleszteni, úgyhogy inkább válasszunk íves mintájú vagy virágos bor­dűrt, ami vagy jól illeszthető a sar­kokon, vagy pedig nem feltűnő, ha a virágok nem illeszkednek egészen pontosan. Legalább két tapétasávra van szükségünk, hacsak nem egészen kisméretű falrészletet fedünk le. A tapétát vágjuk le és a mintákat próbaképpen illesszük össze még a felragasztás előtt.

Szükséges eszközök: mérőszalag, vonalzó és ceruza, kés, vágóasztal, vízmérték, széles ecset, simítókefe, szivacs Szükséges anyagok: tapéta és bordűr ragasztó
Falrészlet tapétázása munkafolyamat
  1. A tapétasávokat kissé hosszabbra vágjuk a szükséges­nél, és helyezzük egymás mellé (szára­zon) az asztalon, vagy más nagyobb, vízszintes felületen. Illesszük mellé a bor­dűrmintát, hogy arányítani tudjuk a fal­részlet méretéhez, majd vonalzó mentén jelöljük meg a dara­bok pontos hosszát.
  2. Tegyük az egyik levágott tapéta-sávot a tapétázóasz­talra, és a vonalzó mentén snitzerrel vágjuk el a bejelölés­nél. Természetesen ollóval is méretre vághatjuk. Tegyük meg ugyanezt a töb­bi tapétadarabbal is.
  3. Vízszintmérő és mérőszalag se­gítségével, ceruzával húzzunk vonalat a falon, ahová a tapéta alsó széle kerül. Ha egy falon több rész­letet készítünk, mér­jük ki előre valamennyinek a helyét egy­mástól megfelelő tá­volságra.
  4. Ragasszuk fel a tapétasávokat: illesszük össze, és kefével simítsuk őket óvatosan a falra. Vi­gyázzunk az alsó ré­szük és a minták il­leszkedésére a jelö­lésnél és a széleknél. Hagyjuk megszáradni a darabokat.Falrészlet tapétázása munkafolyamat
  5. Ha megszáradt a tapéta, a felső széle mentén ragasszuk fel az első bor­dűrcsíkot. A tapéta és a bordűr felső széle pontosan fedje egy­mást. Hosszában a bordűr még kinyúlhat egy kicsit a falra.
  6. Ragasszuk fel az első függőle­ges bordűrcsíkot úgy, hogy az kissé túlnyúl­jon a vízszintesen, pontosan illesztve a csík szélét a tapéta függőleges széléhez. A vonalzót illesszük a sarokra úgy, hogy a snitzerrel 45°-os szögben le tudjuk vágni a bordűrt.
  7. Óvatosan húzzuk le a bordűrt, és távolítsuk el a le­vágott kis három­szögletű darabokat. Illesszük össze a vízszintes és a füg­gőleges csík sarkait úgy, hogy a minták szépen összeolvad­janak.
  8. Nedves szivacs­osal töröljük le a felesleges ragasztót a bordűr sarokrészei­ről. Ugyanilyen mó­don alakítjuk ki a ta­pétázott falrészlet valamennyi sarkát.