Lakberendezés

Felújításhoz szakemberek – Ki ért hozzá?

A legtöbben építészmérnökhöz vagy épí­tési vállalkozóhoz fordulnak, ha nagyobb átalakítást, módosítást akarnak végrehaj­tani. Vagyunk egy páran, akik minden munkát szívesen bíznánk szakemberre. De ha valaki ügyes, és vannak szerszámai, bi­zonyára maga is le tud bontani egy fölösleges válaszfalat, vagy ki tudja cserélni a szegélylécet. A tető cseréjébe vagy a ház bővítésébe azonban csak az vágjon bele, aki valóban ért hozzá!

Lehet, hogy nincs pénzünk az iparosok megfizetésére, de hosszú távon minden­képpen hasznosabb, ha módosítjuk a ter­veinket, és nem kezdünk hozzá a nagyobb munkálatokhoz, amelyeket aztán nem tu­dunk befejezni, és veszélyesek is lehetnek.

Választási lehetőségeink kibővülnek, amikor a belső átalakítás az utolsó szaka­szába lép. Ekkor kerül sor az egyszerű ács­munkára, a csempézésre, a repedések tö­mítésére, a festésre és a lakberendezésre.

Az új anyagok, szerszámok nagyon megkönnyítik a dolgunkat

Vegyük pél­dául a festést: a festékek rengeteget javul­tak az utóbbi időben. Néhány évvel ezelőtt még ügyességre és óriási türelemre volt szükség, hogy az ajtókat szép simára lak­kozzuk. Ma már a műkedvelők keze alól is tisztességes felület kerül ki, ha a „cseppmentes” festéket az utasításoknak megfe­lelően használják.

Aki villany- vagy vízvezeték-szerelésre vállalkozik, mindenképpen ellenőriztesse a munkáját szakemberrel! A központi fűtést és a vizesblokkot úgy kell felszerelni, hogy megfeleljen az építési előírásoknak; a rossz elektromos bekötés tüzet okozhat a lakás­ban, életveszélyes lehet.

Legyünk óvatosak!

Roppant fontos, hogy ne vállaljunk többet, mint amennyit biztosan és jól el tudunk végezni. A házila­gos bütykölés örök törvénye, hogy mindig tovább tart, mint amire eredetileg számí­tottunk.

Mielőtt belekezdenénk egy munkába, mindenképpen tegyük föl a következő kér­déseket: Szükség van-e rá? Meg tudom-e csinálni? Meg akarom-e csinálni? Van-e rá időm? Nem járok-e jobban, ha szakember­rel végeztetem el?

Pontosan tisztában kell lennünk azzal, hogy mihez értünk. A siker titka nem a túl magas követelmény, amelynek eléréséhez hihetetlenül nagy erőfeszítést kell ten­nünk. Ne felejtsük el, hogy jobban kihasz­náljuk az időnket, ha olyasmivel keresünk pénzt, amihez értünk, és inkább megfizet­jük a szakemberek munkáját.

Építkezés

Hozzáértés nélkül

 • ablakok és ajtók körüli repedések tömítése
 • ablak- és ajtószigetelés
 • tetőtér-szigetelés

Több-kevesebb szakértelemmel

 • alapozás.
 • téglafal újravakolása.
 • megrongálódott téglák kicserélése.
 • egyszerű kőművesmunka.
 • nem teherhordó fal áthelyezése.
 • új válaszfal felhúzása.
 • kis nyílások vágása a falakba (pl. elszívó ventilátor számára).
 • falak szigetelése.
 • falburkolás kőlapokkal.
 • kandalló lebontása vagy felállítása.
 • előre gyártott kémény beépítése.

Szakértelemmel

 • nedvességszigetelő réteg vagy üreges téglák felrakása vagy javítása;
 • süllyedés miatti repedések javítása;
 • szerkezeti vagy teherhordó fal eltávolí­tása;
 • betonpadló készítése,
 • kőfaragás,
 • légréteges fal felhúzása;
 • nagy nyílások vágása a falba (pl. ajtó, ablak számára);
 • ajtó- és ablaktok cseréje és beillesztése;
 • kémény és kürtő javítása;
 • kémény és kürtő lebontása vagy építése,
 • tetőfedés,
 • tetőtér-beépítés.

Kihez fordulhatunk?

 • építési vállalkozóhoz,
 • kőműveshez,
 • tetőfedőhöz,
 • tetőtér-beépítő céghez.

Vízvezeték- és központifűtés-szerelés és légkondicionálás

Hozzáértés nélkül

 • tömítések cseréje,
 • eldugult mosogató, vízvezeték és víznyelő akna tisztítása,
 • műanyag esővízcsatorna felszerelése,
 • víztartályok és vízvezetékek szigetelése.

Minden gázszerelési munkát a gázművekkel vagy szakemberrel kell végeztetni!

Több-kevesebb szakértelemmel

 • kilyukadt vagy szétrepedt csövek javítása,
 • új golyósszelepek beszerelése,
 • új csapok, csaptelepek felszerelése,
 • mosógép, mosogatógép stb. csatlakoztatása,
 • mosogató, fürdőkád, mosógép stb. lefolyójának beszerelése,
 • vízelzáró csapok beszerelése,
 • fém esővízcsatorna felszerelése,
 • előre gyártott központifűtés-rendszer beszerelése,
 • a központifűtés-rendszer javítása (a kazán kivételével),
 • a központi fűtés hőszabályozójának és időzítő kapcsolójának beszerelése,
 • légszűrő tisztítása és cseréje.

Szakértelemmel

Csatornázás, nyomócsövek és szennyvízelvezető hálózat beszerelése:

 • kád, mosdó, WC felszerelése,
 • zuhanyozófülke felszerelése,
 • bojler felszerelése,
 • a WC szennyvízelvezető rendszerének beépítése,
 • egyedi központifűtés-rendszer felsze­relése,
 • központi fűtésre szolgáló kazán és vízmelegítő bojler beszerelése és javítása,
 • légkondicionáló rendszer felszerelése és javítása.

Kihez fordulhatunk?

 • vízvezeték-szerelőhöz,
 • a vízművek szerelőihez,
 • központifűtés-szerelőhöz,
 • a távfűtő művek szerelőihez.

Villanyszerelés, elektronika

Hozzáértés nélkül

 • biztosíték- és villanykörte-csere,
 • csatlakozódugó cseréje,
 • elemes csengő felszerelése,

Több-kevesebb szakértelemmel

 • berendezések elektromos vezetékeinek cseréje,
 • kapcsolók és dugaszolóaljzatok felszerelése és cseréje,
 • a vezeték meghosszabbítása új világító­test felszereléséhez,
 • világítótestek felszerelése,
 • elektromos csengő és riasztó felszerelése,
 • elemes tűzjelző felszerelése,
 • szabadtéri világítás felszerelése,
 • rádió- és televízióantenna felállítása,
 • elszívó ventilátor és fülke felszerelése,
 • mennyezeti ventilátor felszerelése.

Szakértelemmel

 • hálózati kábelek fektetése,
 • elektromos mérőóra beszerelése (csak az elektromos művek szerelői végezhetik),
 • elosztó- és biztosítékdobozok felszerelése,
 • kábelek leágaztatása a hálózatról,
 • huzalozás és újrahuzalozás,
 • világításra szolgáló és nagy teljesítményű berendezéseket ellátó áramkörök felszerelése,
 • melléképület elektromos vezetékeinek felszerelése,
 • telefonkábel-fektetés, belső mellékállomás felszerelése (csak telefonszerelők végezhetik),
 • tűzhely beszerelése,
 • padlófűtés, hőtárolós és egyéb elektromos fűtőrendszerek beszerelése,
 • elektronikus riasztó felszerelése.

Kihez fordulhatunk?

 • villanyszerelőhöz,
 • az elektromos művek szerelőihez,
 • telefonszerelőhöz,
 • biztonságtechnikushoz.

Faipari munka

Hozzáértés nélkül

 • polc felszerelése,
 • elemes bútor összeszerelése,
 • enyhe parazitafertőzés (pl. szuvasodás) kezelése.

Több-kevesebb szakértelemmel

 • spaletta, zsalus ajtó felszerelése,
 • ajtó- és ablakkeret javítása,
 • kisebb bútorok készítése,
 • szekrény összeszerelése,
 • ajtó beemelése,
 • lépcsőfokok javítása,
 • párkány, ajtókeret és szegélyléc felszerelése,
 • szuvas szerkezeti gerendák kezelése,
 • előre gyártott bútor beépítése
 • bútorjavítás.

Szakértelemmel

 • parkettázás,
 • ajtó, ablak beszerelése, cseréje,
 • lépcsőfokok cseréje,
 • szerkezeti gerenda javítása,
 • párnafák beépítése,
 • egyedi bútor beépítése,
 • antik és más értékes bútor javítása.

Kihez fordulhatunk?

 • ácshoz,
 • asztaloshoz,
 • fakonzerváló szakemberhez,
 • bútorrestaurátorhoz.

Üvegesmunka

Hozzáértés nélkül

 • előre gyártott ablak felszerelése,
 • tükör felakasztása,
 • üvegpolc felszerelése.

Több-kevesebb szakértelemmel

 • ablak- és ajtóüveg vágása, fúrása, beillesztése,
 • festett üvegablak cseréje,
 • thermopan ablak felszerelése,
 • tükörcsempék felszerelése,
 • tükör vágása és fúrása,
 • lének csiszolása,
 • vastag üvegtéglák felrakása,
 • üveg- vagy tükörlap felszerelése munkafelületre.

Szakértelemmel

 • egyedi ablak felszerelése,
 • ólomüveg ablak javítása,
 • tükör újrafoncsorozása,
 • nagy tükörlap felszerelése.

Festés, burkolás

Hozzáértés nélkül

 • szobafestés,
 • tapétázás,
 • csempézés,
 • szőnyegpadló, parafa, PVC-lapok fektetése,
 • védőbevonat készítése fapadlón,
 • falrepedések tömítése,
 • függöny és redőny felszerelése,
 • ablak- és ajtóvasalás felszerelése.

Több-kevesebb szakértelemmel

 • külső falfestés,
 • lambéria felszerelése vakolatjavítás,
 • ívboltozat kialakítása a mennyezet és a falak között,
 • habalátétes padlószőnyeg fektetése,
 • lépcső borítása szőnyeggel,
 • betonpadló kiegyenlítése simítóbetonnal,
 • padló burkolása kőlapokkal,
 • padló, parketta csiszolása és előkészí­tése lakkozásra.

Szakértelemmel

 • falak és mennyezetek vakolása és újravakolása,
 • szőnyegpadló kifeszítése és rögzítése,
 • mozaik- és palapadló lerakása,
 • padlódeszkák cseréje,
 • hullámpala és lemeztető festése.

Kihez fordulhatunk?

 • szobafestőhöz,
 • kőműveshez,
 • építési vállalkozóhoz,
 • burkolóhoz.