Lakberendezés

Lakás felújítása – költségvetés elkészítése

Elképesztően sok pénzt lehet beleölni egy lakásba! Ezért olyan fontos, hogy költség­vetést készítsünk: pontosan mérjük fel a várható kiadásokat, járjunk utána a pénz­forrásoknak, és időről időre ellenőrizzük, hol tartanak a munkálatok a tervekhez és a pénztárcánkhoz képest.

A költségvetés elkészítése

Könnyebb egy egész ház vagy egy új szárny építési költségeinek becslését elvé­gezni, mint egy átalakításét. A munka megkezdése után gyakran lépnek fel bo­nyodalmak: például korhadást vagy más olyan pusztulást fedezünk fel, amelyet or­vosolni kell a falak eltávolítása után.

A fel­újítás természetéhez hozzátartozik, hogy a részletes kivitelezési terv változik a munka során. Csak egy példa: amikor megérkez­nek a vízvezeték-szerelők, úgy dönt a csa­lád, hogy nem ártana még egy-két mosdó­kagylót felszerelni. A „csináltassunk meg mindent, amíg a mesterek itt vannak” elv nagyon sokba kerülhet!

Közvetett költségek

Ide soroljuk a tervezési költségeket, a köz­műfejlesztési hozzájárulást és a hasonló kiadásokat. Lehet, hogy a szakemberek drágának tűnnek, de sokszor többet megtakarítanak nekünk, mint amennyibe kerülnek. Végül is a szaktudásukat és többéves tapasztala­tukat vásároljuk meg.

Közvetlen költségek: átalakítások

Minden egyes lépéshez pontosan fel kell mérnünk a munka és az anyag költségét. Ne hagyjuk ki a berendezési tárgyak árát sem: tegyünk félre pénzt azokra az „apró­ságokra”, amelyek az új hálószoba végle­ges berendezéséhez szükségesek: ágyra, lámpákra és így tovább.

Ezenkívül 10-20 százalékot érdemes vésztartaléknak félretenni. Ez az összeg je­lentős, de a váratlan kiadások elől nem menekülhetünk; sokkal nagyobb meggon­dolatlanság, ha minden fillért előre beosz­tunk.

Közvetlen költségek: javítások

A szükséges javításokra – a kőművesmun­kára, a víz- és elektromos vezeték karban­tartására, azokra az átalakításokra, amelye­ket a tervezési és városrendezési előírások követelnek meg – külön költségvetést kell készíteni. Könnyen kiderülhet, hogy végül is csak erre van pénzünk. Föltétlenül össze kell vetnünk a javítások listáját a változta­tásokéval: a kettő között biztosan találunk átfedést.

Pontosítás. Valószínűleg érdemes felkérni egy építészmérnököt, hogy vizsgálja át a terveinket, és ellenőrizze a költségeket. így könnyebben elkerülhetjük a lehetetlen vál­lalkozásokat, és pontosabban megállapít­hatjuk a megvalósítható tervek költségeit.

Kérjünk hozzávetőleges becslést egy kőművestől vagy építési vállalkozótól. Eh­hez fel kell vázolnunk a tervezett munkát, és a lehető legrészletesebben fel kell sorol­nunk a szükséges szerelvényeket. Közölnünk kell, hogy két-három másik cégtől is fogunk árajánlatot kérni.

A költségvetés elkészítése

Általános tudnivalók

Mire van pénzünk?

 • építészre?
 • új berendezésre?
 • iparosokra?
 • üdülésre (a felfordulás után)?
 • anyagra?
 • festésre?

További tudnivalók:

 • Mennyibe kerül a legszükségesebb munka?
 • Mennyibe kerül a többi munka?
 • Mennyit szánunk az egyes lépéseknél az előre nem látható fejleményekre?
 • Tartalékunkat használjuk fel, vagy kölcsönt veszünk fel?
 • Jövedelmünk hány százalékát – és mennyi ideig – tudjuk a kölcsönök visszafizetésére fordítani?
 • Hosszú vagy rövid távú kölcsönt veszünk-e fel, és mennyi lesz a törlesztés?
 • Van-e esélyünk adókedvezményre?
 • Biztos-e az állásunk; tudunk-e hosszú távra tervezni?
 • Van-e olyan munka, amelyet magunk is el tudunk végezni?
 • Érdemes-e túlórázni, hogy inkább mással végeztessük el a munkát?
 • Hagytunk-e elég pénzt a festésre, berendezési tárgyakra, szerelvényekre?
 • Nagyobb lesz-e az átalakított lakás fenntartási költsége?
 • Növeli-e az átalakítás a lakás piaci értékét?

Két példa a költségvetés elkészítésére

Új lakásvilágítás

 • Megengedhetjük magunknak, hogy lakberendezőt vegyünk igénybe?

Válasszuk ki, mire van szükségünk:

 • csillár(ok)ra?
 • spotlámpákra?
 • lefelé irányított lámpákra?
 • asztali lámpákra
 • szabályozós kapcsolóra?
 • állólámpára?

Hogyan érjük el a kívánt hatást?

 • általános megvilágítással?
 • hangulatvilágítással?
 • irányított fénnyel?

Világítás:

 • Hogyan hat majd az új világítás a berendezésre és a festésre?
 • Számítunk-e többletköltségekre?
 • Fel tudjuk-e használni a meglévő világítótesteket?
 • Beszereztünk-e már három villanyszerelőtől árajánlatot?

Lesz-e szükségünk

 • új elektromos vezetékekre?
 • tapétázásra?
 • új vakolatra?
 • egyéb javításra?
 • festésre?

A ház bővítése

 • Miért van szükség a bővítésre?
 • Nem kerül-e kevesebbe elköltözni, mint a jelenlegi házat bővíteni?
 • Vannak-e különleges követelmények (pl. hangszigetelés)?
 • Minden helyigényünket kielégíti a bővítés?
 • Növeli az ingatlan piaci értékét?
 • Megfelelőnek tartjuk-e a szerződés(eke)t?
 • Érvényes lesz-e jelenlegi lakásbiztosításunk a bővítésre is?

Van-e szükségünk

 • statikai felmérésre ?
 • kiviteli tervre ?

Meg kell-e felelnünk

 • védett területre vonatkozó előírásoknak?
 • műemlékekre vonatkozó korlátozásoknak?
 • egészségügyi, biztonsági és közműelőírásoknak?

Beszereztünk-e már három árajánlatot építési vállalkozóktól vagy

 • kőművesektől?
 • épületgépészeti kivitelezőtől ?
 • villanyszerelőktől?
 • festőktől?

Járulékos költségek

Két további költséggel is kell számolnunk, mielőtt megrendelnénk vagy elkezdenénk a munkát: a kamatokkal és a munka befe­jezése utáni rezsivel. Az átalakított részbe építsük be például a lehető legtöbb szige­telést, hogy minél kevesebb legyen majd a fűtés díja.

Könnyen előfordulhat, hogy elképzelé­seink és lehetőségeink nem esnek egybe. A költségeket úgy csökkenthetjük, hogy előre tervezünk, és alternatív tervezési megoldásokat választunk. A cikksorozat tele van olyan javaslatokkal, amelyeket érde­mes megfontolnunk a tervezés során, ha csökkenteni akarjuk kiadásainkat, de ne hagyjuk figyelmen kívül a következő szempontokat se

Ezek:

 • Ne alakítsuk át jelentősen a telket (és a kertet): a föld és a kőzúzalék mozgatása mindig drága; ezeket, ha lehet, hagyjuk érintetlenül.
 • Törekedjünk az egyszerű megoldásokra: ne tervezzünk például kanyargó folyosókat, bonyolult tetőket és hasonlókat. Ha mégis szokatlan formákra vágyunk, kü­lönösen nagy gonddal állapítsuk meg a költségeket, és csak akkor valósítsuk meg a tervet, ha megfelel az épület stí­lusának.
 • Gondoljunk az előre gyártott elemekre: ezek gyakran olcsóbbak, mint az egyedi darabok.

Bontásból származó anyagot is használ­hatunk; lehet, hogy ezt jóval nehezebb lesz beépíteni, de ha illik a ház eredeti anyagá­hoz és jellegéhez, növelheti az ingatlan értékét.

Anyagkiválasztás:

 • Az anyagok kiválasztása jócskán befo­lyásolhatja a költségvetést: az anyagárakat ennél a tervezési lépésnél kell számításba venni. Ne felejtsük el, hogy hosszú távon a jó minőségű anyagok bizonyulhatnak olcsóbbnak.
 • Az építési megoldások is befolyásolják a költségeket: csak akkor végeztessünk különleges munkát, ha föltétlenül szükség van rá.

Meddig nyújtózkodjunk?

Csak akkora átalakítást végezzünk el vagy rendeljünk meg, amekkorára most és a jövőben fedezetet tudunk teremteni.

A „pénz” nemcsak készpénzt jelent; számítsuk be a rendelkezésünkre álló összegbe

 • a rövid távú hitelt, tehát azt a pénzt, amely hitelkártyából és személyi kölcsön­ből származhat (ez az összeg csekély);
 • azt a havi összeget, amellyel a lakásfel­újítási hitelt törlesztjük;

Lépésről lépésre

A következő fázisban azt kell eldöntenünk, mit tudunk azonnal megvalósítani, és mit kell későbbre halasztanunk. Amikor felál­lítjuk a sorrendet, ne felejtsük el, hogy megváltozhatnak a körülmények, és talán váratlanul el kell adnunk a házat. Ezért, ha nem vagyunk tökéletesen biztosak a jövőt illetően, ne hagyjunk semmit befejezetle­nül pénzszűke miatt. Jobb, ha lépésenként tervezzük meg a munkát, és egyszerre csak egy szakaszt fejezünk be.

Hogyan oszlanak meg a költségek?

Akármekkora munkára vállalkozunk, jobban járunk, ha előbb a teljes költségvetést készítjük el, és ezután osztjuk szét a pénzt az egyes munkákra.

Mindig szánjunk tartalékösszeget is egy-egy fázisra, hogy ki tudjuk fizetni a váratlan költségeket, és úrrá legyünk azokon a nehézségeken, amelyek további kiadásokkal járnak.

A következő példák a problémákat csak általában érzékeltetik. Ha nem jelezzük külön, az épület ára nem szerepel a költségek között.

Elhagyott tanyai épület átalakítása

Készüljünk fel arra, hogy a munkálatok alatt másutt kell laknunk (tehát egyszerre két lakást kell fenntartanunk), ha nem akarunk piszokban és felfordulásban élni. Csak gazdagoknak, idealistáknak vagy megszállottaknak ajánlott.

Költségek

Költségek

Régi családi ház felújítása

Új életet lehelhetünk a régi, kedves házba. A családi élet alaposan szétzilálódik. Hosszú távú, nagy pénzügyi elkötelezettség.

Kis, modern lakás

Azoknak való, akik először vesznek lakást, és gyorsan be akarnak költözni. Fogadjuk el a lakást úgy, ahogy van; minél többet hagyjunk meg az eredeti szőnyegpadlóból, tapétából, tartalék pénzünket költsük a mozgatható berendezési tárgyakra.

Ház a nyugdíjas évekre

Drága beruházás, remélhetőleg kevés változtatást, festést igényel. Fontos a karbantartás és a rezsi költsége.

 

Jelmagyarázat:

Jelmagyarázat