Magasépítészet

Dűltszékes fedélszék

A dűltszékes fedélszékek szintén a szelemenes fedél­szerkezetek csoportjába tartoztak. 10-12 m épületszélesség esetén készíthetők. Szerkezeti felépítésük hasonló a két­állószékes szerkezethez, azzal a lényeges különbséggel, hogy a kétoldali középszelemeneket főszaruállásonként két ferde helyzetű székoszlop (dűltszék) támasztja alá.

A dűlt-szék alsó támaszkodási pontja így közelebb esik a külső ol­dali teherhordó szerkezetekhez (főfalhoz, koszorúhoz), így jóval koncentráltabb a teherátadás (1.38. ábra). Ez hagyo­mányos (kötőgerendás) fedélszerkezeteknél azzal az előnnyel járt, hogy jelentősen mérséklődött a kötőgerenda hajlí­tó igénybevétele és alakváltozása.

Dűltszékes fedélszerkezet

1.38. ábra. Dűltszékes fedélszerkezet
a) normál középszelemennel; b) dőlt középszelemennel

Dűltszékes fedélszerkezetek hátránya

A dűltszékes fedélszerkezetek hátránya a kétállószékes fedélszékekhez képest, hogy kisebb a szerkezet térbeli me­revsége, valamint a dűltszék helyzetéből adódóan nehezen kialakítható, bonyolultabb elemkapcsolatok jellemzik. Ez utóbbi főleg a legösszetettebb részletnél, a középszelemen és állószék kapcsolódási csomópontjánál figyelhető meg. Dűlt­székes fedélszékeknél régen előfordult, hogy a középszele­men a dűltszékre merőlegesen, dőlt helyzetben lett beépítve (dűlt szelemen).

Manapság a közvetlenül födémre épített fedélszerkeze­teknél a dűltszékes szerkezeti kialakítás a korábban ismer­tetett módon történhet. A dűltszékek lehorgonyzott papucs­fákon keresztül továbbítják terheiket a födémszerkezet felé.

Dűltszékes fedélszerkezetek napjainkban

Napjainkban dűltszékes fedélszékeket nem (vagy csak ritkán) építenek. A fent említett hátrányok mellett ennek az is az oka, hogy mai alkalmazásuk lényegében semmilyen előnnyel nem jár. A régebben a kötőgerendás fedélszerke­zeteknél jelentkező előnyük ma már nem érvényesíthető.

A mai építési gyakorlatban alkalmazott födémek többsége minden nehézség nélkül képes továbbítani a székoszlopok (papucsfákon keresztül közvetített) koncentrált terheit, így nincs értelme dűltszékes szerkezetet alkalmazni. Ilyen épületszélesség esetén az egyszerűbben kialakítható álló­székes fedélszékek épülnek.