Magasépítészet

Falszerkezetek osztályozása

Eddig a teherhordó falszerkezeteket a felhasználható anyagok és az alkalmazható technológiák alapján tárgyaltuk. A következőkben az épületben megtalálható különböző falszerkezeti típusokat mutatjuk be.

Az épületen belül elfoglalt helyük, illetve szerkezeti szerepük szerint a falszerkezetek a következő csoportokba sorolhatók.

Ezek:

  • pincefalak;
  • lábazati falak;
  • felmenő falak;
  • oromfalak, tűzfalak, attika falak, térdfalak;
  • vázkitöltő falak;
  • merevítő falak;
  • mellvédfalak;
  • válaszfalak.

Pincefalak

Alápincézett épületeknél az alapokra támaszkodó és a pince feletti koszorúig terjedő falszakaszt pincefalnak nevezzük.

A pincefalak több szempontból különböznek a többi teherhordó falszerkezettől. Nagy teherbírásúak, hiszen az épületek falszerkezetei közül a pincefalak viselik a legnagyobb terheket, ezért csak nagy szilárdságú építőanyagokból építhetők.

 Pincefalak, lábazati falak, felmenő falak elhelyezése

5.90.ábra Pincefalak, lábazati falak, felmenő falak elhelyezése

Tégla pincefal

5.91. ábra Tégla pincefal

Zsaluzóelemes öntött beton pincefal

5.92. ábra Zsaluzóelemes öntött beton pincefal

A pincefalak készülhetnek terméskőből, kisméretű tömör téglából, nagy szilárdságú vázkerámia falazóelemekből, beton vagy kerámia zsaluzóelemekből helyszíni kibetonozással, monolit vasbetonból, valamint a különböző építési rendszerek erre a célra kialakított pincefalazó elemeiből a gyártói és tervezői előírások szerint.

A függőleges irányú terheken kívül további vízszintes és ferde erőhatások is érik a pincefalakat. Állandó oldalirányú terhelést jelent a földnyomás. A pincefalak talajvízszint alatti részére a talajvíz nyomása is hat. Ezen a falszakaszon a földnyomás és a talajvíznyomás összeadódik.

A pincefalak részben vagy teljes egészében a talajszint alatt helyezkednek el. A talajszint feletti falrészbe ablakok helyezhetők, amelyek biztosítják a pincetér természetes megvilágítását és szellőzését. Ha ehhez nem áll rendelkezésre elegendő hely, akkor angolaknák kialakítására van

Lábazati falak

Lábazati falnak nevezzük a járdaszint és földszinti padlóvonal (pontosabban az alaptest felső síkja és a felmenő falak alsó síkja) közötti teherhordó falszerkezetet. A lábazati falak magassága épületenként eltérő lehet: általában 40-160 cm közötti. Készülhetnek kőből, kisméretű tömör téglából, zsaluzóelemes öntött betonból, valamint vasbetonból. Manapság utóbbit alkalmazzák leggyakrabban.

A lábazati falak helyzete a homlokzat síkjához viszonyítva háromféle kialakítással készülhet. A lábazati fal külső síkja megegyezhet a homlokzatéval, de elhelyezkedhet a homlokzat síkja előtt, és lehet néhány centiméterrel a homlokzat síkja mögött is. A lábazati falaknál csak fagyálló (vízzáró) burkolat alkalmazható. A burkolatok anyaga általában kő, műkő, klinkertégla vagy műgyanta vakolat lehet.

Terméskő-tégla lábazati fal

5.93. ábra Terméskő-tégla lábazati fal

Lábazati falak kialakítása

5.94. ábra Lábazati falak kialakítása

A hőhídmentesség biztosítása érdekében a lábazati falakat hőszigetelni kell. A hőszigetelés a lábazati fal külső és belső oldalán egyaránt elhelyezhető. A lábazati falak az anyaguktól és az alkalmazott rétegektől függően lehetnek fagyállóak és nem fagyállóak

A fagyálló és nem fagyálló lábazati falak között a legnagyobb különbség (az alkalmazott anyagokon kívül) a talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása. A nem fagyálló lábazat szigetelését úgy kell elkészíteni, hogy a víz hátsó oldali felszívódását a szigetelő réteg megakadályozza. Ezért a lábazati fal mögött a vízszintes padló- és falszigetelést összekötő függőleges falszigetelést kell végigvezetni. Fagyálló lábazat esetében a szigetelés a lábazati fal felett átvezethető. Ennél a megoldásnál a vízszintes falszigetelés és a padlószerkezet szigetelése egy magasságban helyezkedik el.

Nem fagyálló lábazat

5.95/a. ábra Nem fagyálló lábazat

 Fagyálló lábazat

5.95/b. ábra Fagyálló lábazat

Felmenő falak

Az épületek lábazati (vagy a pince) fal- és zárófödém közötti teherhordó falait felmenő falaknak nevezzük. A felmenő falak részét képezik a külső és belső teherhordó falszerkezetek.

Az épületek legjellemzőbb falszerkezetei, a felmenő falak hordják és továbbítják az épület terheit az alsó teherhordó szerkezetek felé. Ellenállnak a különböző igénybevételeknek (szél, csapadék stb.). Fontos, hogy megfeleljenek a mindenkori épületfizikai követelményeknek. A korábban bemutatott falszerkezeti típusok szinte mindegyike alkalmazható felmenő falazatként.

Oromfalak, tűzfalak, térdfalak, attikafalak

Az épületek zárófödém feletti falszerkezetei az oromfalak, a tűzfalak, térdfalak és az attikafalak. Az oromfalak a magastetős épületek tetősík alatt végződő határoló falszerkezetei.

Oromfal és erősítőpillérezés

5.96. ábra Oromfal és erősítőpillérezés

Legtöbbször a szabadonálló nyeregtetős épületek padlástéri külső, háromszög alakú zárófalai. A tető 30-70 cm-rel túlnyúlik az oromfal síkján, így védi a falszerkezetet. Az oromfalak anyaga általában (tetőtér-beépítés esetén mindig) megegyezik az alattuk lévő felmenő falszerkezet anyagával, beépítetlen padlástér esetén előfordulhat 1/2-1 tégla vastag kisméretű téglafal kialakítása. A nagy magasságú (nagy felületű) oromfalakba a rájuk ható szélnyomás miatt 2,00-2,50 m-ként erősítő pilléreket kell beépíteni. A tűzfalak a magastetős épületek 30-40 cm-rel a tetősík fölé emelkedő határoló falszerkezetei.

A tűzfal a zártsorú beépítésű épületek tetőszerkezeteit és padlástereit tűzvédelmi szempontokból megfelelően elválasztó falszerkezet. Anyaga általában megegyezik az alatta lévő felmenő falak anyagával, de gyakran kisméretű tömör téglából készül.

Esetenként a falszerkezet anyagtakarékossági okokból elvékonyodhat (egy tégla vastag km. téglafal bizonyos magasság felett féltégla vastag falként folytatódik. A nagy magasságú (nagy felületű) tűz-falakat szintén pillérek beépítésével kell erősíteni. A tűzfalak tetősík feletti részét általában díszítő klinkertéglából alakítják ki vagy bádogozással fedik le.

Tűzfal

5.97. ábra Tűzfal

A térdfalak a tetőtér beépítéses épületek ereszvonal mentén futó, födém feletti falszerkezetei. A tetőtér jobb kihasználtságának érdekében különböző magasságú térdfalakat alakítanak ki. így a tetősíkok magasabbra kerülnek, növelhető a belmagasság, jobban kihasználható a belső tér. A térdfal tetejére koszorú kerül, amely felveszi a fedélszerkezetről átadódó vízszintes erőket. A koszorút 2 m-ként pillérek kötik össze a födém koszorújával.

Az attikafalak a lapos tetős épületek 30-90 cm-rel a tetősík (zárófödém síkja) fölé emelkedő falszerkezetei.

Attikafalak

5.98. ábra Attikafalak

Anyaga általában megegyezik az alatta lévő felmenő fal anyagával (a felmenő falak folytatásának is tekinthető). A tető rétegrendjének megfelelő szigetelést függőleges irányban a födém és a fal csatlakozásánál az attikára hajtják fel. A fal tetejére záró bádogozás kerül.

Vázkitöltő falak

Vázkitöltő falaknak nevezzük a vázas épületek pillérei között utólag készített falszerkezeteket. A vázkitöltő falak terheletlenek, csak saját tömegüket és (külső falak esetén) a szélterheket hordják. Építésükhöz elsősorban olyan anyagokat alkalmaznak, amelyek könnyűek, jó hő- és hangszigetelők (pl. különböző üreges falazóelemek, blokkok).

A falazást a már ismert kötési szabályoknak megfelelően kell végezni. A vázkitöltő falazatot merevíteni kell a vázszerkezethez való bekötéssel. Ez legegyszerűbben bebetonozott acéltüskékkel, a vázszerkezetben készített hornyokkal, esetleg a váz körülfalazásával biztosítható.

A vázszerkezetek anyagukból adódóan (vasbeton, acél) a vázkitöltő falazatoknál jóval gyengébb hőtechnikai tulajdonsággal rendelkeznek, ezért a vázelemeknél (pilléreknél) a hőhídmentességet külön hőszigeteléssel kell biztosítani.

Vázkitöltő falazat

5.99. ábra Vázkitöltő falazat

Vázkitöltő falazatnak tekinthetők a kívülről a vázszerkezetre mechanikusan rögzített nagyméretű, többrétegű falpanelok is. Ezek anyaga lehet beton, pórusbeton stb. A panelok gyártása során a nyílásokat előre kialakítják.

Vázkitöltő falazat merevítési lehetőségei

5.100. ábra Vázkitöltő falazat merevítési lehetőségei

Merevítőfalak

A merevítőfalak a vázas épületek előre gyártott vázszerkezeteinek hossz- és keresztirányú merevítését biztosító vasbeton falszerkezetei. Építésük úgy történik, hogy a vázpillérek közé monolit vasbeton falat vagy falakat készítenek.

A merevítőfalak vasalását a pillérek oldalain kiálló acélbetétekhez kapcsolják (a pilléreket kiálló tüskékkel gyártják). A betonozás kétoldali zsaluzással történik. A merevítőfalakat gyakran a vázas épületek lépcsőházi falaként készítik el, esetleg a liftaknát határolják. Nagyobb alaprajzú épületek esetén több merevítő szerkezeti rész is készülhet.

Merevítőfalak

5.101. ábra Merevítőfalak

Válaszfalak elhelyezkedése

5.102. ábra Válaszfalak elhelyezkedése

Mellvédfalak

A mellvédfalak 80-120 cm magas falszerkezetek. Elsősorban biztonsági okokból lépcsők, erkélyek mentén vagy belső terek részleges (nem teljes magasságú) térelválasztóiként készülnek. A felsoroltakon kívül mellvédfalnak tekinthetők a külső teherhordó falszerkezetek ablakok alatti részei is, aparapet-falak.

Válaszfalak

A válaszfalak a felmenő falakkal (főfalakkal) és födémekkel határolt belső tereket kisebb terekre osztó, nem teherhordó falszerkezetek (térelválasztó falszerkezetek). A válaszfalak anyagait, kialakításukat, az építésükhöz alkalmazható különböző technológiákat a 6. fejezetben tárgyaljuk részletesen.