Magasépítészet

Garázskapuk és jellemzőik

A gépkocsitárolók bejáratát lezáró kapuk a jármű mére­téhez igazodóan jellemzően nagy méretű (nagy szélességű) szerkezetek. Egy átlagos méretű személygépkocsi esetén is min. 2,10 m széles falnyílás szükséges (de tervezéskor gondolni kell a járművek folyamatos méretnövekedésére). A garázskapuk elsődleges feladata a térelhatárolás. Emellett fontos követelmény, hogy betörésbiztosak, könnyen kezel­hetők (működtethetők) és esztétikusak legyenek.

Működés szerint három típusukat különböztetjük meg:

  • oldalra nyíló szárnyas kapu;
  • billenőkapu;
  • szekcionált kapu.

Régen a garázskapukat oldalra nyíló (egy vagy két) szárnnyal képezték. Ezek jellemzően egyszerű fém- (idom­acélos) vagy szegezett deszkabetétes szerkezetek voltak. Napjainkban az ilyen kapuk már nem jellemzőek.

Billenő garázskapuk esetén az egész szárnyszerkezet egyszerre mozgatva a mennyezeti sík alá felbillentve működik. Két leggyakoribb típusa az ellensúlyos és a vízszintes sínen mozgó billenő kapu.

Az ellensúlyos billenőkapu mozgatását a kapuoszlop két oldalánál elhelyezkedő kiegyensúlyozó súly függőleges irányú mozgása segíti. Megfelelően beállított (kiegyensú­lyozott) súlyok esetén a kapu kézzel könnyen fel- és lebil­lenthető.

A vízszintes sínen mozgó kapuk esetén a rugóval kiegyen­súlyozott kapu kétoldali felső sarokpontjainál görgők talál­hatók, melyek a födémhez függesztett vízszintes sínen fut­va segítik a kapu mozgását. Egyszerű, könnyen mozgatható szerkezet; hátránya viszont, hogy a vezetősínek meglehető­sen mélyre benyúlnak a garázs mennyezetén. (A tervezés során előre figyelembe kell venni az adott típusú garázskapu helyigényét.) A billenőkapukat gyakran elektromos motor mozgatja (utólag is automatizálható).

Napjainkban az egyik legkorszerűbb megoldást a szek­cionált garázskapuk jelentik. A szekcionált kapu több, egymáshoz kapcsolódó vízszintes (legtöbbször hőszigetelt) lamellából áll, melyek kétoldali sínben futnak. A teljes szerkezet a mennyezeti sík alá gördíthető (3.36. ábra).

3.36. ábra. Szekcionált garázskapu

3.36. ábra. Szekcionált garázskapu

Ki­egyensúlyozásuk olyan precízen megoldható, hogy a kapu még nagy méretben is könnyen mozgatható, és bármilyen köztes pozícióban megállítható (ez a billenőkapukról nem mondható el). A kiegyensúlyozására két elterjedt megoldást alkalmaznak, a húzórugóst és a torziós rugóst. Utóbbit ma­gas költsége miatt csak ritkán, nagyméretű kapuknál hasz­nálják. A szekcionált kapukat jellemzően elektromos motor mozgatja. Az alkalmazott motort a kapu mechanikája hatá­rozza meg.

A szekcionált kapuk további előnye, hogy a rések megfe­lelő tömítésével gyakorlatilag tökéletes zárás biztosítható, ami fűtött garázsok esetén különösen előnyös.

Garázskapuk anyaga napjainkban

Napjainkban a garázskapuk általában tűzihorganyzott acélból készülnek. A „nyersen maradó” felület időjárás elleni megfelelő védelmét a porszórt felületkezelés biztosítja, de az esztétikai igényeknek (faerezet utánzása) megfelelően a felületüket gyakran különböző (UV-álló) dekorfólia bevonattal látják el. Léteznek tömörfa kapuszerkezetek is, melyek azonban gondos kezelést, karbantartást igényelnek.

A billenő és szekcionális kapuk motoros mozgatásának legelterjedtebb módja a vonszolóműves automatikák alkal­mazása. Ennél a megoldásnál a mennyezet alá rögzített mo­tor által hajtott lánc, bordásszíj, esetleg csavarorsó mozgatja a motor sínen futó, és a kapu tetejéhez rögzített kocsit. Mivel a garázskapuk – többnyire rugóval – ki vannak ellensúlyoz­va, ezért a motornak nem a kapu súlyát kell emelni, csupán a gördülési és súrlódási ellenállást kell leküzdenie, valamint a kapu megindításához szükséges erőt kell biztosítania.