Biztonságos otthon

A gépkocsi védelme a garázsban, garázskapuk

Autónkat szinte családtagnak tekintjük. Ezt nem csak a benne eltöltött idő erősíti, hanem a kötelezettségek, a gondoskodás, illetve a pénzbeli kiadások, amelyek az autóval kap­csolatosak. Érthető tehát, ha autónkat maxi­mális biztonságban szeretnénk tudni.

Ha garázst építünk, tudnunk kell, hogy a garázs külön tűzszakasz és amennyiben köz­vetlenül kapcsolódik a ház belső teréhez, tűzgátló ajtóval kell lezárni. Amennyiben a garázs lakott helyiségekkel szomszédos, úgy a határolószerkezet hangszigetelő képessé­ge nem lehet kisebb 53 dB-nél. A garázs legfontosabb része a garázskapu, mert nem csak a garázsban elrejtett vagyont védi, hanem mert itt is be lehet hatolni a házba. Ezért kellő védelemmel ellátott garázskaput válasszunk.

A garázskapuk nem szokványos ajtók csu­pán

A kényelemhez, amely a modern garázs­tól elvárható, hozzátartozik az automatikus távnyitás, működtetés is. Természetesen minden kapu mechanikusan is nyitható, illet­ve áramkimaradás esetére biztosítékkal van felszerelve. A korszerű garázskapuk felszerel­hetők különféle érzékelőkkel, amelyek hang­jelzést adnak veszély esetén, jelzik, hogy volt-e erőszakos behatolási kísérlet vagy tűz. Más érzékelők úgy gondoskodnak a bizton­ságról, hogy akadály észlelése esetén megállítják a kapu csukását. Ilyen módon megaka­dályozzák az autó károsodását, ember vagy állat sérülését. Ha a garázskaput ilyen átgon­dolt, automatikus működtető és ellenőrző rendszerrel szeretnénk felszerelni, akkor ne felejtsünk a garázsban 230 voltos csatlako­zást kialakítani.

A nyitás módjától függően ma több típusú garázs-kapu közül is választhatunk. A hagyo­mányos kétszárnyú ajtóra hasonlító garázs­kapu nem a legpraktikusabb megoldás, mert nyitáskor viszonylag nagy helyet igényel.

Garázskapu

A hagyományos módon, kétoldalra nyíló garázskapu nyitásához sok helyre van szükség

Helyette billenőkaput, tolókaput vagy redőny­kaput építhetünk be. A toló- és redőnykapuk legjobb tulajdonságainak kombinációjából keletkeztek a szekcionált kapuk. A nyíló kapukat nagy helyigényük miatt már ritkán alkalmazzák. Azonban még mindig találko­zunk velük ott, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a klasszikus építészetre és a háztulajdonos robusztus, stílusosan tervezett garázskaput kíván. Természetesen a hagyományos mó­don nyíló kapukat is lehet távvezérelni.

A régebbi, de még manapság is elterjedt garázskaputípusba tartoznak a billenőkapuk, ahol a felnyitott kaput a garázs födémé alatt egy ellensúlyozó rúdrendszer tartja a helyén. Az ilyen megoldás feltétele a garázs elegendő belmagassága, mert a kapuszárny a födém alatt meghatározott helyet igényel. Ezt a típust az átépítéseknél is gyakran használják, mert nem kell a bejárati falnyílást speciálisan kiala­kítani.

Redőnykapuk

A legkisebb helyigénye talán a redőnykapuk­nak van. A teljes kapulap vékony alumínium­lamellákból áll, amelyek nyitáskor a garázs­kapu belső oldalán elhelyezett szekrénybe tekerednek fel. A szekrény mérete a kapu magasságától függ. Hagyományosan ele­gendő egy 30 x 30 cm méretű szekrény, bár magasabb kapuknál ez lehet akár 40-65 cm is.

A redőnykapuk szerelése nem igényel külön beavatkozást a mennyezeten vagy a padlón, így egy garázsátépítésnél utólag is el lehet azokat helyezni. A kapuk legtöbbször elektromosan mozgathatók. Hátrányuk, hogy az ilyen kapuk betörés ellen a leggyengébb védelmet nyújtják. Csak fűtetlen helyiségekbe ajánlott, mert a hőszigetelő képességük kicsi. A redőnykapuk fontos kiegészítője a zuhanás­gátló, amely megakadályozza, hogy a kapu a szekrényből véletlenül letekeredjen.

A garázskapuk legkorszerűbb típusai a szekcionált kapuk. Három-öt részből állnak, ame­lyek felhúzáskor fokozatosan billenve egy íves pályán behúzódnak a garázs mennyeze­te alatti térbe. A síneket a garázs oldalfalaira szerelik, a kapu a nyílás felett elhelyezett torziós-rugós mechanizmussal nyílik.

A garázskapuk legkorszerűbb típusai a szekcionált kapuk

A garázskapuk legkorszerűbb típusai a szekcionált kapuk

A bil­lenőkapukkal összehasonlítva, szerkezetük nyitott állapotban kevesebb helyet igényel. A redőnykapuktól eltérően a szekcionált kapuk egyes szekciói körülbelül 50 cm széle­sek. Két műanyag bevonatú acél- vagy alu­míniumlemez alkotja őket, az üreget poliure­tánnal töltik ki, tehát a kapu megfelelően hőszigetelt és erős. A szekcionált kapu kere­tébe be lehet építeni hagyományos nyílóajtót is, amely lehetővé teszi a garázsba való ki- és bejutást az egész kapu nyitása nélkül is. Nem elhanyagolható a garázskapuk biztonságos működése sem.

A szekcionált kapuk három-öt részből állnak

A szekcionált kapuk három-öt részből állnak, amelyek felhúzáskor fokozatosan billenve egy íves pályán behúzódnak a garázs mennyezete alatti térbe

Az Európai Unió szabványai­val összhangban rendelkeznie kell olyan megbízható ujjbecsípést gátló rendszerrel, amely a garázskapu mindkét oldalán műkö­dik, és kizárja annak lehetőségét, hogy motor nélküli nyitásnál vagy áramkimaradás esetén a mozgó alkatrészek közé kerülő ujjaink meg­sérüljenek. Az egyszerű és biztonságos működtetés érdekében minőségi ellentartó­kat, ún. torziós rugókat kell használni, ame­lyek átveszik a kapu tömegének egy részét. Ezek a rugók a kapu mérete és tömege sze­rint készülnek. A kapunak az üzembe helye­zés előtt át kell mennie egy biztonsági vizsgá­laton, ezt nagyjából ötévenként egyszer el kell végezni.