Magasépítészet

Függönyfalak és előnyeik

Mi a függönyfal?

A függönyfal jellemzően vázas teherhordó szer­kezetű épületek homlokzatát képező függesztett, hőhídmentes, fém (általában alumínium) profi­lú, üvegezett külső térhatároló szerkezet.

Függönyfalak tulajdonságai

A statikai funkciót is betöltő függönyfalak acélbordázat­tal készülnek. A függönyfalak rögzítése a tartószerkezethez pontosan, több irányban állítható acélszerelvényekkel törté­nik. Ezekkel ugyanis lehetővé válik a cm pontossággal ki­vitelezett vasbeton tartószerkezet és a mm pontosságú füg­gönyfal-gyártmány közötti méreteltérések kiküszöbölése.

A következő típusaival találkozhatunk:

  • a paneles függönyfal, amely keret nélküli szendvics­elemekből áll;
  • a bordavázas (statikailag oszlop-gerendás) szerkezet, amely általánosan használt és elterjedt (3.37. ábra);
  • a takart bordás függönyfal, amelynél a külső üveg­tábla a bordaváz előtt helyezkedik el és szilikon anyag­gal van a keretre felragasztva úgy, hogy az kívülről nem látható (3.38. ábra);
  • a keretes függönyfal, amelynél a bordákat gyárilag emeletmagas keretté építik össze, és beüvegezve, kész­re gyártva emelik be a helyére;
  • a keret nélküli, esetenként pontrögzítésű üvegfalak (3.39. ábra).

3.37. ábra. Bordavázas függönyfal keresztmetszete

3.37. ábra. Bordavázas függönyfal keresztmetszete

3.38. ábra. Vázas épület függesztett, takart bordavázas függönyfala 13.38. ábra. Vázas épület függesztett, takart bordavázas függönyfala 2

3.38. ábra. Vázas épület függesztett, takart bordavázas függönyfala és a bordaváz keresztmetszete nagyítva pillérek közötti helyen

3.39. ábra. Pontmegfogásos függönyfal részletei

3.39. ábra. Pontmegfogásos függönyfal részletei

A függőleges bordák két- vagy háromtámaszú szerkeze­tek, melyek csuklós és görgős rögzítésekkel kapcsolódnak a födémekhez. A pontmegfogások is biztosítják a hőtágulás során keletkező elmozdulások létrejöttét a szerkezet káro­sodása nélkül.

A függönyfalak esetén a biztonsági, biztonságérzeti, bútorozhatósági, tűzvédelmi okokból mellvédfalakat kell kialakítani.

A mellvédek változatai:

  • üveg vagy fém külső burkolatú, hőszigetelt elem, pára­záró belső felülettel és az üveggel megegyező beépítés­sel (ún. meleg mellvéd);
  • hőszigetelt elem szellőző légréssel szerelt üvegburko­lattal (ún. hideg mellvéd);
  • vasbeton mellvéd, előtte szerelt függönyfal mellvédje befoglalja a hőszigetelést, vagy csak üvegburkolat, és a hőszigetelés a vasbeton szerkezetre épül rá.

A mellvéd és a födém közötti – a bordák méretéből adó­dó – hézag kitöltése a terek tűzvédelmi, hangterjedési stb. elválasztása szempontjából különösen fontos.

3.40. ábra. Bordavázas függönyfal rögzítése

3.40. ábra. Bordavázas függönyfal rögzítése