Magasépítészet

Sávos és nyitott felületű álmennyezetek

Sávos álmennyezetek

A sávos álmennyezetek nagy hosszúságú fémle­mez borítású mennyezetek.

Általában sportlétesítményekben, pályaudvarokon, alul­járókban és mélygarázsokban alkalmazzák, de kültérben is kialakítható. Több változatuk is elterjedt. A tartószerke­zetet egy szintben elhelyezkedő, közvetlenül a függesztésekhez rögzített, legtöbbször trapéz tartóprofilok alkotják (5.62. ábra).

5.62. ábra. Sávos álmennyezet

5.62. ábra. Sávos álmennyezet

A profilok típusától függően speciális rögzítési „karmok” vannak kialakítva, egymástól egyenlő távolság­ra. Ezekhez bepattintással vagy beakasztással csatlakoztat­hatók a borítást alkotó lemezek. A fémlemezek szélessége többféle lehet, az adott távolságra lévő rögzítési karmoknak megfelelő modulrendszerhez igazodva. Ez lehetővé teszi akár különböző szélességű lemezek kombinálását is.

A tartóprofilokon található rögzítőkarmok távolságaiból adódóan a fémlemezek nem illeszkednek szorosan, mindig egy ál­landó szélességű hézag keletkezik. (Ezek a hézagok adják a mennyezet sávos megjelenését.) Zárt hézagok is képezhe­tők megfelelő (szélesített) peremezésű fémlemezekkel vagy hézagkitöltő profilok beépítésével.

Nyitott felületű álmennyezetek

Nyitott felületű álmennyezetnek nevezzük az összes olyan szerkezetet, amely – az eddig bemuta­tottakkal ellentétben – nem zárt, a borítás feletti tér látható és hozzáférhető. A nyitott felületű álmennyezetek főbb típusai a sejtszerű-, illetve a lamellás álmennyezetek.

Sejtszerű álmennyezetek

Sejtszerű álmennyezetek esetén a borítást különböző vonalvezetésű, függőleges helyzetű, élére állított lapok alkot­ják (5.63. ábra).

5.63. ábra. Sejtszerű álmennyezet

5.63. ábra. Sejtszerű álmennyezet

A függőleges lapok a korábbiaknál jóval na­gyobb hangelnyelő felületet eredményeznek, ezért az ilyen álmennyezetek kiváló akusztikai tulajdonsággal rendelkeznek. A mennyezeti térben elhelyezkedő különböző épületgé­pészeti szerelvények könnyen hozzáférhetők. A sejtszerű mennyezeteknél kiválóan alkalmazható az indirekt megvi­lágítás. A függőleges lapok megtörik az erős fényt, így az nem lesz vakító.

Lamellás álmennyezetek

Lamellás álmennyezetek esetén a borítást függőleges helyzetű, egymással párhuzamosan elhelyezkedő lapok al­kotják (5.64. ábra).

5.64. ábra. Lamellás álmennyezet

5.64. ábra. Lamellás álmennyezet

Különleges esztétikai megjelenést nyúj­tó, kiváló akusztikai tulajdonságú szerkezetek. A tartószer­kezet a lapokra merőleges irányú, közvetlenül a födémhez függesztett (egyszintű szerkezet) bordákból áll. A lapok mé­rete, kialakítása, rögzítése az egyes rendszerek függvényé­ben változó. A lamellás álmennyezeteknél szintén elterjedt az indirekt megvilágítás alkalmazása.