Magasépítészet

Kazettás álmennyezetek

A kazettás álmennyezetek általában bontható, adott raszterban kialakított szerkezetek. A borítást egyforma méretű lapok (kazetták) alkotják, melyeket a tartószerkezetbe helyeznek, fűznek vagy pat­tintanak. A bontható kazettás álmennyezet feletti térben vezetett épületgépészeti csövek, kábelek, egyéb vezetékek könnyen hozzáférhetők.

A kazettás álmennyezeteken belül két komplett rendszert különböztetünk meg: a látszóbordás, valamint a rejtett bordás álmennyezeti rendszereket. Nem alkotnak külön rendszert, de a kazettás álmennyezeteken belül megkülön­böztetjük még a bepattintott és az ún. bandraszteres ál­mennyezeteket.

A kazettás álmennyezetek tartószerkezete a legtöbb eset­ben a borítást alkotó lapok (kazetták) által meghatározott méretű raszterban kialakított, egymásra merőleges bordák­ból álló hálós vázszerkezet. A bordák keresztmetszete több­féle lehet, a legelterjedtebb a T és a Z profilok használata.

A borítást egységes méretű, különböző anyagú és fe­lületű lapok (kazetták) alkotják. A kazetták élkiképzése a rendszertől függően többféle lehet. A leggyakrabban al­kalmazott lapok mérete 600×600 mm vagy 625×625 mm, ezekhez igazodva alakítják ki a tartószerkezetet is. A ka­zettás álmennyezeteknél a borítást nem csavarozzák, ezért a falcsatlakozások mentén a lapokat ún. peremrugókkal stabilizálják. Ez a falszegély és a lap között elhelyezkedő laprugó.

5.58. ábra. Rejtett bordás kazettás álmennyezet különböző elemkapcsolatai

5.58. ábra. Rejtett bordás kazettás álmennyezet különböző elemkapcsolatai

Rejtettbordás álmennyezeteknél – a mennyezetet alulról szemlélve – a vázszerkezet nem látható, a borítás felületfolytonosnak tekinthető. A bordák takarása az ál­mennyezet borítását alkotó kazetták egyedi élkiképzése és az eddigiektől eltérő borda-lemez kapcsolat kialakításából adódik (5.58. ábra). A rejtettbordás álmennyezetek készül­hetnek bontható és nem bontható kivitelben. A bonthatóság elsősorban a tartószerkezet és a függesztés kialakításától függ. A rejtett bordás álmennyezetek egyaránt készülhetnek külön szintű (kettős), illetve azonos szintű tartószerkezettel.

Látszóbordás álmennyezeteknél a mennyezetet alulról szemlélve látható a vázszerkezet. Az ilyen mennyezetek bonthatóak, így a mennyezeti térben vezetett gépészeti ká­belek, csövek stb. könnyen hozzáférhetők. A tartószerkezet minden esetben azonos szintű vázszerkezet. A főtartók és az erre merőleges kereszttartók általában T profilok, melyek beakasztással vagy bepattintással kapcsolódnak egymáshoz (5.59. ábra). A borítást alkotó lapok méretei a fő- és kereszt­tartók által meghatározott raszterhez igazodnak. A lapok a kerületük teljes hosszában közvetlenül a tartók vállaira támaszkodnak.

5.59. ábra. Látszóbordás álmennyezetek kialakítása, elemkapcsolatok

5.59. ábra. Látszóbordás álmennyezetek kialakítása, elemkapcsolatok

A lapok és a tartók kapcsolata a választott laptípus élkiképzésétől függ:

  • függesztés
  • falszegélyelem
  • falcsatlakozó-elem
  • tartóprofil
  • fémlemez borítós

A bepattintott kazettás álmennyezetek általában hor­ganyzott acél vagy alumínium ötvözetű fém kazetta borítá­sú, rejtett bordás szerkezetek. A tartószerkezet különszintű. A felső hordozó és az alsó tartóprofil kapcsolatát speciális kapcsolóelem biztosítja. A borítást alkotó lemezek perem­kialakítása 2-2 oldalt eltérő. A tartóprofilokhoz kapcsolódó két szemközti oldalon a felhajtott lemezszegélyek széle pe­remes kialakítású. A peremek biztosítják a lemez és a tartó-profilok kapcsolatát (5.60. ábra). Az így létrejövő mennye­zetfelület zárt illesztésű, homogén lesz.

5.60. ábra. Fém kazettás álmennyezet

5.60. ábra. Fém kazettás álmennyezet

A bandraszteres álmennyezetek olyan látszóbordás szer­kezetek, amelyeknél a főtartók nagy szélességű, stabil pro­filok (5.61. ábra). Elsősorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol mobil szerelt válaszfalakat építenek be, és viszonylag gyakori a válaszfalak áthelyezése, az alaprajzi elrendezés módosítása.

5.61. ábra. Bandraszteres álmennyezet kialakítása, elemkapcsolatok

5.61. ábra. Bandraszteres álmennyezet kialakítása, elemkapcsolatok

A bordák és lemezek kapcsolata többféle lehet. A beépített szerelt válaszfalak ugyanis csak akkor helyezhe­tők át, ha nem a födémhez, hanem a mennyezethez vannak rögzítve. Ezt a rögzítést biztosítják a nagy szélességű főtar­tók. A profilok szélessége a szerelt válaszfalakhoz igazodva 50, 75, 100, 125, 150 mm lehet. A válaszfalak mobilitása annyiban kötött, hogy igazodniuk kell a tartók elhelyezke­déséhez.