Magasépítészet

Taréjrészlet (tetőfedés és kúpcserépsor)

Az alátéthéjazatoknál már említettük, hogy a páraát­eresztő fólia (egyszeres átszellőztetésű tető) megszakítás nélkül átvezethető a taréjgerincen az egyik tetőoldalról a másikra. Ezzel szemben párazáró fólia (kétszeres átszel­lőztetésű tető) esetén a gerinc vonalában egy fóliacsíkot kell elhelyezni az ellenléc felső oldalához rögzítve úgy, hogy mindkét oldalon 10-15 cm-re rátakarjon a korábban abbaha­gyott fóliákra. A két fólia között biztosítva van az alsó légtér (légréteg) kiszellőztetése (1.178/a. ábra). Ezen különbségek az alátéthéjazat fölötti fedés kialakítását nem befolyásolják.

1.178/a. ábra. Cserépfedések taréjrészletei

1.178/a. ábra. Cserépfedések taréjrészletei
a) hódfarkú kettős fedés taréjrészlete kétszeres átszellőztetésű tető esetén;

Cserépfedések taréjrészletei

1.178/b. ábra. Cserépfedések taréjrészletei
b) sajtolt cserépfedés taréjrészlete egyszeres átszellőztetésű tető esetén;

178. ábra. Taréjrészlet

178. ábra. Taréjrészlet

A taréjrésszel szembeni legfontosabb követelmény, hogy együttesen biztosítsa a megfelelő kiszellőzést és vízzárást. A kiszellőztetés kétféle módon oldható meg: a kúpcserépsor szélei alatt a gerincvonal mentén vagy pontszerűen, szellő­zőcserepeken keresztül. Önmagában egyik megoldás sem biztosít elégséges szellőző keresztmetszetet, ezért egyik sem hagyható el!

A taréjrész kialakítása során a kétoldali legfelső cseréplé­cek helyét úgy kell meghatározni (kitűzni), hogy a kúpcserepek megfelelő mértékben rátakarjanak a kétoldali legfelső cserépsorra. Ugyanez vonatkozik a kúpcserepeket tartó szer­kezeti elemekre is (gerincléc, taréjdeszka stb.). A rátakarás mellett azonban a gerincvonal menti kiszellőztetéshez szük­séges keresztmetszetet is biztosítani kell.

A kúpcserépsort általában gerinclécek tartják, az élé­re állított taréjdeszka, taréjpalló alkalmazása viszonylag ritka. A gerinclécek mérete általában 30/50, illetve 50/50.

Ez függ a kúpcserepek tömegétől és az alátámasztási pon­tok távolságától (megegyezik a szaruállások távolságával). A kúpcserepek jelentős tömege miatt általában kedvezőbb és javasolható is a nagyobb keresztmetszetű, 50/50 gerinclé­cek alkalmazása. A fedési rendszerekhez tartozó különböző fém gerincléc-tartókat minden esetben a szaruzatba sze­gezve rögzítik. A beépítés előtt a tartók helyét pontosan ki kell tűzni. Ügyelni kell a magassági beállításra is.

Napjainkban forgalomban vannak olyan kúpalátétek, amelyek a gerincléchez rögzítve egyszerre biztosítják a ge­rinc vonalában a megfelelő vízzárást és kiszellőzést, tartó­sak és szerelő jelleggel beépíthetők. Ezek rendszertől füg­gően többféle kialakításúak lehetnek.

Kúpcserepek kialakítása

Régebben a kúpcserepeket kihabarcsolták, így biztosítva a meg­felelő vízzárást. Ennek az a hátránya, hogy közvetlenül a gerinc vonalában nem biztosítja a kiszellőzést, mozgások és fagy hatására pedig megrepedezik, tönkremegy, ezért gyakran kell felújítani.

A kúpcserépsor elkészítése az utolsó lépés a taréjrész ki­alakítása során. A kúpcserepeket mindig a gerinclécre épí­tik rejtett kúpcserép-rögzítőkkel.

A szellőzőcserepeket a legfelső cserépsor alatti sorban építik be, egyenletes elosztásban (1.178. ábra). A szellőző­cserepek számát és eloszlását előzetes számítások alapján határozzák meg; ajánlott azonban minden szarufaközben legalább egy elem elhelyezése. Szükség esetén (alacsony hajlásszög, hosszú szarufa esetén) két sorban is beépíthetők.