Magasépítészet

Válaszfalakkal szemben elvárt követelmények, osztályozásuk

A válaszfalak a belső teret kisebb terekre (helyiségekre) osztó, nem teherhordó, vékony (térelválasztó) falszerkezetek. A válaszfalak megépítésével alakul ki az épületen belüli funkcióknak megfelelő elrendezés, valamint létrejönnek a belső térkapcsolatok.

Válaszfalakkal szembeni követelmények

Szilárdság

A válaszfalak szilárdságával szembeni elvárásokat elsősorban az épület rendeltetésszerű használata során jelentkező hatások mértéke (pl. ütődések) határozza meg. Mivel a válaszfalak nem teherhordó szerkezetek, a terhelhetőség kevésbé fontos tényező.

Merevség

A válaszfalak vékony szerkezetek, melyeket tovább gyengítenék a különböző nyílások, áttörések, vésések stb. Ezek, valamint a használatból (pl. ajtócsapkodás) adódó igénybevételek miatt fontos, hogy a válaszfalak megfelelően merevek legyenek.

Kis önsúly

A legalsó szinten elhelyezkedő és az önhordó válaszfalakat kivéve a válaszfalak a födémeket terhelik. Minél könnyebb tehát a válaszfal, annál kisebb a födémeket érő terhelés. A nem önhordó, 1,5 KN/m-nél nagyobb terhelésű válaszfalak alá minden esetben kiváltó gerendát kell a födémbe építeni. Tervezési és kivitelezési szempontból is előnyös a minél kisebb tömegű válaszfalak alkalmazása.

Megmunkálhatóság (véshetőség, szegezhetőség, alakíthatóság)

A különböző épületgépészeti kábelek, vezetékek elhelyezéséhez könnyen véshető falszerkezetre van szükség. A szegezhetőség elsősorban lakberendezési szempontok miatt szükséges (például képek, polcok, fogasok, faliszőnyegek felerősítése). Előnyös, ha a fal anyaga olyan, hogy a felerősítésre szolgáló szegeket aránylag könnyen be lehet ütni, de a szögek nem csúsznak ki könnyen. A megmunkálhatóságot elsősorban a felhasznált építőanyagok határozzák meg.

Vakolat tartás

Követelmény, hogy a válaszfalakra kerülő vakolat később ne váljon el a felülettől. A falazóelemek többsége ezért rovátkolt felületű.

Hő- és hangszigetelő képesség

elsősorban a lakáselválasztó falak esetében jelentkező követelmény a hangszigetelés. Ezek vastagsága, rétegfelépítése eltér a többi válaszfalétól.

Gazdaságosság

Fontos, hogy a válaszfalak kialakításának költsége minél kisebb legyen. A költségeket az építésre fordított idő mennyisége, az alkalmazott technológia és az anyagszükséglet határozzák meg.

Különleges követelmények

Ide soroljuk a betörésbiztonságot, a tűzbiztonságot, a légzárást, a vízszigetelést stb., melyek általában csak a különleges rendeltetésű helyiségek válaszfalaira vonatkozó követelmények.

Válaszfalak osztályozása

Az építőiparban alkalmazott válaszfalak a teherátadás módja, a szerkezeti jelleg és az anyagok alapján osztályozhatók.

Teherátadás szempontjából a válaszfalak lehetnek:

 • önhordók;
 • nem önhordók.

Az önhordó válaszfalak a saját súlyukból adódó terheket közvetlenül a kapcsolódó teherhordó falszerkezetnek adják át. Az alattuk lévő szerkezetre (födémre) nem vagy csak elenyésző mértékben terhelnek. Ezek a válaszfalak beépített vasbetétekkel, ill. boltozatos kialakítással készülnek.

A nem önhordó válaszfalak teljes egészében az alattuk lévő szerkezetet (a födémet) terhelik. A válaszfalak legnagyobb része nem önhordó.

Szerkezeti jellegük szerint az alábbi válaszfalakat különböztetjük meg:

 • kézi falazóelemekből készülő válaszfalak;
 • monolit válaszfalak;
 • előre gyártott nagyelemes válaszfalak;
 • szerelt válaszfalak.

A válaszfalak a következő anyagokból épülhetnek:

 • égetett agyagtégla (tömör, üreges);
 • vázkerámia válaszfallap;
 • könnyűbeton válaszfallap;
 • vasbeton;
 • gipszrabic;
 • gipszkarton;
 • fa, farost, gipszrost stb. építőlemezek;
 • különleges anyagok (üveg, üvegtégla, fém, műanyag stb.).