Nádfedés

A nádfedés folyamata

A kész fedélszéken:

  • A fedélszék átvétele.
  • Könnyűállvány készítése az ereszvonal alatti munkasíkkal, a terítés elhelyezése.
  • Indító ereszpalló elhelyezése, az esésvo­nalra merőlegesen: a pallót el kell helyezni az ereszvonalba szélesebbik felületével szarufára merőlegesen vagy vízszintesen, és dúcolással rögzíteni kell a merőleges eresz kialakításához.
  • A terítés (5 cm fordított szegőnád).

Ha nem készül terítés, a kévék felverése során a nád hegye (szárazvirág, buga, cimber, piháta, bolyha) a lécek között bebújik a belső térbe, sajátos látványt, de egyben egy örökös szemetelő felületet adva. A belső nádfelület alsó részén látható, hogy az első sor kéve nádszálas megjelenést mutat, míg fölötte kibújnak a nádbugák.

Ez a hagyományos gazdasági padlás­funkció esetében általában elfogadott volt. Azonban igényesebb fedésnél, ahol a bel­ső felületet nádként kívánják látni, ahol ki akarják zárni a szemetelést vagy ahol nem akarják eltakarni lambériával, ott a kévék felhelyezése előtt egy 5 cm vastag export­nád-réteget terítenek a lécezésre a vas­tagabbik nádvéggel felfelé mutatóan. Ez a terítés meggátolja a nádbugák behato­lását a belső térbe és ezáltal tiszta, kellemes belső teret lehet kapni (I. 38-39. kép).

További lépések:

  • Az első kévesor felrakása és szétterítése 20-25 cm vastagságban a lécezésre (te­rítésre), a kévék töve az indító pallóra tá­maszkodik.
  • A korc (csaptató) kihúzása és rögzítése az alatta lévő léchez.
  • További kévesorok felhelyezése, terítése és levarrása.
  • A felső réteget alkotó nádkévék fektetése és felverése.

35. kép. Nyeregtető nádazása

35. kép. Nyeregtető nádazása. Az ellenoldalon a nád elérte a gerincet, a látható oldalon az oromdeszkák és az eresz mellett ki van fektetve a „terí­tés” céljából elhelyezett nádszövet.

36. kép. Klasszikus merőleges eresz.

36. kép. Klasszikus merőleges eresz.

37. kép. Vízszintes eresz indító állvány nélkül is készülhet

37. kép. Vízszintes eresz indító állvány nélkül is készülhet, felveréssel. Az ábra mutatja, hogy az első léc magasabb.

38. kép. Terítés export- (szegő-) náddal.

38. kép. Terítés export- (szegő-) náddal.

39. kép. Terítés nádszövettel.

39. kép. Terítés nádszövettel.

A hagyományos, egytűs módszernél a tető külső felületén álló nádazó átszúrja a tűt a kévén, a tető alsó felületénél álló nádazó befűzi a huzalt, a külső nádazó saját maga irányába kihúzza a tűt és vele a huzalvé­get, majd egy fél kévetávolsággal jobbra vagy balra ismét átszúrja, és ezáltal a hu­zalvég ismét az alsó nádazó kezébe kerül (a két szúrásponton áthatoló huzal közbe­fog egy tetőlécet). Ezután az alsó nádazó rögzíti a huzalvéget az indulóhuzalhoz, majd azt megfeszíti az erősebb kötés vé­gett (a legtöbb nádazó ezt a kötést külső felületen alakítja ki).

A kiterített kévesor a léc és korchuzal közé szorítva rögzítődik. A lekötés sűrűsége nádazónként eltérő. A hosszú élettartamú holland tetőknél 10-15 cm sűrűséggel kötik le a korcot. (Kezdő hazai nádazók 40-50 cm-ként, a leírtak szerint varrják a lécezéshez). Így haladnak soronként mindaddig, míg a ge­rincig nem ér föl az utolsó kévesor. Ezt követően kerül sor a nád felverésére, amely oly módon történik, hogy a sulyok­kal ütéseket mérnek a nád tövére, így a nád felfelé csúszik és befeszül a lekö­töző korchuzal alá. Egyidejűleg eltűnik az addig lépcsősen rakott nádkévesor, kialakul a homogén, síkkal jellemezhető felület (I. 42. kép).

40. kép. így néz ki a tetőtérbe bebújó szárazvirág.

40. kép. így néz ki a tetőtérbe bebújó szárazvirág.

41. kép. Az indítósor felverve, második sor felrakva.

41. kép. Az indítósor felverve, második sor felrakva.

42. kép. Folyik a sulyokkal a felverés.

42. kép. Folyik a sulyokkal a felverés.