Ötletek étkezőkhöz

Derűs hangulatú étkező fiókos szekrényekkel

Derűs hangulatú étkező, fiókos szekrényekkel

Látvány

Ebben a derűs hangula­tot árasztó térben az időjárástól függetlenül mindig úgy érezhet­jük magunkat, mintha egy medi­terrán kertben üldögélnénk. A vi­lágos, napfényes színösszeállítás, a rusztikus, zöld bútorok és né­hány ötletes festési technika ba­rátságos, színgazdag belső teret alakított ki, melyet a külső világ inspirált.

Színek

Nem is annyira a szín­összeállítás, inkább a festési tech­nikák jelentik a képen látható étkező kulcselemeit, melyek egyéniséget hoztak a térbe. A fa­lakra először egy réteg krémszínű alapozó került, majd egy okker­sárga máz, melyet nagy puha ecsettel és szabálytalan ecsetvo­násokkal vittek fel. Ez durva, fol­tos felületet alakított ki, amit talán a toszkán házakéhoz hasonlíthat­nánk leginkább. A fiókos szekrény felülete is kopottas, így a krémszí­nű festéken keresztül itt-ott átüt az eredeti terrakotta szín, míg a mélyvörös hátfal erőteljes kont­rasztot képez.

Bútorok

A rusztikus külsejű zöld faasztal és a székek elég kis he­lyet foglalnak el, így elegendő tér marad a hatalmas tálalószekrény számára. Ez valójában két külön­álló darabból készült – egy fiókos szekrényből és egy régi tálaló fel­ső részéből -, s így közszemlére tehetjük a ragyogó csészéket és tányérkákat.

Padlóburkolat

Ezt a sötét, csil­logó deszkapadlót egy kocsmá­ból mentették meg. A régi épüle­tek felújítása előtt gyakran hozzájuthatunk ilyen gyönyörű padlóburkolatokhoz, és ez általá­ban jóval kevesebbe kerül, mint az új padló lerakása.

Kiegészítők

A vidéki, mediterrán érzés megerősítésére a szobán műkertészi motívumsor vonul vé­gig. Az asztalterítő és a párnák nyomott mintája jól reflektál az ablakpárkányon álló apró, kertészi gonddal nyírt fácskákra. így szo­bánk a túlzott tematizáltságot el­kerülve válik személyessé, bensőségessé.