Ötletek étkezőkhöz

Napfényes vidám étkező

Napfényes vidám étkező

Látvány

A drámai hatású tuli­pánmintás függönyöknek és a fo­nott székeknek köszönhetően ez a világos kis étkező kortárs stílu­sú hangulatot áraszt. A régi és az új bútorok egyvelege egyénisé­get ad, s a kerek ebédlőasztal kel­lemes, baráti étkezéseknek ad helyet.

Színek

A napfényes, világos at­moszférát a falak klasszikus, vidé­ki stílust idéző lágy krémszíne alapozza meg. A zöldeskék sző­nyeg pompásan harmonizál ez­zel, valamint a fabútor, a székek, illetve a tároló szekrény krémszí­nű tónusával. A függöny piros és zöld színfoltjai tovább fokozzák a drámai hangulatot, míg a falon látható művészi alkotások a helyi­ség domináns, tompa árnyalatai­nak összeállítását viszik tovább.

Bútorok

A bútorokat illetően a formák és az anyagok adják vissza a vidéki stílus jellegzetes jegyeit. Itt a vaskos lábon álló ke­rek asztal kelt kellemes, rusztikus hangulatot, különösen ebben a világos árnyalatban. A székek már inkább kortárs stílusú hangot ütnek meg, azonban fonott rész­leteiknek köszönhetően termé­szetesebbnek és vidékiesebbnek tűnnek. A karakteres megjelené­sű antik, üvegajtós faliszekrény­ben jól mutat a porcelángyűjte­mény. A sarkokban látható, egymáshoz illő két asztal ugyan­csak szokatlan elem, de tökéletes helyet biztosít a borosüvegek és az étkezéshez szükséges dolgok számára.

Ablak

A függöny határozott tuli­pánmintázata kortárs drámaisá­got kölcsönöz a térnek. Míg a motívum erőteljes, addig az anyag háttérszíne a falakéval megegyező krémszínű, így a füg­göny nagyszerűen beleolvad a környezetébe, nem borítja fel a szoba egyensúlyát.

Fal

A faliszekrény önmagában is kész remekmű, de mindemellett tökéletes helyet biztosít a gyö­nyörű kék-fehér porcelánok szá­mára. Fokozza az étkező vidékies jellegét, és egyensúlyt teremt a két oldalán függő, a barna és a krémszín meleg tónusaiból összeállított, képek között.