Ötletek étkezőkhöz

Tradicionális étke­ző

Tradicionális étke­ző

Látvány

Ezt a tradicionális étke­zőt egy lakályos legénylakás ins­pirálta. A múlt dohányzószobájá­nak nyugodt hangulatát a sötét színek, az elegáns bútorok és a hatalmas kandalló hívja vissza – majdhogynem érezhetjük a szi­var és a portói finom illatát!

Színek

A falak telt karmazsinvö­rös színe meleg hatású, mely es­ténként barátságos és meghitt légkört teremt a gyenge fényben. Ezt tökéletesen kiegészíti a par­ketta sötét, lakkozott felülete, és az ugyanilyen sötét faasztal, vala­mint a székek. A krémszínű füg­göny világos színfoltot képez az ablak környékén, azonban ez a tér többnyire a telt, elegáns tó­nusokról szól.

Bútorok

Az asztal és a székek a klasszikus eleganciát idézik. A hosszú asztal íves vonalai, a csodálatosan kialakított székek és a sötét fatónus keveréke gaz­dag, tradicionális összképet nyújt. Az ablak mellett álló hosszú lábú tálalószekrény tárolóhelyet bizto­sít, továbbá újabb sötét, klasszi­kus bútordarabként fokozza az összhatást.

Polcok

A kéménytest egyik ol­dalán kialakult falfülke tökéletes helynek bizonyul a polcok szá­mára. A képen látható elemek vékonyak és egyszerűek, s roska­doznak a könyvek súlyától, me­lyek textúrát és színt hoznak a térbe. A tér lehető leghatéko­nyabb kihasználása érdekében egészen a mennyezetig bepolcozhatjuk a falat, akárcsak itt tet­ték. Arra azonban mindig ügyel­jünk, hogy kedvenc köteteink lehetőleg ne a legfelső polcra ke­rüljenek, mivel ott igen nehéz őket elérni.

Padlóburkolat

A parketta a részletek újabb világát nyitja meg, itt kis falapocskái váltako­zó irányban fekszenek egymás mellett. Ez érdekesebb és len­dületesebb összképet ad, mint az egyszerűen lefektetett par­ketta. Ennek a padlóburkolat­nak a tónusa legtöbbször igen sötét, felülete pedig többnyire lakkozott. Manapság már könnyen megvásárolható, de né­hány lakásban, különösen a ’20-as és ’30-as években épült házakban, eredeti parkettával is találkozhatunk.