Ötletek konyhákhoz

Alacsony belmagasságú konyha

Alacsony belmagasságú konyha

Látvány

Bár ennek az eresz alá beszorított konyhának a belma­gassága meglehetősen alacsony stílusával annál nagyobb hatást gyakorol ránk. A lágy lila és a konyhabútor halvány fatónusa tökéletes párosításnak tűnik, mely finom, elegáns látványt te­remt. A sötétebb munkafelület egy kis kontrasztot és határozott megjelenést biztosít, míg a kosa­rak megtörik a szekrények folyto­nosságát, és sajátos jelleggel ru­házzák fel őket.

Színek

Egy ilyen kicsi konyhában jó megoldásnak bizonyul, ha nem használunk három színnél többet, mivel ennél több színnel az össz­kép zavarossá és túlzsúfolttá vál­hat. Itt a falakat és a mennyezetet lilára festették, mely tökéletesen illik a csempékhez. Ezáltal össze­függő felület alakult ki, melynek következtében nem könnyű meg­határozni, hogy hol kezdődik a mennyezet, és hol a csempesor.

Végeredményképpen a furcsa fal­szöglet is kevésbé feltűnő, továb­bá a helyiség is nagyobbnak lát­szik. A konyhabútor halvány fatónusa a padlóburkolattal áll összhangban, míg a fekete kony­hapulton nagyszerűen mutatnak a nemesacél kiegészítők, s így együtt határozott karaktert adnak a halovány összeállításnak.

Konyhabútor

Ezzel a világos konyhabútorral, melynek igazi különlegességét a texturált felüle­tű, extravagáns fogantyúk adják, még a legkisebb konyha is tága­sabbnak tűnne. Karakteres rész­letként jelenik meg a két kosár­fiók is, mely nem vesz el felesle­ges tárolókapacitást ettől a kis konyhától, s nem szakítja meg a bútor egyszerű vonalvezetését sem. A fekete, gránit hatású mun­kafelület gyönyörűen mutat, s olyan hívogató, barátságos rész­lete az enteriőrnek, mely nagy­szerűen elválasztja a lila árnyala­tot és a halvány fatónust, továbbá meghatározza ezt a kis teret.

Kiegészítők

Egy kisméretű konyhában nagyon fontos, hogy az apró-cseprő dolgaink ne le­gyenek szem előtt, különben a tér kisebbnek és rendetlennek tűn­het. Néhány tárolóalkalmatosság és az olyan fontosabb üvegek, mint például az olajtartó, kint ma­radhatnak a pulton, de ha lehet, a munkafelület mindig maradjon szabad az ételek elkészítéséhez.