Ötletek konyhákhoz

Kortárs stílusú konyha, bükkből készült munkafelülettel

Kortárs stílusú konyha

Látvány

A fehér konyhabútor­nak, a matt, táblásított bükkből készült munkafelületnek, a fényes mosogatónak és csaptelepnek, il­letve az elegáns, krómozott ki­egészítők keverékének köszönhe­tően a képen látható konyha egyszerű, sallangoktól mentes, kortárs stílusú külsőt kapott.

Színek

Az egyik falat teljes hosszában elfoglalja egy széles ab­lak, melyen át szabadon áramlik a fény a konyhába. Ezt kihasználva ebben a meglehetősen kompakt helyiségben a lágy, törtfehér ár­nyalatúra festett falak növelik tér­érzetünket. A fehér konyhabútor tovább fokozza a fesztelen légkört, a szegélysorral díszített, lágy hal­ványzöld mozaikokból kialakított elegáns cseppfelfogó hátfal pedig melegséget hoz a térbe. A sötét, palaszürke műanyag padlóburko­lat összhangot alkot a csempe szegélycsíkjával, továbbá összefogja az egész enteriőrt.

Konyhabútor

A visszafogott stí­lusú konyhabútor fehér, laminált ajtói a kis, dísztelen fogantyúkkal elegánsan egyszerű és egyedi lát­ványt nyújtanak. Hogy a helyiség a lehető legnagyobbnak tűnjön, egyetlen fali konyhaszekrényt sem szereltek fel. Ehelyett egy ta­karos fapolc került oda, mely elegendő helyet biztosít a konyhai eszközök és tárgyak tárolására.

Munkafelület

A konyhabútor­nak a tömör, matt bükkfából töm­bösített munkapult ad egy cseppnyi melegséget, melynek fi­nom felületi fényét a lenolajkence biztosítja. Az ilyen tömör munkapultokat rendszeresen ke­zelni kell: évente át kell kenni őket, miáltal megvédhetjük a fát, mindemellett tip-top külsőt köl­csönözhetünk neki.

Csatlakozóaljzat

Az utolsó simí­tások óriási változásokat eredmé­nyezhetnek a konyha összképén. Itt a régi csatlakozóaljzatokat mo­dern, krómozott szerelvényekre cserélték, melyek elegáns, egy­szerű külseje tökéletesen illik a konyha kortárs hangulatához.