Ötletek nappalikhoz

Rusztikus stílusú nappali

Rusztikus stílusú nappali

Látvány

Az üde kék és mályva­színek keveréke egy kis fehérrel fűszerezve ízléses, rusztikus stílust idéz, melyet a természet ihletett.

Színek

A színeket a természettől vegyük kölcsön, s csak olyanokat válasszunk, amelyek az első pillanatban megdobogtatják szívün­ket, s életre keltik a helyiséget. A falak üde kék színét egy meleg mályvaszínű kanapéval, valamint egy hatalmas, kockás anyaggal borított fotellel társították. A tom­pa, semleges árnyalatú szőnyeg, a fehér bútorok és a levélmotívu­mokkal díszített függönyök kombinációja szellős, kedves hangula­tú nappalit alakít ki.

Bútorok

A kiegyensúlyozott for­májú kanapé lágy vonalaival és egyszerű stílusával az egyetlen részlet a térben, mely a modern stílus előtt hajt fejet. Ezt egy ked­ves, kockás huzatú fotellel társí­tották, melynek falábai rusztikus hatást idéznek. A dohányzóasz­talnak és a fiókos szekrénynek hasonlóan halvány színe van – ez is klasszikusan rusztikus részlet. Az asztal fonott polcrésze gyönyörű, lábai esztergáltak, míg a szekrény üvegbetétes fiókjai és lekerekített rézfogantyúi az antik elegancia emlékét idézik.

Ablak

Ez a különös függöny több, különféle színű anyagból állt össze, mely nyugodt és csinos látványt eredményez. Fehérrel tarkí­tott zöld árnyalatok láthatók min­denütt, még a szemrevaló, kék, ágas-bogas virágmotívumokon is. Az egyforma hatás kedvéért min­den egyes anyag ugyanolyan vastag. A fehér fakarikákra csíptetett függöny olyan mutatós részlet, melyet sokkal egyszerűbb ezzel a megoldással, s nem pántok se­gítségével a helyére erősíteni.

Kiegészítők

A vágott, friss virág a vidéki stílus elengedhetetlen tartozéka, mely sokkal jobban mutat egy régi üvegben, mint vá­zában (az edények és kancsók új­szerű használatával is visszaad­hatjuk a stílus hangulatát). A tradicionálisak mellett termé­szetesen a modern darabok is jól megférnek, melyek így együtt nyugodt, ám korszerűbb ruszti­kus összhatást eredményeznek.