Padlóburkolatok

Bőr padlólapok lerakásának lépései

A lerakás megkezdése előtt távolítsuk el a meglévő bur­kolatot, és gondoskodjunk a kellően tiszta és sík aljzatról. A bőr padlólapok nagyon drágák, ezért különösen gondo­san készítsük elő az aljzatot: az legyen teljesen merev és sima, mert csak így érvényesülhet a burkolat különleges szépsége. Mindenképpen érdemes beépíteni egy réteg 2 cm vastag (vagy 2×1 cm vastag átlapoltan fektetett), hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemezt, akár aljzatbetonról, akár fa alátétdeszká­zatról van szó. Tervezzük meg a burkolatkiosztást és ez alapján számítsuk ki az anyagszükségletet.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt megfelelően készítsük elő az aljzatot, különösen ügyelve a kellően szilárd és sima alj­zatfelületre.
 • Minden hozzávalót egyszerre vásároljunk meg, így a minőség és a szavatossági idő összhangban lesz.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről, és amikor ragasztóval és polírozóanyaggal dol­gozunk, viseljünk erős gumikesztyűt.

Nehézségi fok:

●●○○○

A bőr padlóburkolat lerakása a laikusokat sem állítja meg­oldhatatlan feladat elé, a drá­ga lapokkal azonban rendkí­vül óvatosan dolgozzunk. Vigyázzunk, nehogy ragasztó kerüljön rájuk!

Szerszámok

 • Csapózsinór; Ragasztószalag;
 • Univerzális kés tartalék­pengékkel/linóleum­vágó pengékkel;
 • Vonalzó; 3 mm-es, V alakú fogazató simító;
 • Szintező; Tiszta rongyok/szivacs;
 • Henger; Elektromos polírozógép (tetszőleges).

Anyagok

 • Bőr padlólapok
 • Kartonpapír
 • Ragasztó bőr padló­lapokhoz
 • Viaszpolitúr bőr padló­lapokhoz

Bőr padlólapok beépítése

A lapok előkészítése

Érdemes a lapokat megpuhítani azzal, hogy be­építés előtt legalább 24 órán át a fűtött burkolandó helyiségben tároljuk őket. Az esetleges érdes éle­ket univerzális késsel dolgozzuk el simára, majd szín szerint válogassuk át a lapokat, és a helyiség egyes pontjain rakjuk halmokba.

A lapok előkészítése

Lerakás előtt húzzunk két egymásra merőleges segédvonalból álló tengelykeresztet a helyiség középpontjában, majd a negyedelős módszer szerint módosítsuk a helyzetét. Az itt bemutatotthoz ha­sonló négyszögletes lapokat eltolt hézagokkal érdemes lerakni, így a legszebb a padló. Ennél a módszernél azonban csak a tengelykereszt egyik szárát tudjuk segédvonalként használni.

Lépések:

 1. A négyzetes lapokat szárazon rakjuk ki a segédvo­nalak mentén, szorosan egymáshoz tolva őket. A téglalap alakú lapokat eltolt hézagokkal érdemes lerakni, ahogy itt is látható. Ekkor az egyik segéd­vonal mentén rakjuk le a lapokat, a másikat csak iránymutatásként használjuk. A szélső sorok kivé­telével a teljes felületet rakjuk ki.1. lépés
 2. Univerzális késsel szabjuk le a szélső sor elemeit (ér­demes lehet a késbe linóleumvágó pengét befogni), a műveletet vonalzóval segítsük. A lapokat szorosan toljuk a fal mellé. A csövek körül elhelyezett és a sarkokba kerülő elemeket kartonpapír sablon mellett szabjuk ki.2. lépés
 3. Amikor szárazon kiraktuk a teljes felületet, és elé­gedettek vagyunk az összhatással, szedjünk fel az ajtótól legtávolabbi sarokban kb. 10 lapot. Önt­sünk a padlóra egy kevés ragasztót, majd V alakú fogakkal ellátott simítólappal oszlassuk el azt a felületen, enyhén „átfésülve”. A ragasztóréteg vastagsága 3 mm legyen.3. lépés
 4. A lapok lerakását a falnál kezdjük, és az ajtó felé ha­ladva dolgozzunk. A lapok szorosan illeszkedjenek egymáshoz, de a ragasztóra lerakva már ne mozdít­suk el őket, különben a hézagokba is bekerül a ra­gasztó, és felpöndörödnek a lapok szélei. Ha mó­dosítani akarjuk egy lap helyzetét, emeljük fel, majd újra tegyük vissza. Munka közben szintezővel ellen­őrizzük, hogy vízszintes-e a felület.4. lépés
 5. Emeljünk fel újabb 10 lapot, majd hasonló módon folytassuk a munkát, amíg elkészülünk a teljes fe­lülettel. Csak annyi ragasztót terítsünk le egyszer­re, amennyit annak megkötése előtt le tudunk fed­ni. Ne térdeljünk vagy lépjünk rá a frissen lerakott lapokra. Amennyiben pedig azok felületére ra­gasztó csöppen, azt azonnal töröljük le.5. lépés
 6. Amikor a teljes felület elkészült, tiszta hengerrel menjünk át rajta, hogy kinyomjuk a levegőbuboré­kokat. A hengerrel a helyiség belsejétől a falak felé haladjunk, a sarkokat az ujjunkkal nyomkodjuk le. Az illesztéseknél a felületre került ragasztót tiszta, nedves ronggyal töröljük le, majd a burkolatot egy éjszakán át hagyjuk kötni.6. lépés
 7. A ragasztó megkötése után a bőr padlólapok felü­letét viaszpolitúrral kezeljük, amelyet tiszta, puha ronggyal dörzsölünk a felületbe. A bevonatot 3 órán át hagyjuk száradni, majd tiszta, puha ronggyal polírozzuk át. Ezután az előzőekhez hasonlóan még két réteg bevonatot hordjunk fel, az egyes rétegeket polírozás előtt hagyjuk száradni. Políro­záshoz használhatunk nem dörzsölő fejjel ellátott elektromos polírozógépet is.7. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Viaszpolitúr bőr padlólapokhoz
 2. Bőr padlólapok
 3. Ragasztó bőr padlólapokhoz
 4. 2 cm vastag (vagy 2 x 1 cm), hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemez
 5. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Viaszpolitúr bőr padlólapokhoz
 2. Bőr padlólapok
 3. Ragasztó bőr padlólapokhoz
 4. 2 cm vastag (vagy 2 x 1 cm), hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemez
 5. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat