Padlóburkolatok

Fa padlóburkolatok tulajdonságai, lerakása

Az időtlenül szép, mindig divatos, ugyanakkor praktikus fa padlóburkolat népszerűsége mit sem csökken az idők folyamán. A hatalmas színválaszték a halvány juhartól a sötét, telt színű dióig terjed. A laminált padlóburkolat nemcsak a fa olcsóbb alternatíváját jelenti, de egyre élethűbben is imitálja annak textúráját.

Fa padlólap

Az úszópadló-konstrukciók fejlődésének — az egyszerűen összeállít­ható csaphornyos kialakításnak — köszönhetően ma már bárki könnyedén beépítheti azokat; mindezt az egyszerűen összeállítható ún. „click” rendszer még inkább megkönnyíti. A tömörfa pallókat viszont szegezik és ragasztják: ezeket a műveleteket viszont már szakembereknek vagy nagyobb gyakorlattal rendelkező barkácsolóknak ajánljuk!

Fa padlóburkolatok lerakása

Fa padlóburkolatok

A fa és laminált padlóburkolatok érzékenyek a nedves­ségre. A garancia miatt még akkor is érdemes vízzáró fó­liát beépítenünk, amikor emeleten készítjük a padlóbur­kolatot. Beépítés előtt a faburkolatot hagyni kell akklimatizálódni a burkolandó helyiségben. A falcsatlakozás­nál 1 cm széles tágulási hézagot kell hagynunk, mivel a fa a levegő hőmérsékletének és nedvességtartalmának megváltozására duzzadással vagy zsugorodással reagál.

Úsztatott fa vagy laminált padlóburkolat

Az úsztatott padlót nem szegezik vagy ragasztják hozzá az aljzathoz, csak a saját tömege, a szegélylécek és a bú­torok tartják a helyén. A csaphornyos kialakítású szalag­parketta-paneleket csak össze kell pattintani vagy össze­ ragasztani. Mindez könnyebb beépítést tesz lehe­tővé, mint az aljzathoz való leragasztás vagy szegezés.

Ragasztott és szegezett fapadlók

A tömörfa pallókat szintén csaphornyos ki­vitelben gyártják, emellett azonban ezeket az aljzathoz is hozzászegezik vagy -ragasztják. Ha csapok és hornyok nélkül kialakított tömörfa elemeket akarunk lerakni, azokat ragasztani érdemes. A léceket szorosan csúsztassuk egymás mellé. A ragasztás és szegezés egy­aránt nagy szakértelmet kíván, ezért érdemes szakember­re bízni.

Parketta

 

Megfelelő-e az aljzat?

Fa vagy laminált padlóburkolat vásárlása előtt mindig ellenőrizzük, hogy nem nedvesedik-e az aljzat. Amennyiben igen, válasszunk más burkolattípust. A fa padlóburkolat alá minden esetben polietilén vízszigetelő fóliát vagy folyékony fóliát (kent szigetelés) kell beépíte­ni. A vízszigetelést közvetlenül az aljzatbe­tonra vagy a fa alátétdeszkázatra építsük be.
Ragasztott parketta alá azonban nem ajánlatos polietilénfóliát be­szerelni, mivel az nem képez ragasztható aljzatot. Szegezett burkolat alá sem építik be, mivel a szegek megsért­hetik, aminek hatására elveszti vízszigetelő képességét. Úsztatott padló alatt azonban polietilén és folyékony fóliát egyaránt használhatunk.

A gyártók ezenfelül az úsztatott padló alá még egy extra alátétréteg beépítését is javasolják, amely kiegyen­líti az aljzat egyenetlenségeit, és további rugalmasságot ad a padlóburkolatnak. Kaphatók vízszigetelő fólia kasírozással kialakított alátétlemezek is, ezek alkalmazásával nem kell két külön réteget beépítenünk. Ezek a lemezek sem jelentenek azonban annyira hatékony hangszigete­lést, mint az úsztatott aljzat. Alátétlemez be­építésekor tartsuk fejben, hogy megnövekszik a padló szerkezeti vastagsága.

Fa vagy laminált burkolatok fektetésénél nem szüksé­ges a betonon aljzatkiegyenlítőt, illetve fa alátétdeszká­zaton rétegelt lemezből készült borítást alkalmazni, mi­vel a burkolat vastagsága kiegyenlíti az esetleges szabály­talanságokat. Már meglévő fa padlóburkolatra is beépít­hetjük a fa- vagy laminált burkolatot, bár ekkor a padló szerkezeti vastagsága jelentős mértékben megnövekszik. Amikor aljzatbetonra kerül szegezett fapadló, az aljzat­betonra 2 cm vastag rétegeltlemez-borítást kell beépíte­ni, hogy a szegeket legyen mibe beverni. A faforgácslap viszont nem alkalmas erre a célra, mert nem fogja meg kellően a szegeket.

Tágulási (dilatációs) profilok

Eltérő burkolatfajták csatlakozásánál tágulási (di­latációs) profilokat kell beépíteni. A fapadló szer­kezeti vastagsága általában nagyobb a többi bur­kolatfajtáénál; ilyenkor speciális, eltérő magassá­gú burkolatfajták csatlakoztatására alkalmas profilt kell alkalmazni. Ugyancsak alkalmas erre a célra a T profil; a T szárai takarják el a burkolat­mezők peremét. Léteznek univerzális, négyszög­letes keresztmetszetű küszöbelemek, ezeket pl. faburkolat és padlószőnyeg csatlakozásánál épí­tik be.

A faanyag akklimatizálása

A fa jellegzetessége, hogy a levegő hőmérsékleté­nek és nedvességtartalmának megváltozására duzzadással vagy zsugorodással reagál. Ezért beépítés előtt a burkolóelemeket a beépítés helyszínén kell tárolni, hogy akklimatizálódhassanak. Beépítés előtt legalább egy hétig tartsuk a burkolandó helyiség hőmérsékletét kb. 17 °C-on, és legalább 48 órán át pihentessük az anyagot a helyiségben. A faelemeket vízszintesen, 10 cm magas alátétlé­cekre fektetve tároljuk, így a rakat át tud szellőzni.

Fa burkolat

Fa padlóburkolatok beépítési módjai

A burkolatkiosztási terv alapján számítsuk ki, hogy milyen szélesek lesznek a fal melletti vágott elemek. Érdemes úgy megtervezni a burkolatkiosz­tást, hogy a két szemközti oldal mellé kerülő vágott elem szélessége azonos legyen, és ne kelljen túl keskeny elemeket vágni. A tömörfa elemeket vál­tozó hosszúságban árusítják; lerakás előtt tervez­zük meg pontosan a kiosztást, hogy szép egyenle­tes felületet kapjunk. Az első néhány sorban ne használjunk túl rövid elemeket, így erősebb lesz a burkolat.

Az illesztéseket egymáshoz képest eltolva kell elhelyezni, ne legyenek átmenő hézagok, mert ez gyengítené a felületet, emellett túl feltűnő lenne. Az illesztéseket többféleképpen is eltolhatjuk.

Fa padlóburkolatok beépítési módjai

Ha szigorúan szabályos felületet szeretnénk (amely főleg modernebb stílusú belső terekbe illik), a hézagokat pontosan fél elemhossznyival toljuk el, így minden második sorban egy vonalba esnek majd az illesztések.

Fa padlóburkolatok beépítési módjai

Sokkal természetesebb hatású lesz a felület, ha szabálytalanul toljuk el a hézagokat, de egymás­hoz képest legalább negyed elemhossz eltéréssel. A beépítésnél automatikusan az előző sor levágott hulladékeleme lesz a következő sor kezdőeleme.

Fa padlóburkolatok beépítési módjai

Az előző két változat közötti átmenetet jelenti, ha az illesztések három-négysoronként kerülnek egy vonalba. Érdemes lehet beépítés előtt néhány sor­ból „próbafelületet” készíteni, amelyen tesztelhet­jük az összhatást.

Az elemek leszabása

Amikor fa- vagy laminált elemeket fűrészelünk, mindig viseljünk védőmaszkot a fűrészpor miatt. Ha lehetséges, fűrészeléskor a szabad­ban dolgozzunk. Érdemes a daraboláshoz finom fogazatú fűrészt használni elektromos lombfűrész helyett, mert ez utóbbi megsért­heti az elemek felületét.

A fűrészeléssel a színoldal felől a hátoldal felé haladjunk, így nem szakítjuk fel a felületet. Ha erősebb fű­részre van szükségünk, kölcsönözzünk hor­dozható körfűrészt. A csőátvezetések nyílásait elektromos fúróval alakítsuk ki. Az elemek hosszát kijelölhetjük szemre is, vagy a kö­vetkezőkben ismertetett módszer szerint.

Vágás közben

Vágás közben szorítóval vagy más befogó­eszközzel rögzítsük stabilan az elemet. Ce­ruzával jelöljük ki a felületén a vágás vonalát, a hulladék darabot satírozzuk be. A levágott hulladék elemet fogjuk meg, ne hagyjuk ma­gától leesni, különben beszakadhat az elem felülete.

A sorok utolsó elemeinek hosszát pontosan ki kell mérnünk

A sorok utolsó elemeinek hosszát pontosan ki kell mérnünk, csak így fognak a helyükre illeszkedni. Helyezzük az elemeket színükkel felfelé az utolsó előtt elemre, és toljuk neki a falnak. A fal és az elem közé helyezzünk táv­tartókat, ezek jelölik ki a tágulási hézag szé­lességét. Ezután fogjunk az egyik kezünkbe egy fadarabot, és toljuk neki a falnak; ugyan­azzal a kezünkkel fogjunk meg egy ceruzát is, hogy a fadarab mellett tartva leérjen a deszkák felületéig. Ezután a fadarabot toljuk végig a fal mentén, végig kijelölve így a la­pok felületén a vágás vonalát. A hulladék darabokat satírozással jelöljük ki, majd szab­juk le az elemeket.

Tágulási hézag

A fal és a burkolat között 1 cm széles hézagot kell hagynunk, hogy a faanyagnak legyen elegendő helye duzzadni és zsugorodni. Beépítés közben helyezzünk a burkolat és a fal közé távtartókat. A burkolat beépítése előtt bontóvésővel szedjük le a meglévő szegélylécet vagy szegélydeszkát, majd a padló elkészülte után szegezzük vagy ragasszuk vissza; így nem látszik majd a tágulási hézag.

Tágulási hézag

Mivel a szegélydeszkákat meglehetősen nehéz eltávolítani, alternatív megoldásként a héza­got a helyükön hagyott szegélydeszkák elé szerelt szegélyléccel is eltakarhatjuk. Ekkor a szegélylé­ceket ne a padlóhoz, hanem a szegélydeszkához rögzítsük, így a burkolat szabadon mozoghat.

Speciális szerszámok

Az ütőfa fából vagy műanyagból készül, segítségé­vel a kalapáccsal anélkül ütögethetjük egymáshoz az elemeket, hogy megsérülnének azok élei. A be-húzóvas fémből készül, meghajlított végekkel, így ezzel kis helyen is (ahol az ütőfa már nem férne el) egymáshoz tudjuk húzni az elemeket. Ezeket az eszközöket az építőanyag-kereskedésben szerez­hetjük be, sokszor az építőanyagcsomag részeként.

Speciális szerszámok

Ha szegezett fapadlót készítünk, szegbeütőre is szükségünk lesz, amellyel a kiálló szegeket lehet a felületbe besüllyeszteni. Elképzelhető, hogy érde­mes szegező gépet kölcsönöznünk.