Padlóburkolatok

Gumi padlóburkolat fektetése

A gumilapokat szinte teljesen a linóleum burkolólapok­hoz hasonlóan kell lerakni. Az új padlóburkolat lerakása előtt távolítsuk el a régi burkolatot, és készítsünk sík és sima aljzatot. Az aljzatbetonra hordjunk fel aljzatkiegyen­lítőt, a fa alátétdeszkázatra szereljünk 6 mm vastag, hígí­tott PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemezt. Tervezzük meg a burkolatkiosztást és számítsuk ki az anyagszükségletet. A gumi padló­burkoló lapok vastagok, ezért az univerzális késhez vásá­roljunk elegendő tartalékpengét, és ellenőrizzük, hogy nem kell-e levágnunk az ajtószárnyakból.

Alapszabályok

 • A munka megkezdése előtt megfelelően készítsük elő az aljzatot.
 • Az összes anyagot egyszerre vásároljuk meg.
 • Kérjünk tanácsot az építőanyag-kereskedésben, illetve kövessük a gyártó utasításait.
 • Ügyeljünk a biztonságra! Gondoskodjunk a helyiség megfelelő szellőztetéséről, és amikor ragasztóval és tömítőanyaggal dol­gozunk, viseljünk erős gumikesztyűt.

Nehézségi fok:

●●○○○

A gumi padlóburkoló lapok drágábbak, vastagabbak és nehezebbek, mint a PVC burkolólapok, ezért nehe­zebb is velük dolgozni.

Szerszámok

 • Csapózsinór; Ragasztószalag;
 • Univerzális kés és tartalék pengék/linóleumvágó pengék;
 • Vonalzó; Éles olló; 3 mm-es fogazató simító;
 • Szintező; Henger; Tiszta rongyok/szivacsok;
 • Puha partvis/porszívó;
 • Kinyomópisztoly (csak vizes helyiségekben).

Anyagok

 • Gumi padlóburkoló lapok
 • Kartonpapír
 • Ragasztó gumi padló­burkolathoz
 • Tömítőanyag (csak vizes helyiségekben)

Gumi padlólapok lerakása

A lapok előkészítése

A burkolandó helyiséget fűtsük be, és a gumi pad­lólapokat legalább 24 órán át tároljuk a helyiség­ben, így rugalmasabbak lesznek. A lapokat rakjuk a helyiség több pontján elhelyezett halmokba. Je­löljünk ki a helyiség középpontjában két egymásra merőleges vonalból álló tengelykeresztet, és a negyedelős módszer szerint módosítsuk a helyzetét.

Jó tanács

A gumit nehéz vágni, ezért gyakran cseréljük a pengét az univerzális késben. Érdemes lehet a késbe linóleumvágó pengét szerelni, amely íves, hosszú és erős.

Fektetés lépései:

 1. Rakjuk ki a lapokat szárazon a kijelölt vonalak mentén. Toljuk őket szorosan egymáshoz, majd ragasztószalaggal rögzítsük. Ezután rakjuk ki a tér­negyedeket, a középről a falak felé haladva, amíg a szélső sorok kivételével lefedtük az egész felüle­tet. Ezután az univerzális késsel és vonalzóval szabjuk méretre a szélső sor elemeit.1. lépés
 2. A fürdőszobai szaniterberendezések körül karton­papír sablon mellett szabjuk formára a lapokat. Amikor a száraz kirakással egy berendezési tárgy­hoz érünk, egy, a lappal azonos méretű papírlapot helyezzünk a lerakott lap mellé, majd a lapot a fal melletti élétől kiindulva hasítsuk fel. A képen lát­ható módon hasogassuk be a lapot, amíg a sablont teljesen a padlóra tudjuk simítani. Ekkor vágjuk le a bemetszett részeket, és igazítsuk a berendezés köré a papírlapot. A sablonon jelöljük be a fal vonalát.2. lépés
 3. Rögzítsük a sablont ragasztószalaggal a kivágandó elemre, majd ceruzával másoljuk át a körvonalakat a lapra. Vonalzóval húzzuk meg a lapon a fal vona­lát, majd vágjuk le a lapot univerzális késsel.3. lépés
 4. A sarkokba kerülő elemek leszabásához szintén használhatunk sablont. Helyezzünk egy lapot a sarokba, a széleit igazítsuk a mellette lévő sorok elemeinek széleihez. A lapot gyűrjük meg ott, ahol a fal vonala kezdődik. Vágjuk ki a sablont, majd ragasztószalaggal erősítsük a leszabandó laphoz. Ezután vonalzóval és univerzális késsel szabjuk le az elemet.4. lépés
 5. Amint kiraktuk az egész felületet, és elégedettek vagyunk a végeredménnyel, az ajtótól legtávolabb eső sarokban emeljünk fel kb. 10 lapot. Fogazott simítóval terítsük el kb. 3 mm vastagságban a ra­gasztót az aljzaton, enyhén „átfésülve” a felületet. Az ajtó felé haladva rakjuk le a lapokat, szorosan egymáshoz tolva azokat. Menet közben folyama­tosan ellenőrizzük, hogy vízszintes-e a felület (ha kell, vonalzóval segítsük a műveletet). Igyekezzünk elkerülni, hogy ragasztó kerüljön a lapok illeszté­sébe; a felületre került ragasztót töröljük le. Készít­sük el a teljes padlóburkolatot.
 6. A fürdőszobai szaniterberendezések köré helye­zett, formára szabott lapok lerakásánál egysze­rűbb, ha a lap alját kenjük be ragasztóval.6. lépés
 7. Tiszta hengerrel menjünk át a felületen, többfé­le irányban dolgozva (a sarkokban az ujjunkkal nyomkodjuk le a burkolatot). Az illesztéseknél a felültre került ragasztót töröljük le tiszta nedves ronggyal. A burkolatot egy éjszakán át hagyjuk kötni.7. lépés
 8. (Csak vizes helyiségekben): Konyhában, fürdőszobában és egyéb vizes he­lyiségben a burkolat és a berendezési tárgyak, illetve a falak csatlakozását víz ellen tömíteni kell. Porszívózzuk vagy seperjük fel a gumiport a felü­letről, majd kinyomópisztollyal juttassuk a tömí­tőanyagot a résbe. Hagyjuk kötni 24 órán át.8. lépés

A padlóburkolat rétegrendje

Aljzatbetonon:

Aljzatbetonon

 1. Gumi padlólap
 2. Ragasztó gumi padlólapokhoz
 3. Aljzatkiegyenlítő
 4. Aljzatbeton

Fa alátétdeszkázaton:

Fa alátétdeszkázaton

 1. Gumi padlólap
 2. Ragasztó gumi padlólaphoz
 3. 6 mm vastag, hígított PVA-ragasztóval felületkezelt rétegelt lemez
 4. Meglévő párnafák és alátétdeszkázat