Parkettázás

A fa akusztikai tulajdonságai

Fizikai szempontból a hang olyan hullám, melyet egy rezgésben levő rugalmas test hoz létre (húr, membrán, levegőoszlop stb.) . A hanghullámokra jellemző fizikai paraméter a sebes­ség, az amplitúdó, a hullámhossz, a frekvencia stb.

Akusztikai szempontból valamely anyagot, így a fát is, a benne terjedő hanghullámok sebes­sége, az akusztikai ellenállás, a csillapodás, a hangelnyelés, a visszaverődés, a rezonancia alapján jellemezzük. A faanyag akusztikai tulajdonságainak fontos gyakorlati jelentősége van. Ilyen a fal- és padlóburkolatok hangszigetelő, hangelnyelő, hangvisszaverő képessége.

Az akusztikai tulajdonságok szoros kapcsolatban állnak a faanyag rugalmassági és sűrűségi jellemzőivel, ezért alkalmasak a fa sűrűségének, rugalmasságának, szilárdságának méré­sére, egészségi állapotának vizsgálatára, rejtett hibáinak felkutatására.

A fa hangvezető képessége

Az anyagok hangvezető képességét a hang, terjedési sebességével jellemezzük. A hang, ter­jedési sebességét alapvetően meghatározza a fafaj, azon belül pedig az anatómiai irány, a sűrűség, a nedvességtartalom és a fahibák.

A fa hangvezetési jellemzői a következők:

  • Szálirányban a hang sebessége mintegy négyszerese a szálirányra merőleges érték­nek; sugárirányban némileg nagyobb, mint húrirányban.
  • Ugyanazon fafajon belül a sűrűséggel növekszik a hangterjedési sebessége. (Különböző fafajok közötti összehasonlí­tásban ez nem érvényes.)
  • A nedvességtartalom növekedésével nő a hangsebesség.
  • A fahibák, betegségek szintén kedvezőtle­nül hatnak a hangterjedési sebességére.

A fa hangszigetelő képessége

A hang terjedésekor súrlódás lép fel a hullám és a faanyag között. Ez az akusztikai ellen­állás, melyet a faanyag kifejt a hang terjedésével szemben. A fában terjedés közben a hang gyengül, a hangenergia egy részét a faanyag elnyeli, és a hangerősséget csökkenti. Ezeket a tulajdonságokat hangelnyelésnek, illetve hangszigetelésnek nevezzük. A faanyag szerke­zetétől függően nemcsak jó hangvezető, hanem jó hangszigetelő is lehet.

A hang terjedési sebessége

A hangszigetelés mértéke nagyban függ a sűrűségtől: minél lazább szövetű, porózusabb a faanyag, annál nagyobb mértékben képes elnyelni a hanghullámokat. A tömörfák hangel­nyelési foka 3-20%. A különféle alacsony sűrűségű agglomérait termékeknél egyrészt meg­szűnik a szálirány, másrészt a hangelnyelő felület igen nagy az anyag porózussága miatt, így ezek lényegesen jobb hangelnyelő képességgel rendelkeznek, mint a tömörfák.

A sűrűségen kívül a hangelnyelési és hangszigetelési képességet a fanedvesség, az anyagvastagság, a hang frekvenciája és a szövetszerkezet is befolyásolja.

Melyek:

  • A fanedvesség növekedése rontja a hangszigetelő képességet.
  • Az anyagvastagsággal és a frekvenciával növekszik a hangelnyelő képesség.
  • Az inhomogén szövetszerkezet rontja a hangszigetelési képességet.