Szép lakás

Mozgáskorlátozott ember a lakásban: közlekedés, ajtó, WC, mosdó, kád tervezése

Azokban a családokban, amelyek­ben mozgáskorlátozott személy él, jól tudják, hogy egy lakás minden lakójának összes igényét a lakásbel­ső kialakításával, vagyis a lakberen­dezéssel nem lehet egyformán ki­elégíteni. Általában előnyös, ha a legnehe­zebben használható berendezés, a für­dőkád használatát megkönnyítjük, például az alsó csempesor süllyesz­tésével vagy megfelelően elhelyezett kapaszkodóval.

Közlekedési utak méretezése

Nagyobb a probléma, ha a család­tag mozgása erősen korlátozott, esetleg tolókocsihoz kötött. Speciá­lis esetekben ezzel a kérdéssel szakemberek foglalkoznak, de az igény felmerülhet közönséges családi ház­ban is. Ilyenkor elsősorban a közle­kedési utak méretezésére kell nagyobb gondot fordítani, mivel a segédesz­közzel való mozgás során az irány­változtatás nehezebb. Ezért nemcsak a közlekedőutak nagyobb szélessége lényeges, hanem a lehető legkevesebb irányváltoztatás is.

Ajtó és WC kialakítása

Tolókocsihoz kö­tött személy esetén fontos a legalább 90 cm széles ajtónyílás, a 80 cm-es közlekedési út és annak lehetősége, hogy a berendezési tárgyak mellé be lehessen állni. Ezzel azonban leg­többször a feladat nincs még meg­oldva, a használathoz további se­gédeszközök is szükségesek. A WC használatát le- vagy kihajtható kar­támla könnyíti meg, amely lehető­vé teszi a tolókocsiból való átülést.

Mosdó- és kád tervezése

A mosdó használatát az állítható ma­gasságú eltolható mosdótál könnyíti meg. A mosdó bekötését hajlékony tömlőkkel oldják meg. Jelentős probléma a teljes testi tisztálkodás, aminek legegyszerűbb módja a zuha­nyozás.

Ehhez süllyesztett vagy padló­csempéből síkban kialakított zuhany­tálcát használnak. A tisztálkodást legcélszerűbben lehajtható ülőkével könnyíthetik meg, amely lehetővé teszi az általános használatot is. A kád­ban való fürdetés, amely erősen moz­gáskorlátozott embereknél sok eset­ben gyógyászati célokat is szolgál, a beszállást segítő komolyabb szer­kezetet tesz szükségessé. Speciális esetben a szerkezet működtetésére el­térő megoldások lehetségesek. A WC és a csaptelepek lábbal, vállal vagy fotocellával is kezelhetők.