Szobafestés-tapétázás tudástár

Alapozás a homlokzatfestésnél

Minden új felületen a biztonságos tapadás érdekében valamilyen módszerrel ala­pozni szükséges.

Az alapozó kiválasztásának szempontjai a következők:

  • Milyen alapfelületre kerül a bevonat?
  • Mekkora az alapfelület szívóképessége?
  • Milyen kötőanyagú a felhordani kívánt festék?

Az alapfelület típusa (vakolt, beton, fémes) alapvetően meghatározza az alapozó­anyag kiválasztását. Vakolt felületeken diszperziós festékbevonatok alá a legáltalánosabban a vízzel hígítható diszperziós kötőanyagú alapozókat alkalmazzuk. Ezek lehetnek színtelenek vagy pigmentáltak. Minden alapozás célja ásványi alapfelületen az alapfelület szívó­képességének kiegyenlítése, valamint a fedőréteg jobb tapadásának biztosítása.

Általában nem szükséges az oldószer tartalmú alapozók használata, mivel ezek azzal a veszéllyel járhatnak, hogy megváltoztatják az alap felületi keménységét, túl­zott mértékben rontják a páradiffúziós tulajdonságokat. Kötőanyagban szegény, rossz minőségű vakolatokon az ún. mélyalapozás a legtöbb esetben nem képes segí­teni. Ez az eljárás csak a vakolt felület 1-2 mm-es felületi rétegét erősíti meg – mé­lyebbre az alapozó kötőanyaga általában nem tud behatolni. Az 1-2 cm vastagságú, de rosszul tapadó vakolatnak pedig lerontja a páradiffúziós tulajdonságait. A következ­mény táskásán elváló, rövid idő alatt tönkremenő homlokzat.

Transzparens alapozók

A vízzel hígítható transzparens alapozók a legelterjedtebbek, könnyen feldol­gozhatók és a kívánt célnak – szívóképesség kiegyenlítés, porlekötés és tapadóhíd képzése – tökéletesen megfelelnek. Ügyelni kell arra, hogy az alapozott felület so­hase legyen fényes, ez azt jelenti, hogy túlzott mennyiségű alapozót hordtunk fel a felületre.

Pigmentált alapozók

A pigmentált alapozók alkalmazását a jobb fedőképesség elérésének célja indokol­ja. Bizonyos fedőfesték színek és típusok fedőképessége gyengébb a kívánatosnál, így indokolt egy jobb fedőképességű pigmentált alapozóréteg felhordása, amelyen ezután a fedőréteg is jobban fog takarni. Különösen igaz ez sötét színeknél, mint pl. a sö­tétzöld, kék vagy a nagyon élénk sárga.

Saját alapozók

A szilikát és szilikon kötőanyagú festékek a legtöbb esetben saját alapozóval ren­delkeznek. Alkalmazásuk csak bevonatrendszerben lehetséges, és a legtöbb gyártónál ez előírás is.

A szilikát kötőanyagú festékek különösen érzékenyek a precíz és egyenletes ala­pozásra, a szívóképesség tökéletes beállítására. Rossz minőségű, vagy nem megfelelő alapozás illetve a gyártó előírásától eltérő alapozóanyag alkalmazása a szilikát bevo­natoknál törvényszerűen foltosodáshoz vezet.

Oldószeres alapozók

Betonfelületeken sokkal gyakrabban alkalmaznak oldószeres alapozókat, mivel ebben az esetben a páradiffúzió csökkenése nem okoz gondot, viszont az oldószeres termékek a zsíros-olajos szennyeződésekkel szemben nagyobb biztonságot nyújta­nak a vízzel hígíthatóknál. A pigmentált alapozók alkalmazása betonfelületeken is ha­sonló módon indokolható, mint az előzőekben láttuk.

Kor­róziógátló alapozás

Fémes homlokzati felületeken a bevonatlan acélfelületeket minden esetben kor­róziógátló alapozással kell ellátni. A korróziógátló alapozás az alkalmazott korrózió­gátló pigmentek védőhatása, valamint a bevonat rétegvastagsága révén fejti ki hatá­sát. Régebben a korróziógátló pigmentek többsége mérgező, egészségkárosító volt (ólommínium, cinkkromát stb.). A mai korszerű korróziógátló pigmentek már nem mérgezőek, ugyanakkor kiváló korrózióvédő tulajdonsággal rendelkeznek. Ilyen pl. a cinkfoszfát.

A korróziógátló alapozók a legjobban fémtiszta felületen fejtik ki a hatá­sukat, ezért fontos a felület megfelelő tisztítása és zsírtalanítása. A legjobb felülettisz­títási eljárás a szemcseszórás. Ezzel az eljárással kiváló alapfelületet biztosíthatunk minden alapozófesték számára. Sajnos ez a módszer drága és berendezés igényes. Sok esetben, nem túl erősen korrodált alapfelület esetén a gépi csiszolás is megfele­lő tisztaságú felületet biztosít. Drótkefézéssel csak rövid élettartamúra tervezett be­vonatok alá tudjuk a felületet előkészíteni.

A különféle rozsda átalakító anyagok alkalmazása építési helyen nem ajánlott. Ezek vagy foszforsav-sókat képeznek a rozsdával, vagy pedig tannin-sókat. A képző­dő anyagok közül csak egyesek oldhatatlanok, így előfordul, hogy oldható vegyüle­tek képződnek, amelyek azután a bevonat alól a csapadékvíz hatására kioldódnak, így a felettük lévő réteg is leválik. Az előregyártó üzemekben történő foszfátozás, megfelelően kontrollált körülmények között kiváló átmeneti korrózióvédelem és jó alapfelület a rozsdagátló alapozók számára.

A tűzihorganyzott és könnyűfém felületek, pl. alumínium festése speciális alapo­zókat igényel. Ezek kiváló tapadóképességgel rendelkeznek a festendő felületen va­lamint megfelelő anyagokkal átfesthetők.

Hígítás

Minden alapozó felhordásánál a gyártó utasítása szerint kell eljárni az esetleges hígítás, ill. a felhordandó mennyiség tekintetében egyaránt. Általánosságban ki le­het jelenteni, hogy alapozót minden esetben ecsettel vagy kefével kell felhordani, azért, hogy az alapfelületbe minél jobban bedolgozzuk azt.

További tippeket szeretne?

Festéssel kapcsolatos praktikus ötleteket itt talál: festés ötletek >>